Kurír - reggeli kiadás, 1995. július (6. évfolyam, 177-207. szám)

1995-07-01 / 177. szám

menedzserkalkulátort so Azért ez még Kínának is sok lenne. Pedig ott aztán akad alany a mókához dögivei ­­ám a Kurírhoz még ők sincsenek elegen­dően. A holnap ötödik születésnapját ün­neplő újság eddig megjelent összes példá­nyainak oldalaiból ugyanis darabra ponto­san 3 240 171 048 papírcsákó hajtogat­ható. Tibettől Sanghajig meg ugye alig mászkálnak 1,2 milliárdnyian, azaz ha az összes vágott szemű feje tetejébe oda­nyomnánk egy Kurír-csákót, akkor is ma­radt még kétmilliárd a raktáron... Ebbt'íl is látszik, nem akármilyen vállal­kozást tudhat maga mögött a magyar sajtó­piac első számú reggeli bulvárlapja, amelyik napra öt esztendeje, hogy hitünk szerint új színt hozott a napilapok közé. Pontosab­ban, színeket: a pirosat és a kéket. Mert, hogy ne legyen oly könnyű a helyzetünk, azonnal két kiadással, a piros reggeli és a kék esti Kurírral indultunk. De hogy?! A premier reggelén, fél kilenc tájban már csak országos körözés kiadása mellett lehetett Kurírt kapni. S ugyanez megismétlődött délután. Az indulás tán repülőrajtnak tűnhetett kí­vülről, ám akik mozgásba hozták a gépezetet, elég messze voltak attól, hogy akár a szárny szó is eszükbe jusson. Az első szerkesztőség egy pompásan kipofásított pincében volt, ahol tulajdonképpen eltűnt az idő, nem volt napkelte, nem volt dél, nem volt napnyugta. Csak egy őrült ringlispíl, ami gyorsabban forgott Föld anyánknál, s ami minden benne ülőt elszédített. És megszédített. A szemek előtt egyetlen dolog vibrált, a Kurír, a kun­­korodó Kbetű, hol piros, hol kék mezőben. És a kuríros képes volt ejtőernyős múlt nélkül, csak a reklám kedvéért a magasból leugrani, képes volt a Gorbacsov-puccs ide­jén kiadott különszámot augusztus 20-án Saját kezűleg árulni a főtereken, képes volt Torgyánnal egy csőszerű alagútban kúszni­­mászni, képes volt a háborgó Bosznia fölé­be repülni az amerikai szállítógépeken és még sorolhatnánk. Talán ezek, de nem csak ezek miatt rob­banhatott be a sajtópiacra a Kurír s őrizhet­te meg dobogós helyét mind a régiekkel, mind az újonnan feltűntekkel szemben ví­vott kőkemény csatában. S bár kétségtelen, hogy voltak veszteségek, mint például a könnyek közepette megszűnt Esti Kurír, ám azóta a hét valamennyi napján megjele­nik az újság, minden számában mellékletek­kel. S ha már előbb a harcot említettük: hát akkor nézzük, mennyi „lőszert” használt el a Kurír az elmúlt öt esztendő alatt. 1759-szer került a standokra, ami 135 007 127 példányt jelent (ennyi mel­lesleg 372 vasúti vagonba férne bele). A la­pokat egymásra helyezve egy 295 636 mé­ter magas oszlopot kapnánk, amelynek sú­lya 10 794 tonna, gyönge 3600-zal több, mint az Eiffel-toronyé. *** Most minálunk egy kötet készül: az ős- és a jelenlegi kurírosok mesélnek az öt évről. E születésnap ürügyén befejezésként álljon itt ebből egy részlet, T. Hámori Ferenc vallo­mása. Mit jelent neki, a Kurír, íme: Kimehettél Fa Nándor elé az Atlanti-óceán­ra. És amikor Les Sables d’Olonne közönsége előtt felbukkant a hajnali ködből a vitorlás és ezrek tapsoltak a véredből valónak, de úgy, hogy belepistulsz, ráadásid még el is bőgöd ma­gad a meghatottságtól... Amikor ellepnek az érzések, akkor és ott persze nem arra gondolsz, hogy milyen jó, hogy kuríros vagyok, de amint végére érsz a gondolatnak, csak oda jutsz ki, hogy azért vagy az, aki, mert ennél a lapnál dolgozhatsz. Köszöntünk, Olvasó, köszönjük ezt az öt évet, Neked. oo A JOKER nyerőszámai a 12. oldalon JÓS LAJOS Ügyesen nősül A monacói herceg bizonyára nem így képzelte kisebbik lá­nya esküvőjét. A mai frigykötés ugyanis nélkülözi az euró­pai uralkodócsaládoknál megszokott pompát. A harminc­éves Stéphanie és a 31 éves Daniel Ducruet a legszűkebb rokonság jelenlétében mondja ki a boldogító igent a mona­cói városházán. A ceremónián természetesen jelen lesz két eddig törvénytelennek számító gyermekük, a kétéves Louis és az egyéves Pauline. Az ilyenkor kijáró felhajtás azért ma­rad el, mert Stéphanie apja nehezen emészti meg, hogy leánya egy testőrrel szűrte levet. Daniel ter­mészetesen nem rendel­kezik nemesi kutyabőrrel. Anyja vécés néniként dolgozott, apja pedig állástalan dokkmun­kás. Ráadásul a her­cegi család új tagja már volt nős, s ré­gebbről van egy balkézről való gyermeke Ugyanakkor fiú imád szágul­dozni a két négyzetkilomé­ternyi virágzó miniállam útjain, s a gorombaság­tól sem riad vissza, ha a ren­dőrök ezért kér­dőre vonják. (Részletek a 6. oldalon) A pénzügyminiszternek valószínűleg még a bajusza is belesápadt, ami­kor megtudta, hogy törvényessé­günk őrei, a kék taláros alkotmány­bírák több ponton is alkotmánysér­tőnek bélyegezték csomagját. A GST-vel (Gazdasági Stabilizációs Törvény) ellentétben ítéletük szerint mától sem a gyermektámogatási rendszerben, sem a társadalombiz­tosításban bevezetendő szigorítá­sok nem érvényesek. (Véleményünk a 3., cikkünk folytatása az 5. oldalon) Hol a labda? Hazafias ászfront. Wimbledoni pillanatok a 19. oldalon Telefonszám: 20-102-10 • 20-102-98 Holttest másfél év után Mint arról annak idején beszámoltunk, I. Lajos 28 éves vállalkozó Mazda típusú gépkocsijával 1994. január 10-én lakásáról eltávozott, azóta semmiféle hírt nem kapott róla családja. Most szerdán végre bilincs kattant a két feltételezett elkövető csuklóján. Ugyanis a napokban egy „súgó” megmutatta azt a helyet, ahol az eltűnt vállalkozó hevenyészett sírja domborodott. Köz­ben februárban Budapestén megtalálták a Maz­dát, belsejét vérrel szennyezetten. Ez az újabb bizonyíték végül is P. Zsoltra terelte a nyomozó­­hatóság figyelmét. Szerdán őrizetbe vették, majd nem sokkal később társát, G. Tibort is. Csütörtö­kön kiásták sírjából az eltűnt vállalkozót, akit fel­tehetően eltűnése napján gyilkoltak meg Miskolc külterületén. F. O. ■ ■* A napokban embed koponyát, csontmaradvá­nyokat és bőr ruhadarabokat fordított ki a föld­ből a markológép a Corvin mozi mögötti terület június 22-én kezdődött nagyobb arányú átalakí­tási munkálataiban. Pongrátz Gergely, a Corvin köz egykori 56-os parancsnoka szerint a cson­tok a harcokban elesett és a helyszínen elhan­­tolt bajtársainak maradványai. Mint mondta, emlékszik a pontos temetési helyre - szerinte ahonnan előkerültek a csontok, oda négy em­bert temettek és hogy összesen nyolc halot­tat hántolták el a környéken. A gép kifordította koponyát és csontmaradványokat tegnapra ugyan már elvitték, de még mindig találtunk a földben további maradványokat, például emberi lábszárcsontot. A föld pedig további maradvá­nyokat sejtet. A harcokban sokan elestek, negyven év távlatából nem lesz könnyű megál­lapítani, hogy a Corvin közben eddig kiknek a földi maradványai nyugodtak. De talán mindegy is, hiszen a fájdalom és a halál közős volt. Fotó: KONCZ GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék