Kurír - reggeli kiadás, 1995. április (6. évfolyam, 89-117. szám)

1995-04-01 / 89. szám

A JOKER nyerőszámai a 3. oldalon Lóhetjük a károgókat Nincs az ózdiaknak egyébként is elég nyűgük, most még a varjakkal is meggyűlt a bajuk. A fekete szárnyasok állítólag annyira elszaporodtak a ko­hászváros környékén, hogy az embereket már-már hidegrázás gyötri folyto­nos károgásuk, illetve állandó, de korántsem elóg körültekintő anyagcsere­folyamatuk következtében. Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint ma az egyedüli ürülékbiztos hely Ózdon a kohászat területe. Arra még á madár sem jár... Ami viszont több, mint kósza híresztelés: április 8-án és 22-én hajnalban több tucat felvegyverzett vadász lát neki Ózdon a faragatlan ma­darak megrongálásának. Ezt a város polgármestere, Strobmayer Lászió is megerősítette. (Folytatás a 3. oldalon) a vallomásért Sepsei Árpád, akiről nem tudni, hol bujkál Egy január végi déle­­lőttön hihetetlen tör­ténések tanúi lehet­tek egy budai iroda­ház ügyfelei és dol­gozói. A rendőrség különleges feladatok végrehajtására kikép­zett osztaga szállta meg az épület egyik felső szín íjét, Igaz, egy emelettel elszá­­mították magukat, és a bravúros rajtaütés tévedésből a negye­dik emeleten kezdő­dött. A fiúk azonban jó helyzetfelismerő készségről tettek ta­núbizonyságot, és hamar felfedezték a harmadik emeletre levezető lépcsőt. Ám kiderült, hogy a fegy­veres fogadtatásra, netán erőszakos vé­dekezésre vagy me­nekülésre számitó zsarukat megtévesz­tette a vélhetően le­hallgatással vagy be­épített spicli révén megszerzett' informá­ció. Nem védekezett senki, menekülni sem akartak az Ott lévők, fegyvere pedig csak a hivatalos pénzkísé­rőnek volt. A Nagyka­nizsán indult, Buda­pesten folytatódott ügynek van azért iz­galmas külföldi szála is. Az egyik érintettel ugyanis telefonalku­dozás folyik. A tét a vallomás, amelyért akár külhonba ház­hoz is mennének a hatóságok. Csak­hogy a delikvens tart a találkozástól, pon­tosabban attól, hogy esetleg nem élné túl a saját - külföldön tett - vallomását. (Sok minden kiderül a 4. oldalon) Nem kutya dolog Nemrég egy nem mindennapi, felkavaró információ jutott el hozzánk az egyik dunántúli faluból. Egy férjet elvitt a rendőrség, mert felesé­gét többször, szadista módon megverte, gyötörte, perverz aktusokra kényszerítette. Az asszonynak például bokszer kutyával kellett közö­sülnie, méghozzá gyermekeik szeme láttára. A hihetetlennek tetsző történetet ellenőriztük, felhívtuk az illetékes területi rendőrséget. A vonal másik végén döbbent csend, majd rövid válasz. A hír, ha nem is minden részletében, de Igaz. (írásunk a 9. oldalon) Telefonszám: 20-102-10 • 20-102-98 Menekültként segélyen élt a szerb gyilkos A tömeggyilkossággal gyanúsított szerb férfi rendszeres szociális segélyt kapott mene­kültstátusa miatt a magyar államtól, ám tö­­meggyilkosi minősítéséről nincs hivatalos adata a Baranya Megyei Rendőr-főkapitány­ságnak. Joszip Vuics 30 éves szerb állam­polgár a kedd esti őrizetbe vételéig nagy va­lószínűséggel 7 személyt gyilkolt meg, ket­tőnek életveszélyes sérülést okozott. A zöld határon érkezett menekültet állítólag a déli szomszédok is keresik. Ezt az információt dr. Ernyes Mihály, Baranya megye rendőrfő­kapitánya nem erősítette meg, de nem is cáfolta. (Részletek a 3. oldalon) Hornt Révhéború A Kurír kérésére zágrábi hírforrásunk kö­zölte, hogy a horvát vezetés azért utasítot­ta el a horvátországi ENSZ-erők mandátu­mának meghosszabbítását - amely euró­pai idő szerint mára virradóra járt le mert az új elnevezésben nem szerepel Hor­vátország neve. A zágrábi vezetés által ja­vasolt változtatás első pillantásra csekély: a határozattervezetben található UNCRO helyett UNCROC legyen, amely Zágráb sze­rint nyomatékot ad Horvátország területi egységének (az utolsó betű ugyanis Horvát­ország nevét jelenti). Ezenkívül, mint meg­tudtuk, Zágráb azt is el szeretné érni, hogy a világszervezet által az országba beszállí­tott minden egyes áruról - főként fegyve­rekről - a horvát szerveket is tájékoztas­sák, mert ennek hiánya visszaélésekhez vezethet. Eddig elsősorban Oroszország vonakodott a Horvátország által javasolt el­nevezést elfogadni. Zágráb ezenkívül a mandátum időtartamát nyolc hónapban szeretné megszabni, s ebben Németország is támogatja, ám a BT több tagja az egy­éves mandátum mellett száll síkra. Döntés lapzártánkig nem született, de hírforrásunk szerint, ha másként nem, a horvát kormány szóban kap ígéretet a változtatások mi­előbbi meghozatalára. SZ. F. F. Néni volt magyar utas a roman gépén Rt. 'V ~-r ' vH Kántor Gusztáv, aki külföldön is fél vallomást tenni

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék