Látó, 2002 (13. évfolyam)

2002 / 7. szám - SARUSI MIHÁLY: Magyar Igen

Sarusi Mihály Magyar Igen Magyar Égen - tetszettek írni Urunk Jézus Krisztus 1778. évében. Tatár, török, Hóra, majd a pontot az I­re Janku hada tévé. (Hogy ne is folytassuk.)­­ 1848-ban 187 magyarigenit mészároltak le, 400-an maradtak életben. 1947-ben 70 református él Igenben, meg körülbelül ugyanennyi katolikus. Zarándi, alsó-fejéri bányaságból az Ompollyal a Mezőségnek sompo­lyogva. Előbb úgy vettem: Igen helyett Nemet találok. Magyarigenben Magyar­nem. - Magyar-Nem! Magyar nyoma, nyics egy sem. Nuku, csak a nyustya. - Másfél. ... Valamennyi magyart csak lelek Igenben?! Megszámolni térek be a faluba. Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek (M. ATHENAS) - olvasod az igeni sírkertből az erődtemplom kertjébe mentett Felsőcsernátoni Bod Péter (1712- 1769) kövén.­­ Halálának 200. fordulóján emelte a magyarigeni egyházközség. A „Magyar Athenas" volt az első magyar írói életrajzi lexikon. - Hagyján, ha nem mondod, hogy m.! Elvisel, ha nem nevezed nevén a m.-t. Különben nem tudni, mire nem vetemedik h­agy indulatában. - Különben is, örülj, mert ez a templom legalább ma is a tiétek! Máshol, mint pl. Szentimrén, csak a kihalt istenháza maradt utánatok. Mibe be lehet költözködni. Az emlékmű előtt kopjafa, kegyelettel szülőfaluja 1972. - 800 (magyar) lélek 1918-ban is - az akkor 3-4000 lelkes Magyar- Ighenben. A templom falában kő. Ezen ISTENHAZA Fundamentumból építetni kezdet 1781 Sz. György napján.

Next