Láthatár, 1936 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1936-03-01 / 1-2. szám

LÁTHATÁR Szerkesztik: CSUKA ZOLTÁN és KANTOR JÓZSEF. ' J^ q jj OTTLIK GYÖRGY: A magyar láthatár. CSUKA ZOLTÁN: Üj útszakasz előtt. REMÉNYIK SÁNDOR: Ahogy lehet... (Vers.) TAMAS LAJOS: A szeretetet meg kell váltanom. (Vers.) NYIRÖ JÓZSEF: Erdély. (Novella.) RADNÓTI MIKLÓS: Montenegrói elégia. (Vers.) FEKETE LAJOS: Kisebbségi költő Pesten. (Vers.) VITÉZ SOMOGYVÁRY GYULA: Az utódállamok kultúrkapcsolatai a rádióban. KÁNTOR JÓZSEF: Az emberi kultúráról, autarchiáról, Dunamedencéről. TIN UJEVICS két verse. RÓZSA ALBERT DR.: Az erdélyi magyar könyvtermelés 1919—1934-ig. FARKAS ISTVÁN: A szlovák irodalom kistükre. MUHORAY ELEMÉR: Az Énekes Madár lelke. DEZSŐ KÁZMÉR: Az erdélyi Pásztortűz Arany János városában. STARK JÁNOS: A földkérdés a Duna völgyében. RADY ELEMÉR: Szlovenszkó magyar fiataljai. NAGY SÁNDOR: Teremtsük meg a magyar fiatalság kapcsolatait. BALÁZS FERENC: A rög alatt. LOVÁSZ PÁL versei. Könyvszemle. (Beszámoló Hantos Elemér valutapolitikai tanulmányáról, Reménvik Sándor, Nyirö József, Tamás Lajos stb. könyveiről.) Folyóiratszemle. — Mi van a láthatáron? ÁRA 2 PENGŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék