Ismerettár, a magyar nép számára, 1. kötet. A - Beszterczebánya (Pest, 1858)

Next