Kurír - reggeli kiadás, 1997. október (8. évfolyam, 268-297. szám)

1997-10-29 / 295. szám

1997. október 29. ftp -VÁGJA KI, |­­ ÉS NYERJEN! L--------------------------------------------------| ~ ÜNNEPELJEN ÉS VILLÁSREGGELIZZEN: 1997. november 21-én, pénteken Fenyő Miklós, társaságában. A könnyűzenei élet kiválósága ekkor örökíti meg kéznyomatát a ROCK CITY-ben levő ROCKCSILLAGOK FALÁN. Ha az 1997. október 27. és november 2. között megjelenő Kurírokból kivágja az I—VII. sorszámmal ellátott szelvényeket, és ezeket elküldi a Kurír elmére (1133 Budapest, Visegrádi utca 110—112.), részt vehet az ünnepségen, amelyre Fenyő Miklós 30 db kétszemélyes meghívót sorsol ki. Beküldési határidő: 1997. november 10. hétfő Sorsolás: 1997. november 11. kedd A borítékra nevük és pontos címük mellett Írják rá: Randevú a Rock Cityben. A nyertesek névsorát a Kurír november 12-i számában közöljük. Belépés csak meghívóval! INTERJÚ 9 M u ta t vany. m i 11 i okka I < - Szinte majdnem minden hazugság, amit a mű­vésznő állít - említi gúnyosan Clint Black asszony­ság. - Hogy 50 millió az adóssága, viszont 56 mil­lió a kintlevősége, meg hogy nem érti a tartozásai­ról szóló sajtótámadásokat?! Ugyan már! - Ön egyáltalán honnan ismeri az énekesnő üzle­ti ügyeit? - Hülye fejjel átmentem, amikor tavaly janu­árban átcsábítottak az A 3 televíziótól a Zalatnay Stúdióba. Arról volt szó, hogy éjszakai műsorokat fogok csinálni. Meg is kaptam Zalatnay talkshow-jának, a No problemnek a főszerkesztését. Csak néhány hónap telt el, és már fizetési gondok voltak. Nemcsak nekem, hanem például az ismert tévérendezőnőnek, Csenterics Ágnesnek sem érkezett meg a fizeté­se. Húsvétkor már az is kiderült számunkra, hogy a Zalatnay Stúdió egy humbug, valójában egy irodából áll, és mindent, ami a műsorkészí­téshez szükséges, bérelt. Utóbb persze azt is megtudtuk, hogy úgy fizette a művésznő a kü­lönféle bérleti díjakat, számlákat, ahogy minket. Magyarán sehogy. - Miért nem jött el a cégtől, ha látta, nem igazán működnek a dolgok? - Egyrészt azért, mert élveztem, amit csinál­tam. Másrészt akkor még nemcsak én, hanem más sem hitte volna Ciniről, hogy szélhámos. Ráadásul akkoriban rúgta ki tulajdonostársát, akiről nekünk azt mondta, hogy lenyúlt hatmil­lió forintot, és ezért áll a cég olyan rosszul. Mindenki bevette ezt a mesét. Olyannyira, hogy én kétszer-háromszor még kezességre is hajlan­dó voltam. A művésznő meggyőzött, hogy ezek a többmilliós kölcsönök kihúzzák a stúdiót a sla­­masztikából. Aztán teltek a hónapok, és rá kel­lett jönnöm, hogy a felvett pértzeket nem arra használja, amire kérte. Továbbra sem kaptunk fizetést, halmozódtak a kifizetetlen számlák, a bérletidíj-hátralékok. Ráadásul mire észbe kap­tam, már sehol nem volt Csenterics Ágnes és a többi szakmailag kiváló tévés. Jöttek helyettük a jópofa fiatalok, többségüknek dunsztja nem volt a tévézésről. Tavaly nyáron már egyre kevésbé tetszett, amit csináltunk. Úgyhogy abba is hagy­tam a No problemet. - Mégis kitartott Cini mellett... - Továbbra sem voltam képes elhinni, hogy átver minket. Azt gondoltam, egy ügyetlen, sze­rencsétlen üzletasszony, akit folyamatosan rá­szednek. Aztán meg futottam a pénzem után is, és bevettem, mert nem is nagyon volt más vá­lasztásom, mint hinni, amit mondott, hogy előbb-utóbb minden rendbe jön, megérkeznek a nagy banki hitelek. - Ehhez képest megint ön hitelezett neki, pontosab­ban odaadta fedezetül ismert bárját, a Lokált. - Igen, megint bedőltem neki. Azt mondta, minden probléma megoldódik, ha három hó­napra kap egy illetőtől ötmillió forintot. A hite­lezőnek viszont az a feltétele, hogy fedezetet kapjon. Nem volt ínyemre a dolog, de úgy gon­doltam, három hónap nem a világ, odaígértem a bárt. Aztán augusztusban megjelent nálam egy nő, az ANM cég vezetője, hogy írjam alá a pa­pírt, mert Zalatnay már el is vitte a pénzt. Ha már megígértem, aláírtam. Azt gondoltam, ve­lem nem meri megtenni, hogy nem fizeti ki a tartozását, tehát hogy elveszítsem az ötmilliónál jóval többet érő mulatómat. Azonban egyre rosszabb érzésem lett, mivel kezdtek kiderülni a dolgok. Például, hogy ebben az ANM cégben egy P. Mariann nevű ügyvéd kisemberek pénzét teszi szintén három hónapra - igaz, zsíros ka­matért cserébe - letétbe. Aztán ezek a pénzek hogy, hogy nem, Zalatnaynál kötöttek ki. Aztán megtudtam azt is, hogy a művésznő egy Uszkay Terry Blacknek, az ismert transzvesztitának, a melegek jogaiért, az AIDS megelőzéséért küzdő élharcosnak most telt be a pohár. Eddig várt, reménykedett, hogy Zalatnay Sa­rolta (Cini) énekesnő-író-vállalkozó megad neki valamit a Terry számítása szerint összesen már több mint 20 millió­ra rúgó tartozásából. Szávai reménykedett, tehát csendben maradt. Sőt valószínűleg tovább is hallgatott volna, leg­alábbis a nyilvánosság előtt - a rendőrségen már kipakolt -, ha nem háborítják fel Cini lapunkban közölt állításai. Ez­ után azonban már nem képes befogni pörös száját, „töl­­ csért csinál a kezéből” és kikiáltja, amit Zalatnayról tud. nevű úr házát szintén fedezetként ajánlotta fel sok millióért. A legnagyobb hitelt tudtommal decemberben egy másik úrtól kapta. Mint meg­tudtam, a 36 millióért cserébe a művésznő megint csak az én báromat, illetve olyan dolgo­kat ajánlott fel fedezetül, amelyek már a többi hitelezőnek rég el voltak ígérve. - Számításai szerint mennyi lehet Zalatnay tar­tozása? - Az önök lapjában azt nyilatkozta, hogy 50 millió. Szerintem lehagyott az elejéről egy 1- est. Mert ha összeadjuk a kisbetétesek úgy 40 millióját, a kölcsönszerződések 35-40 millióját, az említett úr 36 millióját, no meg az egyénileg szerzett pénzeket, akkor az kamat nélkül is mintegy 150 millió forint. - De minderről ön honnan tud? - Sok ügyselnél magam is jelen voltam, például amikor az ügyvédnő Cini kezébe adta a letétesek pénzét. Aztán nagyon sok mindenről dokumentu­mom is van. Ráadásul már korántsem naivitásból, hanem bevallom, számításból továbbra is Zalatnay közelében maradtam. Tudniillik úgy gondoltam, ha tisztán látom, mi történik, hogy történik, én is könnyebben jutok a pénzemhez. Hát láttam ele­get! Például tavaly év végén a művésznő és barátja, Márton Csaba az Egyesült Államokba utazott nya­ralni. Az irodában én és a menedzsere tartottuk a frontot. Szó szerint, hiszen naponta legalább nyolc hitelező esett be az ajtón, olyanok, akikről addig fogalmunk se volt. Nekünk kellett valahogy le­csendesíteni őket. Mi kábítottuk a hitelezőket, a művésznő meg minket azzal, hogy most már tény­leg megjön a nagy bankhitel. Pedig idén tavasszal már egyértelmű volt, hogy bárhová ment valamit kérni az ember, ha meghallották a Zalatnay nevet, betonba ütközött. Azóta már azt is tudom, hogy 17 embernél van a három, pedig én csak kettőnél írtam alá. Több kölcsönt vettek fel a Lokálra, mint amennyit a Moulin Rouge ér.­­ Ekkora tartozásnál manapság az erőszak is előke­rül. Nem mintha bizonyíték lenne, de nem hallani ar­ról, hogy az énekesnőt megfenyegették volna. - Ha őt nem is, a környezetét valószínűleg nem véletlenül éri annyi atrocitás. Betörtek hoz­zám, a produceréhez is, és jól helybenhagyták barátját, Márton Csabát is. Egyébként ugyan­azon a szombati napon kora délután engem is nyakon csaptak. Bár a három magas, kopasz alak nem mondott nekem semmit, de mielőtt megpo­foztak volna, olyan Zalatnay-féle kölcsönszerző­déseket lobogtattak meg az orrom előtt, amelye­ken az én nevem is szerepelt. Vélhetően ugyan­azok az urak lehettek, akik este elverték Mártont. - Miként lehet az, hogy a számtalan hitelező egyike se fordult a rendőrséghez vagy a bírósághoz? - Már hogyne fordultak volna. Tudomásom szerint egyikőjük csődeljárást indított a művész­nő ellen, de arról is hallottam, hogy beperelték hamis váltók miatt. Engem is kihallgattak már a rendőrségen, egyelőre mint tanút. De most már én se várok tovább, feljelentem. - Önnek konkrétan mennyivel tartozik? - Az elmaradt pénzem, az üzletem, azok a ki­adások, amelyeket viszont továbbra is nekem kell a bár után fizetni, több mint 20 millióra jönnek ki. Félek, hogy sose látom ezt a pénzt, ahogy a többiek sem. Iszonyúan dühít az, hogy mindennek ellenére a művésznő most úgy tesz, mintha nem értene semmit. Zalatnay visszaél a nevével, ráadásul még ő fenyegetőzik, hogy ki­pakol, egy könyvben megírja azokat a sztorikat, amiket politikusokról, pénzemberekről tud. Egyébként nem rossz ötlet, lehet, hogy én is írok egy könyvet, csak éppen ebben az lesz ben­ne, amit én és a hitelezői tudunk a művésznőről. BERNÁTH BEA „...naponta legalább nyolc hitelező esett be az ajtón..." Fotó: KÉNER VIKTÓRIA NAPONTA 100 000 FORINT NYOMÁBAN Játékszabály: Nézze meg a Kurír címoldalát! A játékfelhívás mellett ott találja a saját Kurír-lottószámait. Most már nem kell mást ten­nie, csak elrakni az újságot, és várni a keddet, amikor a múlt heti nyerőszámokat közöljük. Akárcsak a lottóban, minél több lapot vesz, annál nagyobb az esélye a napi 100 ezer forintra! Fontos! Ahhoz, hogy nyereményét felvehesse, a játékszabály szerint a sértetlenül megőrzött nyertes Kurír-lappéldányon túl önnek be kell mutatni azt az ötöslottó-szelvényt is, amellyel az adott játékhéten legalább 140 forintért játszott. Ez a szelvény ugyan nem vesz részt a mi játékunkban, de nyereménye felvételéhez szükséges! Hogyan nyerhet? Mindennap van öttalálatos! Ezeket hetente egyszer, hétfőn sorsoljuk ki. A hét telitalálatos számsort - hétfőtől vasár­napig - a keddi Kurírban olvashatják. Ha ezek közül valamelyik megegyezik, ön nyert 100 ezer forintot! A nyertesek keddtől péntekig 8 és 16 óra között jelentkezhetnek a Kurír játékirodáján (344-2500/8526, 8527 mellék). Jackpot A Vasárnapi Kurírban megjelent számok nemcsak a napi játékban vesznek részt hanem a hónap végi jackpotsorso­­láson is. Duplán megéri tehát gyűjteni a „lila Kurírt", mert minden hónap első keddjén közöljük a jackpotként kisorsolt öt nyerőszámot, amely minimum félmillió forintot ér. De lehet ennél több is, mivel a napi húzások fel nem vett nyere­ményösszegeit is a jackpothoz adjuk. Ha tehát egy sorsolással több százezret akar nyerni, gyűjtse egész hónapban a Vasárnapi Kurírt! Minél több lapot vásárol, annál több az esélye! Napi nyeremények A napi egy 5 találatos nyereménye: 100 ezer forint értékű Postatakarék-levél. A napi öt 4 találatos nyereménye egyen­ként 10 ezer forint értékű Postatakarék-levél. A bejelentkezett 3 találatosok között 18 vigaszdíjat sorsolunk ki. Több nyertes jelentkezése esetén a nyereményalapot a nyertesek között egyenlő arányban osztjuk ki. Játékiroda: 344-2500/8526,8527 mellékkurír: megéri gyűjteni! 1

Next