LITERATURA - A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 4. évfolyam (1977)

1977 / 1. szám

LITE­RATU­RA A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata Felelős szerkesztő: Sőtér István Szerkesztő: Béládi Miklós Szerkesztőség: 1118 Budapest, Ménesi út 11 —13 Telefon: 667-271 Megjelenik évente négyszer LITE­RATU­RA Megjelenik negyedévenként Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József Nádor tér 1. Postacím: 1900 Budapest. Telefon: 180-850) a posta hírlapüzleteiben és bármely postahivatalnál közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással PKHI 215 — 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj 1 évre: 48,— Ft Példányonkénti eladási ára: 15,— Ft Index: 26456 Egyes példányok beszerezhetők: a posta hírlapüzleteiben az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány u. 21 Postacím: 1368 Budapest 24. Telefon: 111-010 Pénzforgalmi jelzőszám: 215 — 11488; az Akadémiai Könyvesboltban, 1052 Budapest V., Váci u. 24. Telefon: 185-612 Külföldiek által előfizethető: Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál, Budapest I., Fő u. 32. Postacím: 1389 Budapest, Postafiók 149.

Next