Kurír - reggeli kiadás, 1995. január (6. évfolyam, 1-30. szám)

1995-01-31 / 30. szám

Ugye az egyértelmű, távolról sem mindegy, hogy a szállodák étterme­iben milyen bor kerül a vendég asztalára. Ezért is alakult annak idején a Pannónia Hotels úgyneve­zett Super Wine borszelekciója, hogy ugyanis a Pannónia hálózatá­ban csakis kizárólag többszörösen válogatott, tesztelt borok kerül­hessenek. Ez ügyben jöttek össze a borszakemberek és a zsurnalisz­ták a múlt héttőn a Hotel Mercure Buda, a volt Buda Penta Szálló Bu­davár éttermében a szokásos évi borkóstolásra és -kiválasztásra, valamint az azt követő vacsorára. Fogta is a fejét a tudósí­tó, hogy kocsival érkezett az eseményre, így míg kollégái önfeledten kor­tyolgatták a különféle ne­dűket, neki be kellett ér­nie a látvánnyal és némi ásványvízzel. Az idei bor­szelekción tizenkét ter­melő, illetve forgalmazó hatvan borát tesztelték a résztvevők.­ Az első for­dulóból harminckét nedű jutott tovább. Ezt kóstol­ták ezen az estén. A ma­gyarországi történelmi borvidékek nyolcvan szá­zaléka képviseltette ma­gát Badacsonytól Tokaj- Hegyaljáig a legkülönbö­zőbb szőlőlevekkel, le­ánykákkal, szürkebará­tokkal, rosékkal, rizlin­­gekkel, szamorodnikkal, bikavérekkel, furmintok­kal, aszúkkal és char­­donny-különlegességek­­kel. Nem egyszerű dolog ám a zsűrizés, többféle szempontot kell figye­lembe venniük az íté­szeknek, így a látványt, a színt, a tisztaságot, az il­latot, az ízt, a zamatot és az összbenyomást külön­­külön pontozva alakul ki a borok sorrendje. A szak­emberek és a meghívott vendégek nagy kedvvel kóstolgattak és persze szigorúan zsűriztek, hi­szen a tét nem volt kicsi, a győztes borok egy éven át Pannónia Super Wine ’95 és Grands Wins Mer­cure ’95 néven a Pannó­nia minden éttermének asztalán megtalálhatóak lesznek. A borkóstolót követő svédasztalos va­csora nem nélkülözött látványos elemeket, így az italkísérő zsűrizett bu­­téliákat mint asztali tűzi­játék keretében ajánlot­ták a vendégeknek. Daniel Coccoli, az Accor-szállodalánc képviselője (balra) és dr. Harbula Gyula, a Pannónia Hotels vezérigazgatója koccintásra emeli poharát Farkas Balázs, a Hotel Mercure Buda direktora Farkas Bertalan űrhajós ezredes és Bocsák László, a BKK és a Hotel Novotel direktora Kovács István, az Atrium Hyatt direktora borkóstolás közben Szépség, Egészség Ha barát, akkor nem is lehet stílszerűbb, mint kristály. Pontosabban Crystal, így hív­ják azt az éttermet, ahová múlt hét csütör­tökjén invitált bennünket a Hungexpo idei nyi­tó rendezvényének sajtófogadására. S mi­után a kristály a szépségtől és egészségtől sem áll távol, duplán is aktuális volt a Crys­tal Palace-beli meghívás. A Hungexpo Rt. Szépség és Egészség '95, valamint Karát '95 szakkiállításainak szervezéséről tájékoztat­ták előzetesen a rendezők a megjelenteket. és Karét Az említett kiállítások közül az első a 4. Nem­zetközi Fodrász, Fod­rászkellék, Kozmetika, Bizsu és Egészséges Életmód Szakkiállítás, míg a másik a 3. Nem­zetközi Ékszer, Drága­kő és Óra Szakkiállítás. Mire önök, kedves olva­sóink, e sorokat olvas­sák, már csak két nap választ el bennünket a nyitástól, amely február 2-án, csütörtökön lesz esedékes. Szép az, ami érdek nélkül tetszik - mond­ta egykor a filozófus. S bár a szépség örök, vál­tozó is. Kultusza az egészséggel karöltve na­painkban új tartalmat kap. Elég, ha csak a mindennapi tornára, a különféle testápolókra, a karbantartó és erőfej­lesztő gépekre, fantasz­tikus eljárásokra gondo­lunk, amelyek ígérik az örök ifjúságot. Időről időre pedig újra és újra előkerülnek a bevált ősi receptek, az ókori kelet titkai. És ugye nem kell nagyon mondanunk, hogy a szépséget és egészséget mennyire ki­egészítik az ékszerek, úgy illeszkednek egy­máshoz, mint a tavasz első napsugarait váró ikerkiállítás. Amelyeken e tárgykörökben min­dennel találkozhat a vá­sárlátogató. A tájékoztató után a Hungexpo képviselői svédasztallal vendégel­ték meg a jelenlévőket. Györfi Judit, a Hungexpo Consum Stúdiójának igazgatója (balra) és dr. Faragó Hilda, a Hungexpo PR-igazgatója a Crystal Palace fogadásán Egy szépségkirálynő, egy menedzser-mixer és egy hostess, vagyis Farkas Tímea, a 94-es Miss Hungary (balra), a Crystal Palace-os Tóth Géza és Györffy Gabriella Ez a neve annak a díjnak, melyet a Magyar Rádió alapított. Az elismerést az adott esztendő legkiválóbb zenei produkciói, illetve annak „előállítói” kapják. A televízió 4-es stúdiójában rendezett gálaesten aztán megtörtént a hivatalos eredményhirdetés. A jutal­­mazottak között volt Szu­lák Andrea, Presser Gábor, a balesete okán felkötött karú Horváth Charlie, Horváth Attila, Dorozsmai Péter, Oláh Kálmán, a Tea együttes, Bayer Friderika és az életművéért elismert Komjáthy György. Mint színész-énekes pedig a Szomszédok népszerű mentőorvosa, Kulka János is átvehette a kitüntetést. A díjakat Szirányi János, a Magyar Rádió elnöke adta át, aki bejelentette: jövőre lesz folytatás. Egyébiránt a fellépő művészeket a reha­bilitált Stúdió 11 kísérte. A műsort rögzítette Csente­­rics Ágnes rendező csapata, s a programot hamarosan viszontláthatjuk a képer­nyőn. A családi hangulatú rendezvény alatt kelleme­sen telt az idő, s a jelenlé­vők egyetértettek abban, a zsűri helyesen értékelte az 1994-es év zenei termését. (GRÉCZY) Horváth Charlie (jobbra) és zeneszerzője, Lerch István Kulka János is a díjazottak között volt Szulák Andi és Presser Pici

Next