Kurír - reggeli kiadás, 1994. június (5. évfolyam, 148-177. szám)

1994-06-18 / 165. szám

1994. június 18. ■syrsr KULTÚRA 9 Napkeltétől Napnyugtáig Állítólag dr. Székely Fe­renc, a Nap Tv főszerkesz­­tó'je vezető funkció betölté­sére kap megbízatást a ha­marosan felálló kormány­tól. Ha így lenne, a változás érintené a Nap Tv szerve­zeti felépítését és műsor­­struktúráját is.- Igaz, hogy ön lesz a Hí­radó főszerkesztője?- Engem a Híradó ügyé­ben nem keresett meg senki - mondja Székely Ferenc.- Esetleg más pozíciót ajánlott a két koalícióra ké­­szülopárt?- Valóban voltak és van­nak is megbeszélések, de a Híradóról nem esett szó köztünk. De nem szándéko­zom elhagyni a Nap Tv-t, annak további sikerében, térnyerésében vagyok érde­kelt. Konkrét műsorterve­ink vannak, egyelőre ezek­kel foglalkozom. A gyakor­lati lépéseket is hamarosan megtesszük. .Minden más a napokban dől el.- Milyen műsortervről van szó?- A Művelődési és Köz­oktatási Minisztérium pá­lyázatot hirdetett egy kora esti műsor elkészítésére ­Nem vész el, de átalakul mondja Nap rom cé: Ív USB Gyárfás Tamás, a producere. - Há­­nyerte el a lehető­séget, köztük a Nap Tv stabia. A másik két vállalko­zóról nem tisztem beszélni. Mi július 1-jétől kezdhet­nénk az adást, ehhez vala­mennyi technikai feltételről gondoskodtunk. A pályázat eredményhirdetése alapján csúszhatunk a kezdéssel, s e lehetőséggel élni is szeret­nénk.- A kialakulatlan viszo­nyok miatt?- Valóban szeretnénk megvárni, amíg letisztulnak a dolgok. Lezajlanak a koa­líciós tárgyalások, s eldől, kinek milyen feladatot szán-1/ ■ nak a leendő televízióban. Sorsdöntő napoknak né­zünk elébe...- Mikor kezdődne a Nap Tv esti műsora?- Reményeim szerint augusztus vagy szeptember elsején indulhat a Na ta, de inkább az utó! tumot támogatom. A adott, gyakorlatilag ui azokkafclolgoznánk, a eddig.- Tavalyi terv volt, hogy műholdra lőnék fel a Nap Tv miísorát. Eszerint az ötlet megvalósítása halasztást szen­ved?- Erről szó sincs, jövőre ezt is szeretnénk rpegcsi nálni. (GR a­stáb an­ckel A világhírű amerikai zon goranégyes, az American Piano Quartett újból Ma­gyarországon vendégsze­repei. S talán kicsit meg­lepő, de most nem a fővá­rosban koncerteznek, ha­nem Dunakeszin, a József Attila Művelődési Ház­ban, július 2-án este hat órakor. A kvartett amúgy európai turnén vesz részt. Hozzánk éppen Hollan­diából érkeznek.- Két zongorán játszanak négyen. Ez nagyon ritka - mondja Czermann Cecília, a Dunakeszi Zeneiskola igaz­gatója. - Inkább vonós- vagy trombi­takvartettekről tudunk, de zongorané­gyesekről nem nagyon. Ráadásul ők egyáltalán nem szokványos koncerteket tartanak. Bár klasszikusokat adnak elő, mégis hangulatosan, szórakoztatóan, kicsit show-műsorszerűen. Tulajdon­képpen a Magyar Rádió hívta meg őket egy felvételre, és tényleg csak a szemé­lyes ismeretségünkön múlott, hogy Dunakeszin lépnek fel. Két éve ugyan­is, amikor Pesten jártak a Duna Palotá­ban, összebarátkoztunk. így érhettük el, hogy eljöjjenek az alvó városunkba.- Hova?- így hívják Dunakeszit. Mert a fő­város közelében fekszik, és akit mond­juk valamilyen kulturális esemény ér­dekel, az inkább gyorsan beugrik Pest­re. Zeneiskolánk ebből a hosszú álmá­ból szeretné felrázni a várost. Indítot­tunk egy koncertsorozatot is. Hangsze­reink már vannak az önkormányzat jó­voltából. Az utóbbi időben pedig na­gyon sok neves külföldi zeneművész lé­pett fel nálunk, és ez, reméljük, így lesz a jövőben is. A probléma csak az, hogy kezdjük kinőni a mini-hangversenyter­münket. Az amerikai zongorakvartett koncertjét azért rendezzük a művelő­dési házban, mert már most rengete­gen érdeklődnek. Szeretnénk persze elérni, hogy a fővárosból is jöjjenek. Hiszen ha Dunakeszihez nincs messze Pest, nem hiszem, hogy Pesttől távo­labb lenne Dunakeszi.- S nem gondoltak arra, hogyha már ilyen komoly és rangos a zenei élet városuk­ban, egy tágas koncerttermet építsenek fel?- Úgy tudom, hogy a város hosszú távú terveiben szerepel. Mert tényleg jó lenne, ha nem szakadna meg a kon­certsorozat terem hiányában. (KARÁCSONY) ■ Bartók Béla fia tegnap 84 esz­tendős korában elhunyt. A Ma­gyarországi Unitárius Egyház fő­­gondnoka 1910. augusztus 22- én született. Mérnök volt az ere­deti végzettsége, de számos könyvet írt édesapjáról, rendez­te a családi leveleket és össze­állított egy Bartók kronológiát is. Műszaki, egyházi és zenetörté­neti publikációi jelentek meg. A világ számos országában tartott előadásokat Bartók Béláról. A Nemzetközi Kodály Társaság tiszteletbeli, valamint számos hazai zenei társaság elnöke volt. Kurír-est. Harle Tamás-talkshow mírni Kurír-est. Harle Tamás-talkshow Június 25-én, szombaton este: 7 órától Június 25-én kezdetét veszi az idei Szentendrei Szabadtéri Játékok, s a nyitány Harle Tamás talks-how-ja lesz - ahogyan eddig is - sztárokkal, meglepetésekkel, fiatal tehetségekkel. A szentendrei műsor érdekességét az (is) adja, hogy a meghívott hírességek valamennyien hoznak magukkal valakit vagy valamit. Így lesz ez az utóbbi két esztendőben magyar szupersztárrá előlépett Geszti Péter esetében is. Az énekes-szpíker-ötletembert elkíséri édesanyja is, így aztán remélhető, hogy a tóksó nézői teljesen új oldalairól is megismerik a Rapülők alapító tagját. Ha már zene, említsük meg, hogy az előadás előtt, valamint a műsorszámok között könnyed dzsesszzenére „öblíthetik le a főfogásokat” a nézők, s minderről Kádek Henriett és remek zenekara gondoskodik. S ha már zene, jöjjön St. Martin, alias Szentmártoni Imre, akinek szaxofonlemeze az utóbbi hónapok tán legnagyobb feltűnést keltő könnyűzenei újdonsága volt. St. Martin nemcsak kristálytiszta zenéjéről híres, de arról is, hogy koncertjei után a közönség közé lép, s a nézők hangulatának megfelelő impro­vizálásba kezd. Nos, ezt a képességét Szentendrén is lesz módja bemutatni. S persze ő is hoz valakit, nevezetesen a nagypapáját, Pergel Lajost, aki a mesterszakácsok Oscar-díját őrzi vitrinjében. A Kurír-estek nézői megszokhatták már, hogy különleges fellépőkből sosincs hiány. Ezúttal a különleges nevű és foglalkozású Perinyó Schneider jövetelére lesz majd minden bizonnyal dermedt csend: magával hozza ugyanis kedvenc öt hónapos oroszlánját. S még mindig az érdekességek: októberben lép színre egy Magyarországon eleddig még sohasem látott produkcióval a creation 94-Balays avantgarde fashion show. A szervezők lehetővé tették, hogy a tóksó nézői ízelítőt kapjanak a nem mindennapi műsorból. A szabadtéri játékok nagy kérdése mindig: milyen lesz az idő? Nos, válaszért a legilletékesebbhez, Aigner Szilárd meteorológushoz fordultunk, s ő biztatott bennünket. Ám ha már megkérdeztük, vajon kegyesek lesznek-e a? égiek 25-én hozzánk, akkor már meg is kértük, feleségével, a szakmabeli Pártái Luciával együtt legyen a tóksó vendége... Ugyancsak szokás, hogy nézőinknek a beharangozott programon túl extrameglepetésekkel is szolgálunk. Most sem lesz ez másként, ám a meglepetés csak akkor jó, ha nem áruljuk el előre, így hát búcsúzóul csak annyit mondunk: TARTSANAK VELÜNK! Műsorvezető: HARLE TAMÁS HA VER Produkció Producer: dr. VERMES PÉTER A június 25-i szentendrei talkshow-ra jegyek válthatók.: Music Ticket Service, Bp. V., Váci u. 33. Tel.: 117-7736. Szentendre, Dunaparti Müv. Ház, Szentendre, Fő tér, TOURINFO ERDEMES FIGYELNI RANK! IMJIIII VÜESTEL loud-coulure 1056 Budapest, Irányi u. 5. T.: 06-30- 423-839 1068 Bp„ Király u. 54-60 Tel.: 1221-000 j • padlószó'nyegek T • darabszó'nygek • bútorszövetek • bútorbársonyok 20% KEDEVEZMÉNNYEL KAPHATÓK! ■XOAHUHAZ'' MIAMI TRAVELS Irodák: J 1024 Budapest Mártírok útja 73. Tel.:135-0104, 217-8154 □ FONTANA Áruház, földszint (V., Váci u.) BILLY JOEL és ELTON JOHN közös koncertje július 22-én NEW YORK-ban! Utazzon a MIAMI TRAVELS Utazási Irodával Wies taurant GÖRÖG KANCSÓ 2000 Szentendre, Görög u. 1. Tel.: 06-26-315528 Naponta: 11-01 -ig Szünnap nincs! TÖRTÉNET Az amerikai fil­mek tengerében ha ritkán is, de találunk egy-egv kis szigetet, amelv megment mindenféle gyá­szon események­től. Jelen esetben a parányi száraz­föld eg}' spanyol film, a Tőrbe csalva. S lévén, nem a tengeren­­tűlon készült, Omero Antonutti es Assumpta Serna mellőzik az autós és helikopteres üldözéseket, lövöldözéseket és a mindenre elszánt szerelmesek forró ágyjeleneteit. De a spanyolok megmutatták, hogy ezek nélkül is lehet izgalmas bűnügyi mozit csinálni. Méghozzá történelmi krimit. Az időpont ugyanis 1868, a helyszín pedig Madrid. 11. Izabella királynő magánéletéről viharos pletykák Keringenek. A kávéhézakban, az utcán és az otthonokban is mindenki politizál. Madrid hangos a felvonulásoktól és a tünte­tésektől, amelyeket legtöbbször a katonaság ver szét. Don Jaime vívómestert azonban mindez nemigen zaklatja. Visszavonult, és fegyelmezett .életet él. Csak néhány tanítványa van, tehetősebb családokból. Am élete egyszeriben megváltozik. Lakásán egy von­zó hölgy, Adela bukkan fel. Arra kéri a mestert, tanítsa meg a pen­­geforgatás fortélyaira. Donjaimé nem vállalja. Sosem oktatott nő­ket. De a hölgyről kiderül, veszedelmesen jól kezeli a tőrt. A mes­ter tehát enged a lánynak. Kapcsolatuk szenvedélyes lesz. A vívó­mester Adefa kérésére még titkos szúrását is megmutatja. Ezután Luis de Ayalát, a jóképű arisztokratát - aki Don Jaime barátja és tanítványa volt - holtan találják. Halálát a mester titkos döfése okozta... Rég nem láttunk kosztümös krimit. Látványosra és izgalmas­ra sikeredett a film. Am ismerősömmel a megtekintés után el­gondolkoztunk: most hogy is volt? S rövid idő alatt sikerült a puzzle részeit helyre tenni. Vagy az is lehet, hogy a hiba ben­nünk van? «SZ. A. fi' # I Xv C71PI És akkor jött a Tenkes kapitánya, ő odacsap, hol sanyargatni lát. És akkor megint, ki tudja hányadszor, ismét jön a kurucok gyöngye, sze­gények öröme, a Búd Spencerek, Magnumok és egyéb kozmopolita importhősök méltó ve­­télytársa, a mi kapitá­nyunk. Nem kizárt az sem, hogy vele érkezik hú segítője, Buga Jakab. A fene tudja, mi a titka ennek a tősgyökeres magyar kalandfilmsoro­zatnak, talán a naiv bája, gyermeteg humora, a nosztalgia, vagy az, hogy az összehasonlít­­hatianul drágább, fé­nyesebb kivitelezésű amerikai szuperproduk­ciókkal ellentétben a mi kis szegényszagú Ten­­kesünkben csupa tehet­séges, hús-vér színész játszik, komédiázik. Egy Zen the Ferencért, Ungvári Lászlóért kevés lenne mcatnyi agyondé­delgetett sztár a nem­zetközi filmcirkuszból. A Duna Tv délutáni műsoridejében izgul­hatják végig a mai gye­rekek is a jó-rossz örök harcát. Mégpedig úgy, hogy nem ömlik hektó­szám a filmgyári művér, nem folynak tucatjával a szemek, nem omlanak kilométerszám a belek. Ki tudja, miért ismétlik számtalanszor ezt az el­­nyűheteden sorozatot, mert azt a most dús végkielégítéssel farba rúgandó Nahlik nevű épészről fel sem téte­­ezhetjük, hogy tudato­san kerülhetett az ő uralgása alatt egy ilyen eszmeileg gyanús alko­tás a képernyőre. Az álelnök ugyanis bizo­nyára nem támogatná egy ilyesféle szellemisé­gű műsor közzétételét. Mert ugyibár itten la­bancok ellen az istenad­ta szegény nép küzd, és szinte nyoma sincs az „uraknak”. Sehol egy nyalka Boross Petykó vagy Kónya Imus. A ke­resztény-nemzeti közép­­osztály helyett inkább a haladó és dolgozó pa­rasztság képviseltetik. Igaz, a nézők szerencsé­jére, a kuruc gerillák közül a kisgazda irá­nyultságú népvezérek is hiányoznak. De hagyjuk az aktuálpolitikát, leg­följebb annyit jegyez­zünk meg okulásul a most következő hata­lomnak, a Tenkes kapi­tánya élt, él és élni fog. (BIHARI) Hendrix emlékei Nincs komoly gitáros, aki rockot vagy bluest játszik és nem nyúl vissza valami­lyen szinten Jimi Hendrixhez. Tátrai Tibor évtizedek óta hűséges Jimi emlékéhez, muzsikájához, és koncertjein, akár a HBB tagjaként, akár saját bandáival, gyakran ad elő tőle nagy-nagy szőlős számokat. Most pedig Tibusz és nem kevésbé kivá­ló társai - Solti János dobos, Zsoldos Tamás basszusgitáros és Tóth János Ru­dolf gitáros-énekes (egészen fantasztiku­san énekel Hendrixet!) - nemrégiberr Pakson lemezre vették legkedvesebb emlékeiket a „vadembertől”. A CD hihe­tetlen gyorsasággal meg is jelent. Még emlékszünk arra a lemezre, amit világhírű előadók - Eric Claptontól a Cure-ig ­­kiadtak, Tisztelgés Jimi Hendrix előtt címmel. Nos, a magyar interpretátorok­­nak sem kell egy percig sem szégyenkez­niük. Külön izgalma a 76 perces felvétel­nek, hogy a koncertet „egy az egyben”, minden utólagos keverés nélkül tették át a kis ezüstkorongra. Kár, hogy a sör- és füstszagot nem lehet érezni. G. N. L. rHH j ilfri VIVALDI Utazási IrodaH SZICÍLIA az idei nyár egyik legszebb programja légkondicionált, 4 úszómedencés tengerparti klubhotel, repülővel, gazdag fakultatív programmal TAORMINA-ETNA-PALERMO­­MONREALE-S1RACUSA­­SEGESTA-ERICE STB. 46 900-49 900 Ft/hét KORFU a ’94-es nyár slágere vadonatúj apartmanokban, 2 és 4 csillagos, színvonalas szállodákban már 25 500 Ft/héttöl Ellátás, repülőjegy, autóbérlés igény szerint te 1073 Budapest, Erzsébet krt. 53. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 16. 132-0293,118-9973, 267-9013 'd au

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék