Tanítóképezde, Losonc, 1907

A LOSONCZI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. ISKOLAI ÉVRŐL. A TANÁRTESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE BRUNOWSZKY REZSŐ IGAZGATÓ. 1908. NYOMATOTT BICSKEI ZOLTÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN LOSONCZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék