Kurír - reggeli kiadás, 1997. április (8. évfolyam, 88-117. szám)

1997-04-30 / 117. szám

997. április 30. Női szenvedélyek­ gy hivatásos katona és egy hi­­ttásos szépasszony gyermekk­­ént látta meg a napvilágot Ré­­is Wargnier. Nancytól Bérá­ig, Damaszkusztól Párizsig­­kifelé sodorta a kor. Mégsem germekkora titkait, a saját irténetét vitte filmre, hanem­­ édesanyjáét, Jeanne-ét, aki tó szerint a szerelemnek él­­alt. Ennek a szenvedélyes asz­­zonynak a szenvedélyes part­ija elevenedik meg az Egy ■anda nő című filmben. - Úgy éreztem magam ezzel filmmel, mint egy felfedező, ki ismeretlen kincsekre buk­­an - meséli a rende­­s. - Anyám látszólag rejtélyes öregségben halt meg a kór­­ázban. Az orvosok is tanácsta­­lnok voltak, és a boncolás sem mutatta ki a halál okát. Az­tolsó időkben nehezen vette a­­vegőt, sokszor fulladt. Egy őzitáska marad utána, amely­en a személyes holmijai kö­­ött megtaláltam az újságkivá­­ást Mathias haláláról, akit teretett. Nem kellett sokat altatnom, hogy rájöjjek, nyám a szerelembe halt bele. Szerelmi halál a huszadik szá­­adban, mindez oly regényes,­omantikus, hogy nem tudtam élenállni annak, hogy filmet készítsek belőle. Másrészt évek óta vágytam arra, hogy Imannuelle Béart-ral forgas­­ak, talán­ azért is, mert az ő ér­­ékenységében, nagy kék sze­nében, egész lényében anyám­­a ismertem. - Jeanne igazi tragédiá­it - legalábbis a film sze­­rnt hogy képtelen választani, két szerelem között őrlő­dik. Sze­­rti az ön édesapját és Mathiast­­. Ön kisfiúként hogyan élte meg ezt? - Mindebből alig érzékeltem valamit. Tudja, abban a korban a nők nem vállalhatták nyíltan íz érzelmeiket. Emlékszem, okát vitt anyjim a testvéreim­nél moziba. És nem véletlenül ■rdekelt kétfajta hőstípus a moziban, a háborús hősök és íz érzelmes nők. Akkoriban ta­nu téma volt a nők érzéki vá­gya, nem illett a nők szexuális ösztöneiről beszélni. De azt hi­szem, ezen a téren ma sem lé­tezik igazi egyenjogúság férfiak és nők között. - Mindamellett ön az erotikát finoman alkalmazza a filmben, és már-már nőies érzékenységgel kö­zelíti meg a nőket. És tagadhatat­lanul a női sorsok izgatják a fil­mezésben. - Lehet, hogy valóban sze­mélyiségem nőies oldala jut kifejezésre a filmezésben. Igazságtalannak tartom, hogy a moziban a hős fogalma egy­értelműen a férfiakkal társult. A filmtörténet javarészt róluk szól, a hatalom, a munka, a pénzvilág, a háborúk hőseiről, míg a nők többnyire a férfilét valamilyen tartozékaként je­lennek meg, mint szeretők, anyák, feleségek, a főhős tár­sai. Holott mennyivel több ér­zelmi árnyaltságot, szépséget, fájdalmat, szenvedést hordoz­nak a női sorsok. Vállalom, hogy az én mozim elsődlege­sen róluk szól. - És ezzel együtt azt is vállal­ja, ha femininnek, túl érzelgősnek tartják? - Ha így van, inkább dicsé­retnek, mint elmarasztalásnak veszem. Sőt, továbbmegyek, mi, emberek, három fő oldal­ból tevődünk össze. A hím- és nőnemű dominancia mellett van bennünk egy férfi, illetve női oldal, sőt, egy állati is. Azokat tartom igazán jó színé­szeknek, akik a feminitásukat is felvállalják a gesztusaikban, a mimikájukban, az érzékenysé­gükben. És most meg fog le­pődni, mert szerintem két ilyen férfiszínész van, akik mel­lesleg nagyon is férfiasak: Marion Brando és Gérard Depardieu. Ők merik a leg­őszintébben felvállalni a kame­ra előtt lényük rejtett női titka­it, méghozzá anélkül, hogy csorba esne a férfiasságukon.­­ És megfordítva, kik azok a színésznők, akik lényük férfias ol­dalát is felszínre hozzák anélkül, hogy veszítenének nőiességükből? - Kétségkívül Catherine Deneuve-öt kell említenem el­sőként, akivel az Indokínát ké­szítettem. Egy rendező számá­ra ajándék, na olyan arcot fil­mezhet, mint­­ amilyen Deneuve-é vagy Émannuelle Béart-é. Mindketten klassziku­san szép nők, mindamellett megvan bennük az a tartás, az az erő, amit jobb híján férfias helytállásnak nevezünk. SZENTGYÖRGYI RITA vonzás es választás Régis Wargnier és Émannuelle Béart Jutalomutazás Május 2-án délután mutatja be a Tv 1 azt az egyórás riportfil­met, amely az idei Ki mit tud? győzteseinek mexikói jutalom­­útját követte végig. - Mexikó Citytől a Karib-tengeri üdülőközpontig, Cancunig több ezer kilométert tettünk meg autóbuszon és repülőgépen - mondja a ren­dező, Csenterics Ágnes.­­ A 65 tagú, zömében fiatalokból álló „különítmény” rutinos világjáróként tette meg a 12 napos utat. Mindenki jól bírta a 30-40 fokos hőséget és a hajnali didergéseket. Megérkezésük másnapján nagy sikerű gálaestet adtak a Mexico City-i ma­gyar nagykövetségen, amelyet a legnagyobb ottani a televízió, a TV-Azteka rögzített, másnap pedig kétórás műsor keretében mutatott be, és a nyertesekkel élőben beszélgettek. Jártunk a piramisoknál, a tengeralattjáró ablakaiból ismerkedtünk az óceán élővilágával. Eljutottunk egy indián faluba is, ahol - ki­vételesen - nemcsak engedélyezték a forgatást, de Kozák Já­nos népdalénekes rögtönzött hangversenyt is adott a falu fő­terén, nagy sikerrel. (GARAI) - A hírlapok eladatlan példányait visszavesszük! - A legjobb árrést biztosítjuk, amelynek mértéke az ÁFÁ-val csökkentett fogyasztói ár 22,5 %-a. Jelentkezését várjuk: II. Szász Károly u. 3. VII. Klauzál tér 5. VII. Rottenbiller u. 24. XI. Vásárhelyi Pál u. 10. XIII. Tátra u. 5. ______ HIRKER Rt. FIGYELEM! Válassza a jövedelmező hírlapárusítást! Január 20-án megnyitottuk HÍRLAPDISZKONTJAINKAT, ahol kedvező feltételekkel vásárolhat hírlapokat viszonteladásra. QUANTUM-R Kft. 1056 Bp., Szarka u. 1., I. em. Tel.:266-2545,1374568, fax:117-1379, így a telefon nemcsak eszköz, hanem munkatárs is! ^ INTERNETJiez is! ! FEJBESZELOK a telefonkagyló h­elye­ttesítésére KULTÚRA 11 „Látogatják-e az emberek a Béka és Barack vendéglőt, vagy elkerülik?” Természete­sen elkerülik, vagy legalábbis Peter Cook szerint elkerülik. A Holló Színház társulata vit­te képernyőre hétfőn este a nemrégiben elhunyt angol abszurd humorista író, s ha­sonszőrű társa, Dudley Moore különféle őrültségeit. Cookék a világ legalapvetőbb kérdését boncolgatták, szikár szociografikus szigorral nyo­moztak az ügyben, hogy le­­het-e a hollókat megtanítani víz alatt repülni, kőkemény társadalombírálatoknak adtak hangot, amikor színre vitték a falábú embert, aki Tarzan szerepére vágyott, s végül föl­tették a szellemtörténet legje­lentősebb kérdését, melyen már Arisztotelész, Hegel, Marx és Schopenhauer is so­kat gondokodott: „látogatják­­­ az emberek a Béka és Ba­rack vendéglőt...” Imádjuk mi itten Kelet-Európában ezeket a Holló-féle, Laár-féle, Galla-féle figurákat. Olyan kézibénk való ürgék, olyano­kat kérdeznek, melyekhez ha­sonlókat mi is bármikor felte­hetnénk. Szegény megboldo­gult Peter Cook! Ha tudná, mit vesztett, mennyivel köny­­nyebb lett volna az élete, na ide születik. Megállíthatatla­nul száguldhatott volna pen­nája a papiroson, s születhet­tek volna százával a művek, a hátborzongató abszurd hu­mor legnagyobb dicsőségére: ,Miért váltják le az OEP fő­igazgatóját, s ha nem váltják le, akkor miért igen?” Vagy, ,Miért mondott le Pető Iván, akivel mindenki egyetért, de mégse volt jó helyen ott, aho­va valaki helyezte?” Avagy: „Hány kereszténydemokrata párt van, hány pártvezérrel egy olyan országban, ahol egy sincs?* Szegény, szegény Peter Cook! Forog a sírjában, s újabban angol kollégái is in­kább komor királydrámákon törik a fejüket... GALLAI DANIEL 'S------------------------------------^ CDRT TÖBB Holnap délután ismét rockzenétől lesz hangos a Taban. Az Amstel jóvoltából Charlie a régi szép időket idézi fel néhány zenészbarátja tár­saságában. - A program már délután háromkor elkez­dődik - mondja Charlie s estig várjuk mindazokat, akik nem feledték a hetvenes­nyolcvanas évek hangulatát, amikor az LGT és a Mini adott koncerteket. Emlékszem, ak­koriban negyven-ötvenezres publikum előtt játszott a két banda, nem számított, hogy süt a nap vagy esik az eső. Szinte az egész fiatalság megmozdult, az Erzsébet híd szinte feketéllett a tömegtől. Ezt szeretnénk újra átélni. - Sajnos, az LGT elbúcsúzott... - Igen, de a hagyományt ápolni szeret­nénk. Ezért a fellépők sorát Török Ádám nyitja, igaz, nem a Minivel, hanem a RABB nevű formáció társaságában. Remek bluesmuzsikát játszanak. Aztán az én koncer­tem következik, amelyen elhangzanak a szóló­lemezeim slágerei, beleértve immár a nemrég megjelent Annyi minden történt című album dalait is. A buli egyik vendége Cserháti Zsuzsa lesz, aki fantasztikus sikerrel tért vissza a ze­nésztársadalomba. Lesz még egy meglepetés is, amit most már elárulhatok. A kiragasztott plakátokon ugyan nem szerepel a neve, de Demjén Ferenc is velünk énekel. Remélem, kellemes a szereposztás... - Elképzelhető, hogy valamit hárman adnak elő? Ez igazi különlegesség lenne... - Épp amilyen az Amstel íze... Szóval nem kizárt, hogy valamelyik dalt közösen énekeljük el. Ja, és ha nem említettem volna, a koncert ingyenes! (GRÉCZY) „Szinte az egész fiatalság megmozdult, az Erzsébet híd szinte feketéllett a tömegtől. Ezt szeretnénk újra átélni" Fotó: HEGEDŰS ÁKOS

Next