Láthatár, 1942 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

KISEBBSÉGI KULTÚRSZEMLE A KÜLFÖLDI MAGYAROK ÉS KÖZÉPEURÓPAI NÉPEK SZELLEMI ÉLETÉNEK FIGYELŐJE SZERKESZTI: CSUKA ZOLTÁN TARTALOM: Bárdossy László m. kir. miniszter­­elnök: Magyarságunk és a nemzetiségek. — Sziklay László: Közvéleményünk és a nemzetiségi kérdés. — Dobossy László: Külföldi magyar iskolák. — Se­bestyén E n d r e : Az amerikai magyar­ság helye. — Hőgye Mihály: Az észak­franciaországi magyar református misszió.— Dr. Rácz József:A ruszin nemzeti szín­ház fejlődése. — Dr. Drucker György: A Balkán - Bizottság — Könyvszemle. — Sajtószemle. Őrhely. A hazatért északfranciaországi magyarok zászlóinak ünnepélyes átadása a Magyarok Világ­­szövetségében (L. Őrhely rovatunkat). Az elnöki asztalnál középen báró P e r é n y i Zsigmond, a Magyarok Világszövetségének elnöke, balra tőle Balogh Jenő, a református egyetemes konvent elnöke és Damjanovich Lajos min. tanácsos, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium kiküldöttje, jobbra Nagy Károlyt a Magyarok Világszövetsége igazgatója. A zászlók mellett Hőgye Mihály ref. lelkész, az északfranciaországi ref. misszió vezetője. ÁRA I PENGŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék