Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 3. Komló-kert - Püspöki Imre (Budapest, 1930)

M - Mesterséges ravaszság - Mészáros Alajos - Mészáros Anna - Mészáros Anna - Mészáros Aranka - Mészáros Béla - Mészáros (Petrencsák) Dezső - Mészáros Giza - Mészáros Ilka

Mesterséges ravaszság Mesterséges ravaszság, vígságos játék, mely a mulatságokban gyönyörköd­őknek kedvekért szereztetett és kibocsáttatott. Pest, 1775. írta: Simai Kristóf. Előbb iskolák­ban adták elő, majd később világi színpa­dokon is bemutatták, így Pesten és Budán, 1789-ben. (Hihetőleg műkedvelőkkel.) Mészáros Alajos, szín­ész, sz. 1877. jún. 14-én, Budapesten, megh. 1920. okt. 17-én, u. o. Színiiskolai tanulmányait Rá­kosi Szidi színésziskolájában végezte, 1898- ban. Első szerződése Pozsonyba szólította, ahol Belle Iván igazgatása alatt igen szép sikerei voltak, s a magyar színtársulatnak egyik büszkesége volt. Két év múltán Mis­kolcra szerződött, hol a közönség már szinte a bálványozásig szerette s nehéz szívvel váltak meg tőle, mikor 1903-ban dr. Ja­­novics Jenő igazgató Kolozsvárra, az ot­tani Nemzeti Színházhoz hívta meg. Ko­lozsvárott éppen olyan hamar megszeret­ték a fiatal színészt, mint előzőleg Po­zsonyban és Miskolcon. A közönség ked­vence lett és mindenki »Lojzi« néven be­cézte. Kolozsvárott nősült és egy jónevű színészcsalád leányát, Berky Katót vette el feleségül. 1908-ban (január havában) Somló Sándor a Nemzeti Színházhoz szer­ződtette, Zilahy Gyula szerepeire. Ezek után is jelesen megállta helyét, sőt rövi­desen szép sikerekre hivatkozhatott. Vá­ratlan halála fiatalon elragadta a színpad­tól és sok szép feladat, mely reá vára­kozott, megoldatlan maradt. — Kiválóbb szerepei: »Dolovai nábob leányá«-ban: Bi­­liczky kadett; »Egyszeri királyfi«-ban a címszerep; »Heidelbergi diákélet«-ben: Károly herceg; »Gyermek«-ben: a címsze­rep ; »A király házasodik«-ban: Kiskop­­jas; »Bor«-ban: Matyi; »Matyólakodalom«­­ban: Jankó; az »Úri divat«-ban: Mezei Oszkár; »Gyurkovits lányok«-ban: Gida; »Peleskei nótárius«-ban: a mexikói vőle­gény stb., stb. — Síremlékét a Kerepesi­­úti temetőben Incze Sándor szerkesztő emelte és 1928. nov. 1-én leplezték le. Mészáros Anna, úttörő színésznő. (L.: Munkácsy (Gaidler) Pálné.) Mészáros Anna, színésznő, sz. 1906- ban, Budapesten. Színpadra lépett: 1922- ben. Mészáros Aranka, színésznő, sz. 1890. ápr. 24-én, Budapesten. Színpadra lépett: 1910-ben. (Az Orsz. Színészegyesület szí­­nészképző iskolájának növendéke volt.) Mészáros Béla, színész, sz. 1893. jún. 20-án, Aradon. 1924-ben lépett a színi­­pályára. Mészáros (Petrencsák) Dezső, szí­nész, sz. 1882. febr. 1-én, Kassán, megh. 1918. jún. 24-én, Budapesten. Mészáros Giza, színészn­ő, sz. Újpes­ten, ahol elemi iskoláit végezte, majd Kis­pesten fejezte be polgári iskolai tanul­mányait. Ezután Solymossy Elek iskolá­jának lett a növendéke. Leszkay András­nál lépett színpadra, Aradon, naiva sze­repkörben. Innen Kassára hívták meg. 1900. jún. 2-án mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, az »Aranyember« Noémi szerepében, majd­ Makó Lajos szer­ződteti Szegedre. 1907. nov. 15-től a Ma­gyar Színház kötelékébe lépett, nemsokára meghívták a Népszínház-Vígoperához. 1910. dec. 1-től a Vígszínház tagja is volt, ahol 1916. jún. 17-én vett búcsút a »Há­rom a kislány« előadásán, miután dr. Bár­dos Artur »Modern Színpad«-jához szer­ződött. Itt öt évig működött. 1921-től a Renaissance Színházhoz szerződött. 1924. máj. 4-étől az Unió színházak tagja, 1925. szept. 1-étől a Belvárosi és Renaissance Színház tagja volt. 1918-ban a Vígszín­háznál működött.­­ Főbb szerepei: Fan­­chon (Kék egér), Klára (Teriké), Zsuzsi (Francia négyes), Sophie (Noé bárkája), Lea (3 csésze tea), Dorrit kisasszony (címszerep), Grófné (Nászéjszaka), Grisi Lucia (Három a kislány), Emily (Mér­földkövek), Hanka (címszerep), Barbara (Ne váljunk el), Lulu (Végállomás), Claire (Csibi), Ilona (Fej vagy írás), Márta (Nagymama), Thea asszony (címszerep), Noémi (Aranyember), Dada (címszerep), Gertrud királyné (Hamlet) stb. Bécsben a Renaissance Theater-ben sokáig vendég­szerepelt, ahol a »Szerelem vásárá«-ban mint Lavinia osztatlan sikert ért el, ami jelentős esemény maradt művészi pályája alatt. Mészáros Ilka, színésznő, sz. 1858-ban, Nagykátán, (Pest m.). Színpadra lépett: 1874-ben, Follinusz János színigazgatónál.

Next