Kurír - reggeli kiadás, 1996. április (7. évfolyam, 90-118. szám)

1996-04-01 / 90. szám

Megesik az emberrel, hogy a naptárra pillantva kedves, jó­pofa népszokások jutnak az eszébe nekije, és nem restell telefonálgatni, ilyen-olyan kis huncutságokat művelni, hogy legkedvesebb barátaiból áp­rilis elseje alkalmából hü­lyébbet csináljon az utolsó békeév átlagánál. Tegnap mi sem tudtuk megállni, hogy telefont ne ragadjunk és oly sokszor kérdezett személyi­ségeknek föl ne tegyük a kér­dést: mit szólnak ahhoz, hogy rövidesen visszatérünk a téli időszámításra, merthogy hi­deg van, kell az energiataka­rékosság, és egyébként is ru­tinosan állítjuk az órákat. (A gálád kérdésekre a komoly válaszokat a 3. oldalon olvashatják) Az néhány évtizede már köztudomású, hogy nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állíta­ni, képünk tanúlsága szerint azonban már tűrhetetle­nül zavaros a helyzet. Legalábbis Bubik István ábrá­zatát elnézve az ember joggal feltételezne egy pilla­natokkal előbb csattant horgot, netán egy laza fel­ütést. Holott Bubikról tudjuk, hogy nem kapni szokta a pofonokat, hanem adja inkább. Arról, hogy mennyi­re színház az egész világ, a 4. oldalon olvashatnak. Fotó: TOROCZKAY CSABA ^J{ercJ<e*/e/nti és -%/e//vr/i/- . t Trezor Értékjegy TARTSA PÉNZÉT TREZORBAN Az e heti eladási kamatok: 30 nap: 22,00% 60 nap: 22,50% 90 nap: 23,00% 180 nap: 23,00% 270 nap: 23,25% 365 nap: 24,00% 450 nap: 24,25% 540 nap: 24,50% 730 nap: 25,00% m Csak az utolsó pillanatban tudta meg Ladá­nyi Andrea táncművész, őt választotta Alan Parker rendező, hogy az Evita-filmben kore­­ografálja meg Webber zenéjére egy clip részletét. Információnk szerint egyébként a nagy táncos jeleneteket Amerikában már felvették. Hírlik az is, a magyar statiszták hatalmas mennyiségű vitamint fogyasztanak, hogy valahogy a hidegben megfázás nélkül kibírják a forgatási napokat. Az evitások ma­guk között csak E-vitaminról beszélnek. (További részletek a 9. oldalon) Szegény gazdagok 4. oldal 13.HÉT 0 © © Joker: 555192 AUSTRIA J Lono\ Q 0 0 ^ ^ ^ ■o Pótszám: Joker: 577484 Privatizált sértődés- Engem nem lehet szí­vatni...! - szólt vissza Suchman Tamás privati­zációs miniszter az utá­na loholó Gál Zoltán házelnök és Tóth András kormány-kabinetfőnök egybecsengően kétség­­beesett kérésére vála­szolva, amely így hang­zott: „Tamás! Várj! Gyere vissza!”, majd sietősen folytatta útját autója fe­lé. Az újságírók marasz­talására azonban meg­állt, nem ült be azonnal a kormány mögé. Hogy a kormányba beül-e to­vábbra is, azt a minisz­ter Horn Gyula kormány­főre bízta. Suchman per­sze mást is mondott... Előtte néhány perccel a kongresszusi küldöttek­nek például: - Kilépek a frakcióból, kilépek a pártból, hogy a kor­mányban maradok-e, kellek-e független mi­niszterként, azt a mi­niszterelnök úr dönti el. (Képünkön még teljes az egyetértés...) (Folytatás és beszá­molónk az MSZP-kong­­resszusról az 5. oldalon) Közhírré tett rajtaütés Nagyszabású közös razziát tartott vasárnap reggel a gyáli piacon az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség, a rendőrség és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Százötvenen szállták meg a piacot, az árusok viszont messze nem voltak annyian, mint ahogyan a revizorok álmaiban rajzhattak. A jelek arra mutatnak, hogy a tervezett ellenőrzésről mindenki tudott azok kivételével, akiket valamiért elfejtettek figyelmeztetni. (Részletek a 2. oldalon) HK Mashéat ketvei neUk

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék