Lobogó, 1965. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1965-10-06 / 40. szám

1965. OKTÓBER 11. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO: 8.15: Huszka Jenő és Szirmai Albert operettjeiből 9.00: Riport a felnőtt-oktatásról 9.15: A hét zeneszerzői: Charpentier, Mascagni, Leon­cavallo 10.10: Az óvodások műsora 10.30: Népi zene 11.00: Iskolarádió 11.30: Francia muzsika 12.10: Mindenki kedvére 13.00: Hirdetőoszlop 14.05: Fúvószene a Moszkvai Rádió műsorából 14.20: Kamarazene 15.05: Válaszolunk hallgatóink­nak 15.20: Magyar muzsika 16.15: A Gyermekrádió műsora 16.55: Édes anyanyelvünk 17.00: Ötórai tea 18.20: Népi zene 18.50: Könyvről — könyvre 19.00: Vietnam. (Dokumentum­­műsor) 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1965: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar hangversenye 21.35: Donatella Moretti és Ralf Paulsen énekel 22.15: Két Suppé-nyitány 22.30: Kilátó 23.30: Könnyűzene 0.10: Madrigálok PETŐFI RADIO: 14.20: Ritmikus percek 15.05: Zenekari muzsika 15.40: Szép magyar novella 15.57: Orosz Júlia, Komlóssy Erzsébet, Réti Sándor­ és Svéd Sándor énekel 17.05: Lányok, asszonyok . . . 17.35: Bál a színpadon 18.20: Hangverseny a stúdióban 18.50: Filmdalok 19.05: Szép Heléna. Részletek Offenbach operettjéből 19.35: A hűség útvesztőiben. Groteszk hangképek egy asz­­szony gondolataiból 20.20: Könnyű dallamok 21.05: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról 21.15: Zala Tóth Erzsébet és Domahidi László magyar nótákat énekel 21.40: A históriák forrásánál 21.00: A dzsessz kedvelőinek 22.15: A hét zeneszerzői: Charpentier, Mascagni, Leon­cavallo OKTOBER 12. KEDD KOSSUTH RADIO: 8.20: Porgy és Bess. Részletek Gershwin operájából 8.55: Kérjük, jegyezze fel! 9.00: A Gyermekrádió műsora 9.40: Tóth Ferenc fold.: A Duna mentén 10.00: A nagy automata gram­­matizátor. Humoros elbeszé­lés 10.40: a csodatükör. Részletek Buday—Babay daljátékából 11.00: Iskolarádió 11.30: Mozart-művek 12.15: Tánczenei koktél 13.00: Törvénykönyv. A Rádió jogi műsora 13.15: Népi zene 13.45: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról 14.05: Opera-részletek 15.05: Könnyűzene Varsóból 15.40: A tengerszemű hölgy. VII. 16.15: Zenekari muzsika 17.05: Rádióiskola 18.20: Az elvált asszony. Rész­letek Fali operettjéből 18.45: Van új a Nap alatt. Tudományos híradó 18.59: a kamarazene remekei­ből 19.25: A Szabó-család 20.25: Magyar nóta- és népdal­est 21.10: Isteni komédia avagy a világ és az ember teremtésé­nek, az első bűnbeesésnek és a paradicsomból való ki­űzetésnek, valamint annak részletes története, hogy mindebből mi származott 22.15: Sporthírek 22.20: Mai szemmel . . . 22.30: Hangverseny a Fültörő megfejtőinek 23.30: Klasszikus operett­részletek 0.10: Tánczene PETŐFI RÁDIÓ. 14.20: Kórusok és népi zene­karok műsorából 15.05: Iris. Két részlet Mascagni operájából 15.23: Cseppkőország titkai. Fe­jezetek a barlangkutatás tör­ténetéből. I. 15.38: Zenekari muzsika 16.15: Az ezüstpata. Bazsov meséje 16.35: A tudomány kincsestárai és más érdekességek 17.05: Tánczene 18.00: Hanglemezgyűjtők húsz perce 18.20: Különös históriák 18.50: Az állami orosz énekkar énekel 19.05: Verbunkos muzsika 19.25: Az üzemi demokrácia szükségszerű konfliktusairól 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1965: A Hesseni Rádió szimfo­nikus zenekarának hangver­senye 20.10: Legkedvesebb verseim 21.15: Könnyűzene 22.30: Írók munka közben OKTÓBER 13. SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Magyar nóták 8.55: Orvosi tanácsok 9.00: A kővévált óriás. (Nép­mese) 9.08: A budapesti Leöwey Klára iskola kórusa énekel 9.20: Zenekari muzsika 10.15: Könnyűzenei híradó 11.00: Iskolarádió 11.15: Világhírű gordonka­­művészek műsorából 11.29: A Szabó-család (ismétlés) 12.15: Stefánia Woytowitcz és Cesara Valletti énekel 13.15: Operett-részletek 14.05: Deák Tamás együttese játszik, Toldy Mária énekel 14.20: Lányok, asszonyok . . . 14.50: Vaclav Talich Dvorzsák­­műveket vezényel 15.40: A tengerszemű hölgy 16.15: Tánczenei koktél 17.00: Tanulmányúton Bulgáriában. I. 17.15: Operabarátoknak 18.10: Húszas stúdió. Az Ifjú­sági Rádió műsoros estje 19.00: Közvetítés a Ferencváros—II. Dózsa labdarúgó-mérkőzés második félidejéről 20.25: Kedves lemezeim 21.20: Gondolat, a Rádió iro­dalmi hetilapja 22.20: Időszerű nemzetközi kérdések 22.20: Sporthírek 22.25: A Leningrádi Filharmo­nikusok zenekara játszik 23.30: Bécsi vér. Részletek Johann Strauss operettjéből 0.10: Éji zene. Dalok PETŐFI RÁDIÓ: 14.20: Délutáni frissítő! 15.40: Századunk zenéjéből 16.15: Orvosi tanácsok 16.20: A mai finn zenéről 17.05: Népi zene 17.30: Hirdetőoszlop 17.40: Közv. a Honvéd—Respas labdarúgó-mérkőzésről 18.00: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara énekel 18.20: Munkásakadémia 18.45: Könnyű fúvósmuzsika 19.05: Operett-muzsika 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1965: A Tátrai-vonósnégyes hangversenye 20.15: Megemlékezés Szász Ká­rolyról, halálának 60. év­fordulóján 22.00: Zenekari részletek. Mascagni operáiból 22.13: Könnyűzenei híradó 22.56: Ügetőversen­y­­eredmények OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RADIO: 8.20: Könnyűzene 9.00: Munkásakadémia 9.25: Népi zene 10.10: A legszebb zene az em­beri nevetés. .. 10.45: Román kórusok 11.00: Időszerű nemzetközi kérdések 11.10: Hawai rózsája. (Operett) 11.30: Bagatellek zongorára 12.15: Tánczenei koktél 13.00: Nathan Milstein hegedül, Szergej Rahmaninov zongo­rázik 13.45: A Gyermekrádió műsora 13.54: A MR és TV gyermek­­kórusa énekel 14.05: Opera-részletek 15.00: Szórakoztató zene nyugdíjasoknak 15.40: A tengerszemű hölgy. IX. 16.15: Csak fiataloknak!., 16.50: Munkásszemmel az üzemi balesetről 17.05: Belgiumi zenés képes­könyv 18.20: Csajányi György énekel, Lakatos Lajos cimbalmozik 18.36: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója, Kolbász Mihály. Rádiójáték 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1965: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar hangversenye 21.40: A MR és TV esztrád­­zenekara játszik 22.15: Sporthírek 22.20: Részletek Offenbach: El­jegyzés lámpafénynél és Fortunio dala című operett­jéből 23.10: Schumann: Esz-dúr zongoraötös 23.42: Verbunkosok, népdalok, népi táncok PETŐFI RÁDIÓ: 14.20: Verbunkosok, népdalok 15.05: Iskolarádió 16.05: Opera-részletek 16.50: Fúvószene a Prágai Rádió új felvételeiből 17.05: Hangverseny a stúdióban 17.40: Az óceánok kialakulása 17.50: Operett-kettősök 18.20: Baragán. Regény­ismertetés 18.45: Történetek durban és mollban 19.05: Tánczene 19.50: Fultontól — Brüsszelig 20.05: Élőszóval — muzsikával 22.00: Madaras Gábor énekel, Bige József furulyázik 22.20: Zenekari muzsika OKTÓBER 15. PÉNTEK KOSSUTH RÁDIÓ­ 8.20: Reggeli hangverseny 8.55: Kérjük, jegyezze fel! 9.00: Levél a XXX. századhoz 9.25: Nyugtalan boldogság. Részletek Miljutyin operett­jéből 10.10: Az óvodások műsora 10.30: Édes anyanyelvünk 10.35: Kórusok és hangszer­szólók 10.59: Lottó-eredmények 11.30: Tánczene 12.15: Dallal, tánccal a világ körül 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad 14.25: Filmzene 14.25: Zsibongó 14.55: Eszperantisták Öt perce 15.00: Üzenetek 15.40: A Lipcsei Rádió fúvós­zenekara játszik 16.15: Bach: I. brandenburgi verseny 16.40: Fiatalok stúdiója 17.00: Ötórai tea 18.00: Mi történt a nagyvilág­ban? 18.20: Új Zenei Újság 19.20: Népdalcsokor 20.20: A Rádiószínház bemuta­tója.­ Békekötés. Rádiódráma 21.08: Leoncavallo: Bajazzók. (Kétfelvonásos opera) 22.46: A gyalogjáró. Benedek Tibor magánszáma (hangfel­vételről) 22.56: Könnyűzene 23.30: Dávid Gyula: II. szimfó­nia 0.10: A Fáy-együttes játszik PETŐFI RÁDIÓ: 14.20: Gioconda. Részletek Ponchielli operájából 15.05: Ali baba és a negyven rabló. Mesejáték 15.50: Iskolarádió 16.05: Breitner János táncdalai­ból 16.15: Válaszolunk hallgatóink­nak 16.30: Népi zene 17.05: Látogatás a koncert­teremben 17.35: Hangverseny a stúdióban 18.10: Könnyűzene 19.05: Operettmuzsika 19.20: Láttuk, hallottuk . . . 19.40: Sibelius Fesztivál 1965: A Helsinki Szimfonikusok hangversenye 21.05: Népi zene 21.45: Ismeretterjesztő előadás 22.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad OKTÓBER 16. SZOMBAT KOSSUTH RADIO: 8.20: Lányok, asszonyok ... 8.40: Verbunkosok, népdalok 9.15: A pirotechnika varázs­­konyhájában 9.25: Schubert-dalok 10.10: Könnyűzene Gyulai Gaál János műveiből 10.53: Orvosi tanácsok 11.00: Zengve szállj, énekszó! 11.11: Békekötés. (Rádiódráma) 12.15: Tánczenei koktél 13.00: Csapszékben. (Elbeszélés) 13.15: Népi zene 13.40: A Bayreuthi ünnepi Játékok énekkara énekel 14.05: Hirdetőoszlop 14.20: Operett-részletek 15.05: Mi történt a héten a nagyvilágban? 15.30: Hétvége ... 17.30: őszi koncert. Kosztolányi Dezső költeménye 18.10: Mascagni: parasztbecsü­let. (Egyfelvonásos opera) 19.37: Gulyás László: Márka­kérés 20.25: Rémes, hogy mik van­nak! ... 22.15: Sporthíradó 22.30: Táncoljunk! PETŐFI RÁDIÓ: 14.20: Mit várnak pszichiátriá­tól 14.30: Ravel-művek 15.05: Németh József énekel 15.20: Orvosi tanácsok 15.25: Az Ifjúsági Rádió zenés műsora 16.00: Lengyel Vera zongorázik 16.20: Fúvószene táncritmusban 16.35: Hegyek alján. Részletek d’Albert operájából 17.05: Heti hangversenykalauz 18.00: Magyar nóták 18.45: „A régi jó Gvadányi.” Emlékezés a költőre, szüle­tésének 240. évfordulóján 19.05: Könnyűzene 19.35: A filozófia nagy problémái 19.50: Hatvani diákjai. (Dal­játék) 20.15: Salzburgi Ünnepi Játé­kok 1965. A Bécsi Filharmo­nikusok hangversenye 20.45: Kőházak, iskolák, kutak 22.15: Bakos Géza táncdalaiból 22.26: Vidám félóra. Pesti vicc­múzeum 22.56: Ügetőverseny­eredmények OKTÓBER 17. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Édes anyanyelvünk 8.15: Kíváncsiak klubja 9.05: Vasárnapi koktél 10.43: A művelődéspolitikai rovat vendége: Pátzay Pál 10.58: Bécsi Ünnepi Hetek 1965: A Bécsi Szimfonikusok zene­karának hangversenye 11.56: Hallgatóink figyelmébe! 12.10: Közvetítés a Honvéd— Dorog bajnoki labdarúgó­mérkőzésről 13.00: Nótacsokor 13.40: Pillantás a nagyvilágban 14.00: Kilencven éves a Zene­­akadémia 15.20: Jegyzet 15.30: Mérkőzések percről — percre 16.30: Magnósok, figyelem! 17.00: Hideg víz. Elbeszélés 17.15: A MR és TV népi zene­kara játszik 18.05: Leányvásár. Részletek Jacobi—Bródy—Martos operettjéből 18.35: Közvetítés a Nemzeti Színházból. Oresteia. Drámai trilógia 22.21: A vasárnap sportja. (Totóeredmények) 22.31: Könnyűzene 23.20: Új Magyar Múzsa 23.30: Maria Cebotari és Gio­vanni Martinelli énekel 0.10: Csárdások PETŐFI RÁDIÓ: 7.30: A római katolikus egyház félórája 8.00: Zenekari muzsika 9.00: „A tudákosságnak királyi oktatója” 9.15: A Gyermekrádió műsora 9.45: Operakalauz 10.45: Az Állami Népi Együt­tes műsorából 11.10: A Vásárhelyi őszi Tárlat. Jegyzet 11.20: Mit hallunk a jövő héten? 11.55: Fúvószene 12.13: A Vadhattyúk.­­Mese­játék 12.43: A dzsessz kedvelőinek 13.00: Művészlemezek 13.50: Gyurkovics­ Mária énekel 14.20: Mérkőzések percről — percre 15.20: Mascagni: Fritz barátunk Háromfelvonásos opera 17.30: Százados szenzációk 18.00: A zongoramuzsika mes­terei: Bach 18.42: Szárnyaló operett­melódiák 19.51: Bartók: Elmúlt időkből 20.09: Tánczene Prágából 2(L5): Miért nem jut eszembe? 21.08: Bergeni Fesztivál 1965: A Clevelandi Szimfonikusok hangversenye 22.56: Galoppverseny-ered­­mények • TV • OKTÓBER 12. — KEDD 8.05: Iskola-tv 17.33: Hírek 17.40: Házunk tája 17.45: Menetközben (ism.) 18.10: 100 kérdés — 100 felelet is.50: Belépés csak tv-nézőknek 19.20: Esti mese 19.30: TV Híradó 19.50: Napi jegyzetünk 19.55: Mai történetek 20.35: Egy operatőr útinaplójá­ból 20.40: Budapesti Zenei Hetek 1965 21.30: TV Híradó — 2. kiadás OKTÓBER 13. — SZERDA 17.33: Hírek 17.40: Paletta 18.10: A Magyar Hirdető mű­sora 18.20: A moszkvai új tv-köz­­pont építése 18.40: őszi határjárás. Riport­film 19.00: Esti mese 19.10: Lope de Vega: A hős falu. Közv. a Kecskeméti Katona József Színházból 21.45: Szülők, nevelők egymás­közt 22.10: TV Híradó — 2. kiadás OKTÓBER 1. — CSÜTÖRTÖK 8.05: Iskola-tv 10.30: Oh, Egon! Nyugatnémet film 12.05: Leningrád falai között (ism.) 13.35: Iskola-tv 18.03: Hírek 18.10: A fogyasztó nevében 18.30: A művészet legyen min­denkié 18.55: Telesport 19.20: Esti mese 19.30: TV Híradó 19.50: Napi jegyzetünk 19.55: Asszonyok, őszi, téli feladatai, gondjai 20.25: Hollywood és a sztárok. Amerikai filmsorozat 20.50: Fotel. Rajzfilm 20.58: Van kedve táncolni? 21.40: TV Híradó — 2. kiadás OKTÓBER 15. — PÉNTEK 8.20: Iskola-tv 9.36: Játékfilm (ism.) 10.20: őszi határjárás (ism.) 10.40: Telesport (ism.) 10.55: Nevessünk! VIII. Olivér. (Stan és Pan) 14.30: Iskola-tv OKTÓBER 16. — SZOMBAT 17.13: Hírek 17.20: Film a képernyőn 18.20: Napló 18.25: Kibernetika I. 18.55: Hétről hétre . . . 19.05: Esti mese 19.15: TV Híradó 19.35: Szórakozó Budapest (Helyszíni közvetítés) Szünetben: Egy színésznő története. Amerikai film 21.35: Költészet 22.15: TV Híradó — 2. kiadás OKTÓBER 17. VASÁRNAP 9.10: Iskola-tv 10.09: Hétmérföldes kamera KV5: Kisfilm 10.30: Az ifjú Robinson (ism.) 13.38: A kurszki csata hősei 14.15: Az idei elemi károkról 14.25: Vasas—II. Dózsa bajnoki labdarúgómérkőzés 17.40: Tájak, városok, embe­rek. Szófia 18.10: Találkozás a stúdióban 18.25: Századunk (ism.) 19.20: Esti­ mese 19.30: TV Híradó 19.50: Sporthírek 20.00: Magazin 20.20: Mi történt a Rue Mont­­martre-on? Francia film 21.50: TV Híradó — 2. kiadás Az esetleges műsorváltozást a napi sajtó közli! • TV • RADIO • TV • RADIO MENKŐ L.ÁSZLÓ és DALLOS JENŐ rajzai MEGLEPETÉS CSAPATVERSENY KÉP SZÖVEG NÉLKÜL Több ezer könyv — feláron Időleges 50%-os árleszállítás szeptember 27-től október 16-ig! SZÉPIRODALMI MŰVEK, IFJÚSÁGI REGÉNYEK, ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK és MŰVÉSZETI KIADVÁNYOK nagy választékban kaphatók az Állami Könyvterjesztő Vállalat BOLTJAIBAN és az ÜZEMI KÖNYVTERJESZTŐKNÉLI HIRADÍSTECHNIXIIl KÉSZÜLÉKEK (tv, rádió, magnetofon), valamint elektromos háztartási készülékek (mosógép, centrifuga, porszívó stb.) garanciában ás garancia idein túl az egész ország területén

Next