Kurír - reggeli kiadás, 1997. november (8. évfolyam, 298-327. szám)

1997-11-08 / 305. szám

2 ITTHON ÉTELED AZ ÉLETED! Ez a jelszava a világbanki tá­mogatással indult kétéves ma­gyarországi szívbarát program­nak, mely az egészségesebb táplálkozási szokások megho­nosítását célozza. A halálokok között vezető szív- és érrend­szeri betegségek magas hazai aránya ugyanis főleg a kor­szerűtlen táplálkozási szoká­sokra vezethető vissza. Bár az emberek többsége tudja, mi az egészséges, mégis nehezen vál­toztat fogyasztási szokásain. Még mindig kevés zöldséget és gyümölcsöt eszünk nyersen, és alig csökkent a konyhasó fel­­használása. A szívbarát prog­ram azokat az élelmiszereket és ételeket népszerűsíti, me­lyek fogyasztásával csökkent­hető e betegségek kockázata. KINCSEK A Kincses Kalendáriumból ki­lencven évvel ezelőtt is taná­csot kaphatott és tájékozódha­tott hónapról hónapra nagy­apánk, nagyanyánk. A feladatát mai napig ellátva alkalmazko­dik megváltozott igényeink­hez, ad választási előrejelzést, ír a mezőgazdaságról, tudomá­nyos kérdésekről, szórakoztat kicsit és nagyot. A maga nemé­ben páratlan kiadványból ta­valy 320 ezer példány fogyott. Az 1998-as esztendőre szóló könyv a héten jelenik meg az újságosstandokon. VALAHOL FOTON Fennállása 40. évfordulójának ünneplésére készül a fóti Károlyi István Gyermekköz­pont. Összesen 5600 nehéz sorsú gyerek nevelkedett az in­tézmény falai között. A koráb­bi gyakorlattal ellentétben ma már lakásotthonos rendszer­ben készítik fel a fiatalokat az életre. Az évforduló alkalmá­ból, november 14-én este a Fővárosi Operettszínházban Dés László-Nemes István: Va­lahol Európában című musi­caljét mutatják be. ELKERÜLŐ SZAKASZ Átadták a Dunakeszi és Vác közötti 2-es elkerülőút új 16 kilométeres szakaszát. Az új út, amely a korábban átadott, Vácot elkerülő útszakasszal együtt 30 kilométer, és nem csupán a 2-es út tehermentesí­tésére szolgál, hanem általa fél órával rövidebb idő alatt érhető el Szlovákia is. A nyom­vonalat eleve úgy alakították ki, hogy később lehetővé válik a gyorsforgalmi utat autópá­lyává fejleszteni. ÚJÉVI OPERETT Az előzetes nézetkülönbségek ellenére aláírta az Interoperett Újévi Gálakoncert közvetíté­séről szóló megállapodást Pe­ták István, a Magyar Televízió Rt. elnöke és Kovács József, az Interoperett Kft. ügyvezető igazgatója. Az Újév napján, es­te nyolc órakor kezdődő, egye­nes adásban közvetítendő gála szerkesztője és rendezője az MTV Rt. két munkatársa: Nemlaha György és Csente­­rics Ágnes. fOtTÓfuCmr­­e menjen e­ szeren»*^ mellett! November 1-t. A Belvárosi Aukciósház árverést rendez. Stílszerűen szocre­­áliákból. Értékét vesztett plecsnik, raj­napló, Münnich Ferencné üdvözli benne saját kezűleg a Delfin őrsöt, sztahanovista olajkép, homokot lapá­tolnak heroikus összhangban az egy­forma magasságú, egyforma munkaru­hában izgő-mozgó erősek, szocbrigád­­zászló. És az ideológusok: Lenin több feje - több funkcióban, levélnehezék­ként, mellszobor formájában, Sztálin is ott domborodik egy hatalmas plaket­ten és Zorkij fényképezőgép, egy szo­cialista ízlés szerinti dolgozó n­­aktja, vörös posztók rendszerben én jobban érez­tem magam - latolgatja egy középkorú férfi a régiségek boltjában, s rávigyorog a polcokon fölhalmozott Lenin-, Sztá­­lin-mellszobrokra. - Abban az időben, ha lefeküdtem, előre tudtam, ha holnap fölébredek, van munkám és lesz is - bi­zonygatja. A vitrinek lekötik, nini, ez maradt a termékeny szocreálból, a szabványvilágból. - Nem sok - szól lel­tározás közben, majd a Munka érdem­rend valamelyik nemesfém fokozata előtt így tiszteleg: - Tudja, nekem is van hasonló. Fémgyűjtésért kitüntetett a könnyűipari minisztérium. Ma min­denki csak kineveti azokat az eszméket, de lelkes volt az ember, és sok volt a partizán, mint ma az ’56-os. Később egy hölgy jön, a legnagyobb és legszínesebb Lenin-olajképnek tart, s megtorpan. Egyenest a festmény sze­mébe néz, látni, állja ő a képember te­kintetét, ám hirtelen félrefordul, kide­rül, hogy mégsem. Az asszony megijedt Lenintől. - Elég volt belőletek - jegyzi meg, és úgy megy el, hogy vissza se néz, mire valaki utánaszól: - Hölgyem, ne féljen, ezek csak tárgyak! K. B. Abban­a Fotó: KERTÉSZ GÁBOR ■öiísr BRIPGE E-mail: bridge@radiobridge. datanet.hu 1997. november 8. Energikus ellentámadás Gyurcsok József energiagyógyító éppen ma tesz kí­sérletet, hogy a hozzá hasonlók érdekeinek védelmé­re platformot alakítson: a nyáron született termé­szetgyógyászati kormányrendelet értelmében febru­ártól élesben megy az ellenenergia: a körön kívül re­kedtekkel szemben eljárás indítható. - Azt mondják rólam és több társamról, hogy sarlatánok vagyunk, ám eddig még senki nem vet­te a fáradságot, hogy ezt bizonyítsa — mondja Gyurcsok. - Sem az orvosok kamarája, sem a Tu­dományos Akadémia nem vizsgálta a képességein­ket és az eredményeinket. - Mit gondol, mégis miért sarlatánozzák le önöket? - Mi nem a hagyományos természetgyógyászati módszerekkel gyógyítunk. A képességeink a para­pszichológia körébe tartoznak, és érdekes módon az Egyesült Államokban a NASA tudósköre javasolta: a gyógyítást helyezzék új alapokra, vizsgálják meg a különleges eljárásokkal gyógyítók képességeit. Ná­lunk meg egyszerűen a szőnyeg alá söprik az ügyet. - Az orvosok azt mondják, az efféle praktikák hatása ellenőrizhetetlen. - Elismerem, hogy az orvosoknak sok minden­ben igazuk van, de mégiscsak sajátos, hogy a ren­delet első tervezete még tartalmazza a bioenergiás gyógyeljárásokat. A most elfogadottból valaho­gyan ilhagyták ezt. - Ön szerint miért? - Meghallgattak néhány természetgyógyászt, akik a hagyományos természetgyógyászattal kezelik a betegeiket. Nyilvánvalóan ők a saját pecsenyéjü­ket sütögették. Feltétlenül össze kell fogniuk a te­hetséges bioenergetikusoknak, hogy gyógyítási lehetőséget találjanak. (MICZKY) • • • Aki esetleg nem tudná, Gyurcsok úr egy kereskedelmi tv-ben is rendszeresen rendel. Legutóbb egy betelefoná­ló páciens a jobb fülére panaszkodott. Következett a képernyőn keresztüli gyógyítás, melynek során a bioenergetikus az iránt érdeklődött, hogy a páciens va­jon fogja-e a bal fü­lét is. - Gyurcsok úr, azon a kagyló van... B. P. Hosszú, forró ősz Előbb forró október eleje és zord vége, majd ez a novemberi kikelet. A napi átlaghőmérséklet az ország egyes pontjain eléri, sőt meghaladja a 20 Celsius-fokot. A jól értesültek már tudni vélik, ha nem is a globális fölmelegedésről van szó, de a dél-amerikai El Nino jelenségnek mindenképpen köze van a késő őszi „kánikulához”. - Egyszerűbb a magyarázat - válaszolt a Kurír kérdésére Gácsér Vera meteorológus. - Egy ha­talmas ciklon helyezkedik el Nyugat-Európa fö­lött, tartós déli-délnyugati enyhelevegő-áramlás­­sal. Ez okozza a portugáliai és spanyolországi esőzéseket is. Nekünk ilyen mértékű csapadéktól nem kell tartanunk, mert az Alpok és a Kárpátok megszelídítik az időjárást. Megbízható előre­jelzést általában egy hétre előre lehet adni, de annyit el­árulhatok, novem­berben az átlagos csapadékmennyi­ségre számít­hatunk, a de­cember vi­szont szára­zabb lesz, Igozom: ebbe még sok minden beleszólhat. Az El Ninót 150 éve ismeri a tudomány, és valóban, idén a legerőteljesebb ez a meteorológiai jelen­ség, ám közvetlen kapcsolatot eddig nem találtak a két tény között. Kétségtelen, a Földnek egyet­len időjárási rendszere van, de különböző ellen­hatások befolyásolhatják a helyi meteorológiai vi­szonyokat. Az ilyen meleg november nem is olyan szokat­lan, csak az emberi emlékezet rövid. Az átlagos hőmérséklet november elején, közepén 10-11 Celsius-fok, de az elmúlt évszázadban többször is idézte az ősz a tavaszt, hőmérő higanyszála nemegyszer kúszott 20 Cel­sius-fok fölé. A legme-­­­e­g­e­b­b­­ 1963. no­vember 4-én volt Szege­den, ahol 24,7 Celsi­us-fokot mértek. (BIHARI) INTERJÚ Rajz: PINTÉR PÉTER Gyerekeknek szabad az út Nem ritka, hogy gyerekzsivaly veri fel a Parlament épületének csendjét. Iskolások, sőt óvodások jönnek-mennek, ismerked­nek az ország házával. Az is gyakori, hogy képviselők hozzák be az utódokat, megmutatni nekik, hol dolgozik apuci, anyuci. G. Nagyné Maczó Ágnes, az Országgyűlés és az FKGP volt al­­elnöke például újszülött kisbabáját többször is behozta az Or­szágházba, s ezzel valószínűleg az ő fia érdemelte ki a „minden idők­ legifjabb parlamenti látogatója” címet. Ezek szerint nincs korhatára annak, ki juthat be az épületbe. Gabányi Andrást, az Országgyűlés sajtóirodájának helyettes vezetőjét kérdeztük. KUTIT : Hogyan léphetnek be a gyerekek a Parlamentbe? G. A.: Amíg nincs személyi igazolványuk, vagyis 14 éves korukig nem kell külön belépő, a felnőtt kísérő belépője elegendő. A szülő csak saját felelősségére hozhatja be a gyer­mekét. Alsó korhatár nincsen. Tudtommal kétszer szült aktív képviselőnő, Maczó Ágnes FKGP-s és Büky Dorottya SZDSZ-es honanya, s ők is behozták az apróságokat. KÚTIT: Bám­elyik képviselő behozhatja a csemetéjét? G. A.: Igen. A frakciók szabadsága elég nagy a belépések te­kintetében. Kerti: Ki vigyáz a gyerekekre, amíg a honatya vagy honanya dolgozik? G. A.: A Parlamentben nincs külön gyermekmegőrző, ezt a szülőnek kell megoldania. Valószínűleg a frakcióirodán ügyel­nek a kicsire. N. SZ: De hangsú­ Ma Zsombor és Kolos napja van. A Kurír Supala Kolos operaénekest választotta ki, mint e név egyik leghíresebb viselőjét. Minden Zsombornak és Kolosnak boldog névnapot kívánunk! Ha ön ma 10.20-kor hallgatja a Danubius Rádiót, és felhívja a 328-8027-es vagy 328-7678-as telefonszámot és bemondja a kiválasztott személy nevét, egyhavi Kurír-előfizetést nyerhet! MINDENNAP JUTALOM Bp.: 103,3 Mhz, Debrecen: 103,5 Mhz, Kab-hegy: 100,5 Mhz, Szeged: 94,4 Mhz, Sopron: 102,0 Mhz

Next