Kurír - reggeli kiadás, 1994. július (5. évfolyam, 178-208. szám)

1994-07-05 / 182. szám

1994. július 5. __________________ FRAKJt, Zenészek az AIDS ellen Könyvek kastélyában Gyakran álmodom olyant hogy teljesen egyedül va­gyok egy nagy házban, ahol csak könyvek vannak, és amikor éjfélt üt az óra, megelevenednek a szereplők, az írók, Julius Caesartól Bohumil Hrabalig. Most is ezt élhettem volna át ha nem jönnek össze több szá­zan abban a kis kastélyban, amelynek márványfehér erkélyéről akár egy szép fogoly királylány is lebo­csáthatta volna arany hajfonatát a deli lovagnak, és amelynek pincéjében kísértetek helyett a művelt Pe­pita Oféliák állnak a zongoránál és gitároznak. író-elnök pohárral Mediterrán mulatság elnöke, Mikó Ildikó elmondta: azért hozták létre az alapítványt, hogy ezzel segítsék a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostu­dományi Egyetem Mikrobiológi­ai Intézete kutatócsoportjának munkáját, amely a HTV-fertőzé­­sek megállítását célzó gyógysze­ren dolgozik. Előrejelzések sze­rint - ha a kutatásokhoz, kísér­letekhez kellő támogatáshoz jut­nak - akár két éven belül kifej­leszthetik az emberiséget meg­mentő gyógyszert, amelyre már tizenöt éve vár a világ. Nem kis presztízs lenne a magyar orvostu­domány számára, ha ráadásul ép­pen az egyetlen, magyarországi tevékenységéért kitüntetett No­­bel-díjasunk nevét viselő intéz­mény jutna erre az eredményre. Talán a jótékonysági akciók fe­lemássága, vagy a meleg tette, hogy sajnos kevesen tisztelték meg ezt a beharangozást. Pedig az AIDS elleni küzdelem lassan ugyanúgy mindenkit érint, mint az atombomba, vagy a környezet­szennyezés elleni harc. Talán szep­temberig mind többen ráébrednek erre. Főleg, ha sok jó zene is el­hangzik majd a Hungária körúton. GÖBÖLYÖS Diumus (középen), az egyik friss érdemrendes De hát már a bejáratnál gyanús volt, hogy öltönyt szétvető izmokkal és bika­nyakkal rendelkező, csipo­­gós kíberek érdeklődtek riportermagnóm robba­násveszélyeiről. Ekképp juthattam csak be Buda­pest Székesfőváros Köny­vesházába és Kávéházába, amely remélhetőleg ha­marosan a kultúra új fel­legvára lesz, mert még a jelenlegi könyvárak mel­lett is sokan szeretnek ol­vasni ebben az írástudó országban. így aztán természetes Az Anni esküvőiruha-szalon vezetője, oldalán két szép menyasszonnyal Kaffka Gabi két modelljével a Mister divatházból Diramerian Artin fönyüzsi az MTK pályafőnökével, Mihalik Gézával curyra emlékezve az AIDS-kuta­­tás támogatásáért szerveztek, vi­lágsztárok közreműködésével. A budapesti rendezvény is hasonló­an széles körűnek ígérkezik, ter­mészetesen hazai keretek között: ahogy a főszervező, Diramerian Artin elmondta: a Remény napja elnevezésű koncert hírére meg­mozdult a magyar szakma. Máris jelezte részvételét a Pa-Dö-Dö, Hevesi Tamás, az FLM, a Crack Orchestra, Stone, Vincze Lilla ­­a napokban jelent meg mindket­tőjük új lemeze -, de tárgyalnak az Eddával, a Ladánybene 27-tel, Homonyik Sándorral, a D. Nagy és a Frakcióval is. Ezt az összefo­gást segíti a BMG-Ariola lemez­kiadó, a technikát az Omega Tra­ding Kft. biztosítja, és a támoga­tók között ott vannak az In-Kal „Minden jegyvásárló szpon­zor!” - hangzott el a sajátos megfogalmazás. Az alapítvány kuratóriumának Az In-Kal erős fiúi volt, hogy író-elnökünk, Göncz Árpád nyitotta meg, és adta át a házat az illuszt­ris közönségnek. A beté­vedt újságírók a nem kis hangzavarban válthattak néhány parolát, poharat és szót többek között Jancsó Miklóssal, Kerényi Imrével, Gyurkovics Tiborral, Bo­dor Pállal, Bódy Magdival, Szakcsi Lakatos Bélával és Kézdy Györggyel. A nemzet Árpi bácsija igazi, XX. századi kezde­ményezésnek nevezte a ház létrejöttét, amelynek alapítványát Verő László vezeti. Köztársasági elnö­künk kedvesen ironizált Mark. A. Jennings úrral, a BAT Pécsi Dohánygyár Rt. angol ügyvezető igaz­gatójával, az egyik főszponzorral: a dohány­zás ugyan káros az egész­ségre, de e támogatással sok mindent kompenzál­nak. Ekkor került sor egy új díj első átadására is. Szabó Zoltánról, a két vi­lágháború között élt, a mai napig besorolhatatlan újságíróról nevezték el a kitüntetést, amelyet ezen­túl minden évben egy itt­hon alkotó és egy határon túli magyar publicista kap meg. Az első díjazottak: Ferenczes István Csíksze­redái újságíró és Bodor Pál. A szenvedélyességé­ről, finom humoráról is­mert Diumus Babits Mi­hályt idézte: ,Addig élek, amíg írni kedvem van.” A könyvek mellett a ze­ne, a klasszikus és a rock egyaránt megtalálható eme szép, nem elvarázsolt, de varázslatos, háromszin­tes házban. Hetente egy­szer pedig a dzsessz rajon­gói járhatnak ide élő mu­zsikát hallgatni. GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ Igazi mediterrán éghajlatú országban érezhettük magun­kat az elmúlt héten. Az ola­szok keresve sem találhattak volna jobb időpontot ennek az eseménynek a megrende­zésére. Igaz, hogy magyarok is voltak szép számmal, alak még nem szokták meg ezt a klímát, de mégis, a napok óta tartó forró nyár és az estére sem múló fülledtség sem tud­ta elvenni a meghívottak ked­vét a péntek esti Bello Itália­­bulitól. A fogadást az Ady rendezvényszervező iroda ké­szítette elő, amelyet a közel­múltban alapított a Császár­kert étterem exmarketingese, Farkas Ági. Az eseményen a nagyobb, Magyarországon működő olasz cégek, mint például az Europrofil és a Campari is jelen voltak, és az I. C. E. is képviseltette magát. A Las Vegas Casino képviseletében Szűcs Kristóf, egy mosolygós krupiélány és Török Judit A divatbemutatón a solymári Bunt Divatház, az Anni eskü­vőiruha-szalon és a Mister Férfi Divatház prezentálta legújabb kollekcióját. Miután elgyönyörködtek a ruhakölte­­méi íyckben a vendégek, lero­hanhatták a híres „Bello-éte­­lekkel” megrakott svédaszta­lokat, végül egy hűvös koktél mellett élvezhette mindenki a táncos revüt. Aki még így is unatkozott, az szerencsét próbálhatott a Las Vegas Ca­sino zöld posztóinál. Megint a zenészek, a pop-rock műfaj jelesei, mint 1971 óta már annyiszor, amikor az éhező, pol­gárháború sújtotta Bangladesen próbáltak segíteni humanitárius akciójukkal George Harrison, Ravi Shankar és barátaik... Mi­közben a hajdan Rock Café né­ven ismert, ma már mexlkéi stí­lusú, Sanchéhoz címzett étte­remben, régi indián fotók között jeges tequilakoktélt kortyolgat­hattak a latin salátákhoz a szak­mabeliek, értesülhettünk immár hivatalos formában is arról, hogy szeptember 10-én az MTK-stadl­­onban nagyszabású koncertet rendeznek a Gyógyszer az AIDS- re alapítvány irányításával ko­runk legszörnyűbb betegségé­nek megfékezésére. Még jól emlékezhetünk arra az 1992 tavaszán tartott londoni monstre koncertre, amelyet az AIDS-ben elhunyt Freddie Mer-Security biztonsági emberei, akik számos nagy rendezvény biztosí­tása mellett legutóbb az „álkurí­­ros” lefülelésében is jeleskedtek. A hírek szerint a rendezvény fő­védnökségére Göncz Árpád köz­­társasági elnököt kérik fel. Unokáink is fognak olvasni - vallja Ráday Mihály, operatőr-rendező-politikus Parányka és a Zongorista kalap nélkül, azaz Bódy Magdi és Szakcsi Lakatos Béla A solymári Bunt Divatházból Kustor Zsuzsa és három modellje X ft í 1 i t Éliás dizsimester koccint a várható sikerre. A háttérben teljes vasfejűségében Stone

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék