Kurír - reggeli kiadás, 1994. december (5. évfolyam, 330-357. szám)

1994-12-13 / 342. szám

Az ominózus divatbe­mutatót pedig a Népraj­zi Múzeum aulájában láthattuk, amelyen a Lu­xus Áruház mutatta be ’95 tavaszi-nyári kínála­tát. Az exkluzív helyszín­nek megfelelően tényleg szép és igen divatos hol­mikat láthattunk, nos és hogy még egy pár szó erejéig az államtitkárt idézzük, a kifutón felvo­nultatott ruhák legna­gyobb erénye a hordható­­ság volt. Elsősorban a Luxus kereskedelmi part­nerei, szakmabeliek és persze újságírók voltak hivatalosak erre a divat­mustrára. Hálás feladat a néprajziban divatbemuta­tót rendezni, ám ugyan­akkor veszélyes is, hiszen a különleges környezet vadhajtásokra ragadtat­hatja a szervezőket. Ám most esetünkben erről szó sem volt, nagyon ízlé­ses kifutót aplikáltak az egyik lépcső­feljáró elé, mértéktartó volt a kore­ográfia és kellemes az alá­festő zene. Mindent egy­bevetve megfelelő kör­nyezetben láthattuk azo­kat a kreációkat, amelyek itt most a tavaszt és a nyárt idézték, ám jövőre már az utcákon, tereken találkozhatunk velük. A bemutató után a Luxus Áruház vezetése egy svéd­­asztalos fogadáson látta vendégül meghívottait, amelyen a megjelentek frissítők kortyolgatása és falatozgatás közben meg­tárgyalhatta a látottakat, több kisbaba életét mentette meg Budapes­ten és környékén. Hálá­ból szólt a köszöntő, az est bevétele az alapít­ványt illeti, az élmény pedig azoké volt," akik a nézőtéren ültek: az ál­landó szponzoroké, akik adományaikkal támo­gatják az életmentést, és a vendégeké, akik a megváltott jegyekkel já­rultak hozzá. K.V. Hálagála az életért Rendhagyó gálamű­sorra gyülekeztek a szponzorok, az érdeklő­dők a Pesti Vigadóba szombat este. A SOTE közművelődési titkársá­ga rendezésében világ­hírű és közkedvelt mű­vészek, együttesek mű­sora köszöntötte az im­máron ötéves Peter Cerny Alapítványt. Az inkubátoros roham­­mentő-szolgálat 1989- ben létesült, alapját az a felszerelt mentőautó képezte, amit Peter Cerny osztrák üzletem­ber ajándékozott az ala­pítványnak s így azok­nak a babáknak, akiknek az életét mentette meg, hogy a szükséges be­avatkozásokra képes kórházba szállították őket, a lehető leggyor­sabban. Ha úgy vesszük, a jórészt adományokból működő szolgálat az el­múlt öt évben száznál is Dr. Sánta László, a Centrum kereskedelmi vezérigazgató-helyettese a Luxus direktorával Soós Gáborral Részlet a divatbemutatóból Büszkeséggel konstatálom, hogy a belváros szívében, ott, ahol a legtöbb külföldi turista fordul meg, egy ilyen fantasztikus árubőségű és magas minőségű termékeket kínáló áruház várja az embereket, így a hozzánk látogatók a kínálatból lemérhetik, hogy hol jár a magyar kereskedelem, arról nem is beszélve, hogy ők is szívesen vásárolnak itt, így kapcsolódik szervesen egymáshoz a kereskedelem és az idegenforgalom. Ekként vélekedett a látot­takról múlt héten szerdán este egy divat­­bemutató után dr. Schagrin Tamás államtitkár, az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke. Dr. Schagrin Tamás államtitkár (középen) Gonda Judit üzletasszonnyal és Ávár József utazási iroda tulajdonossal Az egyik ifjú manöken, Óhidy Erzsébet civilben a fogadáson (balra) Csenterics Ágnes tévérendezővel és Kertész Gábor szerkesztő-riporterrel Az alapító Peter Cerny (középen), dr. Réthelyi Miklós egyetemi docenssel és az est szervezőjével Varga Ildikóval Farmertől a fehérneműig A Thermal Hotel Aquincumban csodálatos leányzókat láthat­tunk, ében- és márványbőrűeket egyaránt, mellettük sudár férfiak és két gyönyörű kisgyermek is viselte - csodás mozgás kíséretében - az éppen aktuális divatot. Ugyanis az Artdeco Modellshow, a Stage Pro­dukciós Iroda által szervezett manö­keniskola záróvizsgát tett. A pro­dukció egyfajta szolidaritási akció is volt az AIDS-es betegekért, a Nem­zeti Egészségvédelmi Intézet AIDS- megelőzési tájékoztatókkal képvisel­tette magát. A vizsga egyszersmind igen-igen kellemes látványosság volt. Az ifjú hölgyek a farmerviselet­től kezdve az egyedi tervezésű mo­delleken át a fantasztikus fehérne­műkig szinte mindent felvonultat­tak. A divatbemutatók hagyományá­hoz illően pazar menyasszonyi ru­hák prezentációjával zárult a műsor. Természetesen a nagy cégek képvi­selői is megjelentek - például a Re­form GMK For Men 2000 Kft. A lányok és a cégek eme ran­devújának boldogan tapsolt a közönség a pódium előtt. P.l. A megyasszonyiruha-mustra sem maradhatott el Farmerdivat fiatalosan

Next