Schöpflin Aladár (szerk.): Színművészeti Lexikon 2. Favariné - Komjáti Ferenc (Budapest, 1929)

G - Gaal Géza - Gaal Gézáné - Gaal György - Gaal Gyula

Gaál Franciska csalta a Franciskát s mindjárt kikerült a színházi bejáraton a »megtelt tábla«. Egyik belvárosi színház ezekben az években becsukott, részvétlenség miatt. Már-már úgy volt, hogy kiadják valami raktárnak. Ekkor kiírták Gaál Francival a »Darázsfészket«. Az alvó színház fel­ébredt, hetvenötször ment a »Darázsfé­szek«. Talán még többször. Az Andrássy­ úti Színházban a »Nagy cipőben kisfiú« című egyfelvonásos száz­­huszonötször ment egyfolytában táblás há­zak mellett s aztán még tovább a sze­zon végéig remek házak mellett. Egy kis csibészt játszott itt Gaál Franciska, aki a gyerekbáróság előtt áll. Ugyanekkor a Király Színházban a »Diákszerelem« című operettet játszotta nagy siker mellett. Soha nem volt operettszínésznő, mégis diadalt aratott, mindenkit elbűvölt édes kis hangjával, táncával. Első nagy sikere Molnár Ferenc egy­­felvonásosában, az »Ibolyá»-ban volt, így tetszett Bumburyben is. Édes kis­lányokat játszik, akkor a leg­szebb, amikor intézeti ruhát hord. (Nádas Sándor.) Életrajzi adatai a következők: Gaál­­Franciska sz. 1904-ben, Budapesten. A papnöveldei felsőleányiskolát, majd 1919- ben a színészegyesületi iskolát végezte. 1920-ban az Eskütéri Színház tagja, ahol Farkas Imre »Jeanette menyegzője« c. da­­rabjában mutatkozott be, az inas szere­pében. Innen egy év után a Belvárosi Színház igazgatósága szerződtette tagjai so­rába, ahol Szenes Béla »A buta ember« c. vj.-ában, majd a »Darázsfészek« c. vj.­­ban nagy sikert aratott. 1922-ben Molnár Ferenc »Ibolya« c. színműve címszerere­­pében lépett fel a Magyar Színházban. Ez év június 11-én férjhez ment Lestyán Sándor hírlapíróhoz. 1923. márc. 14-én a­­Vígszínházban mutatkozott be, Herczeg Fe­renc »Sirokkó«-jában. 1925—26-ban a Re­naissance Színház tagja volt, ahol a »Ma­rika« c. vs. címszerepében aratta döntő sikereit, amely után mint elsőrendű nai­­vát kezdték emlegetni. Innen visszatért a Vígszínházhoz, ahol a legnagyobb sikerét a »Noszty fiú esete Tóth Marival« c. darab­ban aratta s azóta ő vitte diadalra a színház új darabjainak fiatal lány-szerepeit a »Nem nősülök«, »A világbajnok«, »A pos­táskisasszony« c. vígjátékokban, stb. 1928. okt. 13-tól a Fővárosi Operett Színház vendége volt, ahol »Az utolsó Verebély­­lány c. operett Nelly szerepében bő alkalma nyílt az ünnepeltetésre. 1929-ben a Magyar Színházban az »Ida regénye« c. vs. főnői szerepét játszotta, ugyanak­kor az Andrássy­ úti Színház vendége volt, de egyben mint vendég a Király Szín­házban is játszott nagy sikerrel, a »Diák­­szerelem« c. operettben. Főbb szerepei: Elise Benedetti (Darázsfészek); Sza­­lánczy Gabriella (Postáskisasszony); Nagy Zsuzsi (A templom egere); Mari (Noszty fiú esete Tóth Marival) és a »Buta em­ber c. vs.-ban; Colette (Csitri); Ágnes (Világbajnok); Marika (Címszerep); Bő­­ser Ofelia (Sirokkó); Sobri Ilona (Az ibolya); Ida (Ida regénye); Magda (Nem nősülök); Eliza (Pygmalion); Lili (A házibarát); Connie (Diákszerelem), stb. Gaal Géza (szilvágyi), színész, sz. 1861-ben, Görösgálon (Somogym.). Szín­padra lépett 1880-ban, Némethy György színigazgatónál. Gaal Gézáné, (Szatmári Zsuzsanna), színésznő, sz. 1869-ben, Tordán (Torda­­aranyos m.). Színpadra lépett 1883. okt. 1-én, Szilágyi Béla színigazgatónál. Gaal György, mesegyűjtő és fordító, a gróf Esterházy-család kismartoni ura­dalmának könyvtárosa, sz. 1783. ápr. 21-én, Pozsonyban, megh. 1885. nov. 6-án, Bécsben. Iskolába járt Budán, Vá­cott, Egerben, Pozsonyban, majd a pesti és bécsi egyetemen tanult. Drámai mun­kája: »Theater der Magyaren«. I. Band, Brünn, 1820. (Kisfaludy Károly: »Tatá­rok«, »Ilka« és »Stibor« c. drámáinak ver­ses fordításai. Bevezetésében a magyar szí­nészet jelesen megírt történetével.) Gaal Gyula dr., árvaszéki ülnök, sz. 1883. jún. 29-én, Kiskunhalason. A gim­náziumot u. o. végezte, a jogot pedig Debrecenben és Kolozsvárt. Pest vm.-ben volt tb. szolgabíró, majd Kiskunhalasra választották meg árvaszéki ülnöknek. A vidéki lapokba számos humoreszket, tré­fás novellákat és verset írt. »Falusi vt- 82 Gaal Gyula dr.

Next