Láthatár, 1943 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

Ill, Négy Világtáj krónikája (A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet közlemény ed) Hédi Imre dr.: Januári közlemények .................................................... 10 — Októberi „ 226 Siimeghy Mihály dr.: Februári közlemények .................................................... 34 — Áprilisi „ 32 — Júniusi „ 134 Sipos: Augusztus« közlemények ................................................. 187 IV. Könyvszemle Atzél Nándor: Nikolai Rainov: Irodalmunk örvk értékei .................... 66 Bihari Sándor — Horánszky Pál: Lipót vármegye nemesi családjai ......... 67 — Polácsi János: Népiskolai ismeretek ........................... 67 — Halácsy Dezső: A biztosítási eszme és az ifjúság .... 91 — A Toldy-Kör irodalmi évkönyve .................................. 113 — Fáy András: Adatok Magyarország bővebb ismertetésére 114 — Vidor Emil: Kalandozás a szavak világában ................ 114 Wünscher Frigyes: Tordas szövetkezeti mintafalu .... 234 — Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem ............................... 235 — Piványi Jenő: Egy amerikai kiküldetés története......... 236 — Dr. Bodó József: Népesedés és külpolitika.................... 259 — Dr. Imrédy Kálmán: Hazánk és a Balkán vasúti összeköttetése ................................................................... 274 — Dr. Szendy Károly: Budapest és a Balkán kultúrális kapcsolatai .......................................................-............. 275 — Dr. Kertész János: Mickiewicz, Paderevstki, Sienkiewicz 275 — Bornemisza Géza: Magyarország ipara és a Balkán .... 275 — Scherer Lajos: Losonc .................................................... 276 — Böör György: A magyarországi ruszin időszaki sajtó a XIX. században .............................. 276 Császár Zoltán dr. — Kozocsa Sándor: Magyar könyvészet ........................... 257 Csuka Zoltán — Hankisis János: Európa és a magyar irodalom ............. 18 — Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok........... 38 — Remény ik Sándor: Egészen............................................. 66 Gáldi László: Magyar—román szellemi kapcsolatok . . 90 Máthé Elek: Az ismeretlen amerikai magyarság ......... 90 — Szitnyaii Zoltán: Mil'ka .................................................... 90 — Cs. Szabó László: Haza és nagyvilág ........................... 110 — Hangay Sándor összes versei .......................................... 113 — Hadrovics László: A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei .......................................................... llö — Bógner József: A szerb uralomnak a délvidéki magya­rok nyelvére tett hatásai ......................................... 137 — Borsody István: Benes .................................................... 138 —- Ottlik László: Bevezetés a politikába ........................... 163 — Szepesi N. Vilmos: Az ősi Szepesség............................... 164 — Kemény Gábor: Bariba Miklós és a nemzetiségek .... 190 — Vájlok Sándor: A csehszlovák emigráció....................... 202 — Esterházy Lujza: A huszadik esztendő ....................... 202* —• P. Tarczay Gizella: Hullámverés ................................. 204 •— Magyar népmesék ........................................................... 206 — Berde Mária: A hajnal emberei ...................................... 234 — Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség: Terveink és feladataink ................................................................... 235 Gáldi László — G. Galiinescu: Istoria literaturii románé, dela origini pana in prezent ............................................................... 87 — Heinz Scneihenpflug: Rumänien-Reise........................... 163 — Tamás Lajos: Fogarasi Isván kátéja ............................. 201 Kemény Gábor — Sziklay Ferenc: Mikor az óra üt ................................... 203 — SdTató Károiy: Kiállás .................................................... 208 — Jócsik Lajos: A magyarság a cseh és szlovák néprajzi térképeken ................... 257 Kertész János dr. — Haiczl Kálmán: A magyarság ősi településének határai a nyugati Felvidéken ............................ 168 Kiss Lajos — A Magyar Néprajzi Társaság Kodály Zoltán emlék­könyve .............................................................................. 111 Kordás Ferenc — Dr. Kiss Árpád: Mai magyar nevelés............................ 90 Kovács Endre — Jócsik Lajos: Hazatérés, tájékozódás ........................ 65 — Dr. Franz Ronneberger: Volk und Führung in Südost­europa .............................................. 91 — Szlovákia a statisztika tükrében.................................... 114 — Dr. J. O. Petreas: Nova Europa a Slovensko................ 114 Lakatos István — Délvidéki Daloskönyv .................................................... 161 Mindszenti Béla — Sántha Alajos: Bukovinai magyarok ........................... 89 — Der Treck der Volksdeutschen aus Wolhynien, Galizien und dem Narew-Gebiet .................................................... 236 Nánay Béla — Pozsonyi diák ................................................................... 19 — Szécsi Ferenc: Hivatalos és köznapi nyelvünk magyar­talanságai .......................................................................... 19 — Ungarische Jahrbücher ................................................... 19 — Dr. Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus, Nagy László életműve ......................................»........... 207 — A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve ......... 208 — Mikó Imre: Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája .......................................................................... 274 — Mikó Imre: A magyar államnyelv kérdése a magyar országgyűlések előtt ........................................................ 274 Nyigri Imre — Magyarország a Duna térségében .................................. 189 Oláh József — Szlovákok Magyarországon............................................. 204 Polácsi János — Szekfű Gyula a történetíró és nemzetnevelő ................ 162 — Imre Sándor: Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés 207 — Dr. Szendy Károly: Budapest és Balkán kultúrális kapcsolatai ...................................................................... 257 — Széchenyi vallomásai és tanítása# .................................. 250 Pusztai-Popovits József — Magyar Album ............................................................... 144 Szabó György — Szlovákiai magyar művészek albuma ........................... 40 Szende Zoltán — Dallos István: Magyar Album ...................................... 41 —- Erdélyi csillagok ............................................................ 41 — Dr. Lévai Jajos: Székelyföldi kis tükör ........................... 41 — Gaspare Ambrosóini: L’Albania nella comunita imperiale di Roma ........................................................................... 66 — Tettek — tervek............................................................... 67 — Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd ......................... 67 — Greueltaten und Verwüstungen der Aufrührer in unab­hängigen Staate Kroatien .............................................. 91 Sziklay Ferenc — Szlovákiai magyar könyvek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék