LITERATURA - A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 35. évfolyam (2009)

2009 / 1. szám

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT Terjeszti a Balassi Kiadó és a Libro-Trade Kft. Előfizethető a Balassi Kiadónál (1075 Budapest, Károly krt. 21. 11/1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a kiadó ERSTE Bank 11991102-02120733 számú számlájára. Példányonként megvásárolható BALASSI KÖNYVESBOLT 1023 Budapest, Margit u. 1. Tel.: 212-0214 ÍRÓK BOLTJA 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: 322-1645; 342-4336 Fax: 342-4311 ATLANTISZ KÖNYVSZIGET 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel./fax: 267-6258 továbbá a nagyobb könyvesboltokban és a Libro-Trade Kft. mintatermében 1173 Budapest, Pesti út 237. librotrade@librotrade.hu www.librotrade.hu Külföldön terjeszti a Balassi Kiadó HU ISSN 0133-2368 A folyóirat megjelenését támogatta Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Kulturális Alap

Next