Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 1. Aágh Endre - Faust (Budapest, 1929)

F - Fagyos közöny - Fa-hang - Faith Gizella - Failoni Sergio - Fajk Rózsi - "Fájn pipás legény" - Fakszli - Faliczky Jánosné Gaszner Franciska - Falk Erzsi - Falk Miksa - Falk Richárd - Falk-színház - Falk Zsigmond

Fagyos közöny Fagyos közöny. A teljes részvétlenség a színésszel vagy a darabbal szemben. Fa-hang. A fénytelen, kopott hangra szokták mondani. Előfordul fiatal színész­nél is. Az ilyen hanggal természetesen nem lehet előrehaladni a színipályán. El­lentéte az érces hang. (S. o.) Faith Gizella, színésznő, sz. 1895. márc. 27-én, Budapesten. Színpadra lépett 1916-ban. Failoni Sergio, olasz karmester. A milánói Scalaban nőtt fel, Olaszország leg­nagyobb dirigensének, Toscaninonak olda­lán, aki mellett eleinte mint korrepetitor, majd mint karmester működött. A Scala­­ból Délamerikába ment, majd több íz­ben New­ Yorkban a Metropolitan Opera Houseban működött, ahol nagy és jelen­tős sikerei voltak. Azután a nagymúltú genovai operaháznak lett első karmestere, ahol több évig működött fényes sikerrel. A M. Kir. Operaházhoz 1928. jún. 6-én és 6- án Verdi »Aida« és »Falstaff« c. ope­ráinak nagysikerű dirigálása után szerződ­tették. Fajk Rózsi, színésznő, sz. 1891. jún. 13-án, Kolozsvárt. Színpadra lépett 1913. júl. havában. „Fáji pipás legény“. Molnár György írja: »Kedélyes egy fráter, olyan, kire színésznyelven azt szokták mondani, hogy »fájn pipás legény s aztán elfordulnak tőle«. Fakszli, a. m. tréfa, móka. A német »Faxen« szóból. A magyar színészek is használják e kifejezést. Molnár György szerint: »Külsőségbeli színpadi fogás« e szó magyar értelme. Faliczky Jánosné Gaszner Franciska, írónő, F. János bölcseleti doktor neje, megh. 1855. márc. 19-én, Fáradolasziban. A színészetért rajongott. Néb Mária szí­nésznővel (L. o.) együtt írt egy színművet: »Velleda, a bölcs asszony« címmel. To­vábbá: »Az ikrek«, nagy szomj. 5 szakasz­ban, Nagyvárad, 1835. jún. 17-én és júl. 7- én adták. Fáik Erzsi, színésznő, sz. 1887. nov. 8-án, Budapesten. Színpadra lépett 1913. júl. havában. Fáik Miksa dr., a M. Tudományos Akadémia levelező tagja, orszgy. képviselő, a »Fester Lloyd« főszerkesztője, a Szt. István rend középkeresztese, sz. 1828. okt. 7-én, Besten, megh. 1908. szept. 10-én, U. o. Korán kezdett irogatni az »Ungar« és a »Spiegel« c. német lapokba, majd Bécsbe került, ahol a »Wanderer« c. lap munka­társa lett; egyidejűleg levelezője volt a »Pesti Napló«-nak, ahol cikkei és tudósítá­sai Deák Ferenc és Kemény Zsigmond fi­gyelmét is felébresztették. Gr. Széchenyi István bizalmas embere is volt; később nagy politikai szerepet játszott. Lefordí­totta németből magyarra még egész fia­tal korában Hugó Károly : »Brutus és Lukrécia«, »Egy magyar király«, »Báró és bankár« c. színműveit. Faik Richárd, író, sz. 1878-ban, Deb­recenben, megh. 1920. febr. 27-én, Bu­dapesten. Tanulmányait szülővárosában vé­gezte, majd Kolozsvárott és Budapesten folytatta. Gyógyszerésznek készült, de ezt a pályát csakhamar odahagyta és az újság­íráshoz szegődött. Húsz évig volt újság­író, dolgozott a »Magyar Hírlap«-nál, az »Egyetértés«-nél és utoljára a »Budapest­nél. Fábián Gábor írói néven a »Buda­pesti Hírlap«-nak volt tárcaírója. 1903. novembertől szerkesztette a »Színház és Élet« c. lapot, írt sok kuplét, komédiát és tréfás jelenetet. Sztojanovich Jenővel írta a »Kis kofa« c. operettjét, amely nagy si­kerrel került színre a Magyar Színházban (1903. nov. 20.). Jó nevet szerzett mint humorista is. Később különös ambícióval foglalkozott a mozi-irodalommal is (»Az 5. osztály«), mint scenáriumíró. Írta még a »Petrarca szerelme« c. 2 felvonásos daljá­tékot, zen. szerz.: Marthon Géza. Bem. 1915. febr. 16-án az Uránia Színház­ban volt. Falk-színház, Budán volt a Víziváros­ban, megnyílt 1797. nov. 23-án. (Német színészek játszottak benne.) Fal­­ Zsigmond dr. ifj. sz. 1870. márc. 30-án, Budapesten. Külföldi tanul­ 462 Faik Zsigmond dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék