Ismerettár, a magyar nép számára, 2. kötet. Betáblázás - Choliambus (Pest, 1858)

Pest, 185S. Nyomatott Länderer és Hecbenastnái.

Next