Ismerettár, a magyar nép számára, 6. kötet. Hermann - Magyar korona (Pest, 1862)

A MAGYAR NÉP SZÁMÁRA mélkőlözhetlen SEililllff, MELY A TÖRTÉNELEM, TERMÉSZET S EGYÉB TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZET KÖRÉBŐL GYŰJTÖTT TÖBB EZER CZIKK ÉS TÖBB SZÁZ KÉPPEL, LEHETŐLEG MINÉL TÖBB ÉRDEKES TÁRGYAT ÉS EGYÉNISÉGET BETÜSOROZATOS RENDBEN MEGISMERTET. VI. K­ÖTET. Hermann—Magyar korona. PEST, 1862. KIADJA HECKENAST GUSZTÁV

Next