Schöpflin Aladár (szerk.): Színművészeti Lexikon 2. Favariné - Komjáti Ferenc (Budapest, 1929)

F - Fáy Béla - Fáy Béla - Fáy Flóra - Fáy Gusztáv - Fáy Ida - Fáy Ilona - Fáy István - Fáy János - Fáy (Jakab) Béla - Fay Maud - Fáy Piroska (Boronkayné) - Fáy Szeréna

Fáy Béla Fáy Béla, színész, sz. 1860-ban, Szek­­szárdon. Színpadra lépett 1882. jún. 22-én, Bogyó Alajosnál. Fáy Béla, színész, sz. 1901. jún. 8-án, Érsekifjvárt. Színpadra lépett 1924. júl. havában. Fáy Fiára,színésznő­, sz. 1884-ben, Kecs­keméten, megh. 1929. deci. 2-án, Budapesten. Az orsz. színészakadémiát végezte. Debre­cenben Komjáthy János táz­salátánál kezdte működését 1897-ben, ahol évekig volt. Kassán Ujváry Lajossal házasságra lépett. Azután Krecsányihoz szerződött, ahol kü­lönösen az »Éjjeli menedékhely« Vas Klissza szerepében aratott nagy sikert. Krecsányi­­tól Kolozsvárra ment, dr. Janovics Jenő társulatához, ott is a közönség kedvelt szí­nésznője volt. Betegsége miatt vjs­zavonult a színpadtól és nyugdíjba ment. Fáy Gusztáv, író és zeneszerző, F. András fia, sz. 1823-ban, Gombán (Pest m.), megh. 1866. máj. 19-én, Pesten. Már kiskorában kiváló hajlammal viselte­tett a művészet és zeneszerzés iránt. A zenét Olaszországban tanulta, ahol Verdi is megdicsérte kísérletét, ő is pályázott a a Szózat­ megzenésítésére, de Egressy Bénié volt az elsőség. Olasz-, Francia- és Német­országban tanult. Első dalműve a »Fies­to« (L. o.), melyet 1850-ben nyújtott be a Nemzeti Színházhoz, de ez nem került színre, ami több évre elkedvetlenítette. »Kamilla« volt a második operája, amely 1865. ápr. 4-én került színre. »Cornaro Katalin, Cyrus királynője« c. operájának első és második felvonását, melyet hátra­hagyott, 1870. máj. 19-én adták a Nem­zeti Színházban, hangszerelte Erkel Gyula. A »Szigetvár ostromá«-hoz, melyet Jókai »Szigetvári vértanuk« című színműve után írt a Nemzeti Színház számára, zenét komponált, de halála miatt az első fel­vonást sem fejezhette be. Fáy Ida, színésznő, sz. 1872. máj. 8-án, Marosvásárhelyt. Színpadra lépett 1890- ben, Völgyi Györgynél. Fáy Ilona, írónő. Színműve: »Török László házassága«, vj. 3 felv. Bem. 1921. máj. 7-én, a Fővárosi Nyári Színházban. Fáy István, zeneművész, sz. Pécelen, megh. 1862. márc. 17-én. Szenvedélyesen szerette a zenét. Ő és Berzeviczy Vince (L. o.) voltak azok, akik a kassai magyar színészetet felvirágoztatták. A »Hölgy­­futár«-ban írt szakcikke: »Egy szó a ma­gyar operáról.« (1852., 62. sz.) Laáry Fannyt és Wildt Jennyt (L. o.) ő ké­­peztette színpadra. Fáy János, színész, színigazgató, sz. Bozsok­on (Veszprém m.), ahol atyja föld­­birtokos volt. 1861. szept. 8-án lett szí­nésszé. Húsz évi működés után, 1880. júl. 17-én búcsúzott el a színpadtól, Zalaeger­szegen, a »Nagyapó«-ban, azután posta­mester lett az Alföldön. — Neje: B. Mol­nár Nelli, komika, 1863. márc. 1-én lé­pett színpadra. Fáy (Jakab) Béla, műfordító és hírlapíró, sz. 1853. febr. 29-én, Nagy­váradon, megh. 1904. dec. 21-én, Buda­pesten. Iskoláit szülővárosában végezte. 1871—72-ben a budapesti műegyetem, majd a jogi kar hallgatója volt. Eközben állandóan foglalkozott a modern nyelvek­kel, melyekből 1873. óta 200 színdarabot fordított le a fővárosi színpadok számára. A Nemzeti Színházban az ő fordítása nyomán adják Augier, Sardou, Feuillet, Dumas, Ohnet, Daudet s néhány német és angol drámaíró több munkáját. 1897- ben (megnyitáskor), a Magyar Színház, 1899-től a Népszínház titkára volt. 1902- ben a Nemzeti Színház drámabíráló jegy­zője, 1903-ban a M. Kir. Operánál volt fogalmazói minőségben alkalmazva. 1904- ben ismét visszahelyezték a Nemzeti S­zn­­ház drámabíráló-jegyzői állásába. Fay Maud, amerikai származású német operaénekesnő, 1912. máj. 18-án vendég­szerepelt a Népoperában, a »Tannhäuser« Erzsébet szerepében. Fáy Piroska (Boronkayné), színésznő, sz. 1872-ben, Marosvásárhelyt. Színpadra lépett 1888. ápr. 1-én. 1916. nov. 6-án nyugdíjazták. Fáy Szeréna, (S.), színésznő, a Nem­zeti Színház örökös tagja, az Országos M. Kir. Színművészeti Akadémia tanára, sz. 1865. dec. 24-én, Erdőhegyen (Arad m.). Atyja közbecsülésben álló járásorvos volt, aki férfikora delén halt el. Az ekként 4 Fáy Szeréna

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék