Bangha Béla S. J. (szerk.): Katolikus Lexikon 3. Kazy - Péter (Budapest, 1932)

P - Pápa - Pápai áldás

Pápa 500 Pápai áldás 164. II. Ince 1130-43. (II. Anaklét 1130—38.) (IV. Viktor 1138.) 165. II. Celesztin 1143—44. 166. II. Lucius 1144—45. 167. IU. Jenő 1145—53. 168. IV. Anasztáz 1153—54. 169. IV. Adorján 1154—59. 170. III. Sándor 1159—81. (IV. Viktor 1159—64.) (III. Paskál 1164—68.) (III. Kálixt 1168—78.) (III. Ince 1179—80.) 171. III. Lucius 1181—85. 172. III. Orbán 1185—87. 173. Vin. Gergely 1187. 174. III. Kelemen 1187—91. 175. III. Celesztin 1191—98. 176. III. Inoe 1198—1216. 177. III. Honorius 1216—27. 178. IX. Gergely 1227—41. 179. IV. Celesztin 1241. 180. IV. Ince 1243-54. 181. IV. Sándor 1254—61. 182. IV. Orbán 1261—64. 183. IV. Kelemen 1265—68. 184. X. Gergely, sz., 1271—76. 185. V. Ince 1276. 186. V. Adorján 1276. 187. XXI. János 1276—77. 188. III. Miklós 1277—80. 189. IV. Márton 1281—85. 190. IV. Honorius 1285—87. 191. IV. Miklós 1288—92. 192. V. Celesztin, sz., 1294. 193. VIII. Bonifác 1294—1303. 194. XI. Benedek 1303—04. 195. V. Kelemen 1305—14. 196. XXII. János 1316—34. (V. Miklós 1328—30.) 197. XII. Benedek 1334—42. 198. VI. Kelemen 1342—52. 199. VI. Ince 1352-62. 200. V. Orbán 1362—70. 201. XI. Gergely 1370—78. 202. VI. Orbán 1378—89. (VII. Kelemen 1378—94.) 203. IX. Bonifác 1389—1404. (XIII. Benedek 1394—1424.) 204. VII. Ince 1404—06. 205. XII. Gergely 1406—15. 206. V. Sándor 1409—10. 207. XXIII. János 1410—15. 208. V. Márton 1417—31. (VIII. Kelemen 1424—29.) (XIV. Benedek 1424.) 209. IV. Jenő 1431—47. (V. Félix 1439-49.) 210. V. Miklós 1447—55. 211. III. Kálixt 1455—58. 212. II. Pins 1458-64. 213. II. Pál 1464—71. 214. IV. Sixtus 1471—84. 215. VIII. Ince 1484-92. 216. VI. Sándor 1492—1503. 217. III. Pius 1503. 218. n. Gyula 1503—13. 219. X. Leó 1513—21. 220. VI. Adorján 1522-23. 221. VH. Kelemen 1523—34. 222. III. Pál 1534—49. 223. III. Gyula 1550—55. 224. II. Marcell 1555. 225. IV. Pál 1555—59. 226. IV. Pius 1559—65. 227. V. Pius, sz., 1566—72. 228. Xni. Gergely 1572—85. 229. V. Sixtus 1585—90. 230. VII. Orbán 1590. 231. XIV. Gergely 1590—91. 232. IX. Ince 1591. 233. VIII. Kelemen 1592—1605. 234. XI. Leó 1605. 235. V. Pál 1605—21. 236. XV. Gergely 1621—23. 237. VIII. Orbán 1623—44. 238. X. Ince 1644—55. 239. VH. Sándor 1655—67. 240. IX. Kelemen 1667—69. 241. X. Kelemen 1670—76. 242. XI. Ince 1676—89. 243. VIII. Sándor 1689—91. 244. XII. Ince 1691—1700. 245. XI. Kelemen 1700-21. 246. XIII. Ince 1721—24. 247. Xin. Benedek 1724—30. 248. XH. Kelemen 1730-40. 249. XIV. Benedek 1740—58. 250. XIII. Kelemen 1758—69. 251. XIV. Kelemen 1769—74. 252. VI. Pius 1775—99. 253. Vn. Pius 1800—23. 254. XII. Leó 1823—29. 255. Vin. Pius 1829—30. 256. XVI. Gergely 1831—46. 257. IX. Pius 1846—78. 258. XIII. Leó 1878—1903. 259. X. Pius 1903—14. 260. XV. Benedek 1914—22. 261. XI. Pius 1922— Pápa, Veszprémmegye legnagyobb városa, de nem székhelye. 19.255 magyar lakosa közül 12.097 katolikus, 2253 kálvinista, 1898 luteránus és 2991 zsidó. Van bencés gimná­ziuma, ferencrendi kolostora, irgalmasrendi kórháza és impozáns plébániatemploma. 1930-ban lakossága 21.352 volt. 1900—1920 közt a katolikusok 1603-mal, a kálvinisták 130-cal, a luteránusok 334-gyel szaporodtak, a zsidók 247-tel fogytak. P. A. Pápai áldás, az láldásoknak az a fajtája, melyet a pápa maga végez, vagy felhatal­mazás alapján bármely más pap. 1870 előtt a pápa nagycsütörtök és húsvét vasár­napján a sz. Péter-templom erkélyéről, ál­dozócsütörtökön a lateráni bazilika erké­lyéről, Nagyboldogasszonykor pedig a S. Maria Maggiore-bazilika erkélyéről adott P.-t Bóma és az egész világ (Urbi et orbi) népeire. A középkorban e hatalmat pápai követekre, főpapokra is ráruházta a pápa. XIII. Kelemen azonban csakis püspöki

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék