Kurír - reggeli kiadás, 1998. szeptember (9. évfolyam, 238-267. szám)

1998-09-01 / 238. szám

■ ■ AZ ELHUNYT TOROK FAXOT KÜLDÖTT 3. oldal 4. oldal Monica-gate Új számítógépes játék tartja őrületben Amerikát. A dili főszereplője az a Monica Lewinsky, aki an­nak idején egészen közeli kapcsolatba került Clin­ton elnökkel. A Cum Shot On Monica névre hallgató elmés ügyességi játékot - talán monda­nunk sem kell - magyar lángelmék dobták piacra. Magányos Gergényi Még S3 napja van az or­szágos rendőrfőkapitány­nak arra, hogy megvizs­gáltassa azt az ombuasma­­ni véleményt, amely Ger­gényi Péter Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány idegenrendészettel kap­csolatos utasítása miatt született. A Kurír néhány rendőrfőkapitányt kérde­zett meg, egyetértenek-e Gergényi rendeletével. BIZONYÍTÉKOK nélkül ment a titokminiszter a bizottsági meghallgatasra Már a múlt hét végén érezhető volt, hogy megkezdődött a Fidesz-vezetők és hozzátartozóik ellen folytatott állító­lagos titkos megfigyelőakció körülmé­nyeinek elmosása. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tegna­pi zárt ülését követően kiderült, hogy semmi nem derült ki. A nemzetbizton­sági szolgálatoknak az adatgyűjtésben való esetleges részvételét bizonyító in­formációkkal nem szolgált a miniszter­­elnököt is képviselő Kövér László titok­miniszter. Nem is adott át a bizottság tagjainak semmilyen dokumentumot, mint ahogy arra sem válaszolt, ki a megbízó, illetve hogy az eljárást köz­pénzekből fedezték-e. Ugyanakkor Kö­vér szerint a sajtónak - közte a Kurír­nak - a megfigyelésről vasárnap eljut­tatott anyag közel sem teljes. Erre mi magunk is rájöttünk, hiszen például a Boldvai László MSZP-s pénztárnokról készült összesítő hiányzik. Boldvai la­punknak nyilatkozva megdöbbenésé­nek adott hangot, hogy ő is szerepel a Watergate-iratokban. A Kurír értesülése szerint Boldvai, valamint számos más MSZP-s és SZDSZ-es politikus szere­peltetése az anyagban akár provokatív célzatú is lehet; a megrendelő, ha volt olyan egyáltalán, így akarta még na­gyobbra gerjeszteni a politikai botrányt. (Véleményünk a 3., Boldvaival készült interjúnk az 5. oldalon) Fotó: HEGEDŰS ÁKOS Boldogság alkonyórán Viagra-lázban ég Magyarország, de az orvostudomány már lassan túllép a kék pirulán. A Kurír úgy értesült hazánk egyik legnagyobb andrológus-szak­­tekintélyétől, hogy egy éven belül újabb potencianövelő szerek kerülnek a patikákba. A múlt heti amszterdami impotencia-világkonferencián több új­donságról is beszámoltak: tablettákról, tapaszokról és más szerekről. Ha a szokásos tortúrán átesnek ezek a készítmények, akkor legkésőbb 2000-től sok boldog óra vár majd a potenciazavarokkal küszködő magyar férfiakra. No és persze a hölgyekre is. (Részletekért lapozzon a 2. oldalra!) Jönnek a portugálok Tegnap még nem jutott egyezségre a közvetítési jogok tulajdonosa, a német UFA és a Magyar Televízió. Az alku megint a pénzről folyt. Olybá tűnik, az UFA nem enged az árból, az MTV-nél viszont levegő után kapkodnak, amikor az ajánla­tot meghallják. A tét a vasárnapi Magyarország-Portugália labdarú­gó Eb-selejtező, amelyre csak teg­nap 10 ezer jegy fogyott el, s könnyen lehet, telt ház lesz fél ki­lenckor a Népstadionban. A sport­oldalokon természetesen foglalko­zunk egyéb, az utóbbi napokban részben botrányokat, részben pedig megütközést kiváltó ügyekkel is. (A meccsről a 19., Kokó állítólagos be­­ijedéséről a 11., a Forma-1 botrányá­ról pedig a 18. oldalon olvashatnak) ÁrnyékU az orosz medve Mi itt izmozunk ezerrel, hogy az Euró­pai Unióhoz meg Nyugat-Európához tartozzunk, ehhez képest a fél világ még Oroszországgal vesz bennünket egy ka­lap alá. Az orosz gazdasági válságnak „köszönhetően” a magyar tőzsde olyan mélyrepülést hajtott végre, hogy azt bár­melyik MIG-29-es műrepülő megiri­gyelhette volna. Pedig a magyar export alig négy százaléka megy az orosz piacra. * K «Ií i Clinton és káosz Moszkvában orosz duma, mint varnato volt, nagy többséggel elutasította Jelcin jelöltjei, t.sernomirgymt, a minisz­­:lnöki bársonyszék várományosát. Az államfő a duma elnökének írt levelében máris ismét Csernomir­­nt javasolta miniszterelnöknek. Ezt a játékot az orosz alkotmány szerint háromszor lehet eljátszani, utá­na az elnöknek fel kell oszlatnia a törvényhozást, és mi iiTtT ! “j választásokat kiírnia. Bili Clinton tehát- ' úgy indult el tegnap Moszkvába, hogy if ~ x. m. jk egyelőre nem nagyon tudja, ki is jpfcx - \ HL'A gyakorolja a tényleges hatalmat a X XSj^ 2 gazdasági és politikai válságba jÉF Í zuhant Oroszországban. Ezért Ét nagyon borúsak a kedden és jt' L » \ szerdán tartandó orosz-ameri- B| A kai csúcstalálkozó kilátásai. Jry ® Washingtonban egyre töb­* “ ■* ’lljk* ben bírálják az elnököt, iHt amiért nem napolta el J k Jg| moszkvai útját. A Fehér 1 vf^T' I láz végül is úgy döntött: el jjijjl jMOp kell menni, demonstrálandó, Wk«,. hogy amennyiben az oroszok a gyötre 1 mes ■toá > ^ reformok útján állha­tatosan megmaradnak, I ;■..HHI s nem térnek vissza a 'W régi, központi gazdaság­irányításhoz, akkor számíthat- I , *,■«’ 5'’Vtk- • Jfc nak .Amerikára. * * 2 * (.-íz orosz helyzet komor rísz- ' tÍ’ létéi a 6. oldalon olvashatók) ~\'ÍéS,.‘K:í

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék