Ismerettár, a magyar nép számára, 3. kötet. Cholula - Drezda (Pest, 1860)

Pest, 1860. Nyomatott Länderer és Heckenastnáf.

Next