Ismerettár, a magyar nép számára, 7. kötet. Magyarország története - November (Pest, 1862)

Pest, 1362. Nyomatott Lanierer és Heckenastnál.

Next