Ludas Matyi, 1946 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1946-07-21 / 28. szám

Csomag Amerikából... Irta: Tabi László A-­, a dicsekvő Nyavalyek Guszti elmesélte, hogy mosta­nában napi nap után pompás ragulevest eszik, mert kapott egy csomagot Amerikából s abban volt féltucat levsspor. Ez a levespor csa­kugyan cso­­dál­atos találmány. Meséli az a dicsekvő Nyavalyek, hogy félliter langyos víziben meg­főzi a szürkésfehér port és raguleves lesz belőle, griz­­nokkédóval. De micsoda ra­guleves! Noha a stanicliban csak por van, a raguleves­ben csirkelábak úszkálnak és zsírkarikáik a leves tetején, zöldség is van benne. Meséli az a dicskevő Nya­­valyeik, hogy kapott legutóbb Amerikából meggyesrétes, port, hát az valami nagy­szerű. Beszórja a tepsisbe a port és megsüti, forró megy­­gyesréte is lesz belőle, külön stanicliból kell rászórni a meggymagport, hogy egészen olyan legyen, mint a friss rétes. Hála az Égnek, tegnap én is kaptam egy csomagot Ohioból, az írók világszövet­­ségétől. Hat konzerv volt benne angol feliratokkal. Azonnal lesiettem Nyava­­lyekhez, aki már járatos az ilyesmiben, hogy fordítsa le a feliratokat. Nyavalyek hosszan néze­gette a dobozokat. — Ez itt rántottcsirkepor — mondta az egyikre — tudja, hogyan kell elkészí­teni? Megtudtam, hogy negyed­liter enyhén sós vízben kell­ megfőzni­ a port kilenc percig s azzal már kész is a rántott­­csike, gyártja Williams Ltd. Chicago. — Hát ez mi? — kérdez­tem Gusztit az egyik lila do­bozra mutatva. Összehúzott szemöldökkel olvasta a felírást. — Érdekes — mondta — tudja mi ez? Feleség-pár öz­vegyek, agglegények és fron­ton szolgáló katonák részére. — Ne vicceljen, Nyavalyek! — Nem vicc. Itt van a használati utasítás is. Gyártja Brown és Matchulek Ltd. Chicago. Azt mondja: gőzölje ezt a dobozt negyedórán át s aztán hagyja kihűlni. Lefek­vés után tegye a feje mellé és pompás élvezetben lesz része. — Nem hiszek ebben, Nya­valyek! — Maga nem tudja mit produkál az amerikai­ kon­­zervipar. És milyen­­ lelemé­nyes az újvilági technika! A sógornőm — kisisten igaz — kapott lájbfestéket. Harisnya­ odaát sincs, de aki azzal a festékkel befesti a lábát, úgy néz ki, mint akin harisnya van. És azt írja a Fánk­ néni, hogy télire küld nekem kötött­­kesztyű-festéket, amivel ha a kezem befestem, úgy néz ki, mintha kesztyű volna raj­­tam. Legutóbb például kaptam egy pepita nadrágot tőle és­­hozzávaló pepita cérnát, ha a nadrág elszakadna. Rágyújt ? Elővett egy csomag ciga­rettát. Lefejtette róla a celo­fánt, aztán felbontotta a bí­­borpiros csomagolást, feltépte az ezüstpapírt. 20 cigaretta volt benne utorlavászonban. Hosszú, szögletes cigaretták, gyártotta Hudson & Brook Ltd. Detroit. Rágyújtottam­ egyre. — Mi ez? — kiáltottam fel fuldokolva. — Ízlik? Petróleumban van pácolva. Valódi amerikai. — Nagyon finom. — Hallatlanul leleményesek odaát. Fáni néni azt írja, leg­közelebb azbeszt,cigarettát is küld, abszolút tűzmentest. Gyártja Keller & Green Ltd. Alabama. És micsoda férfi­­ruhákat kaptam! Többiek közt egy Világoslila zakót, sárga gombokkal. És féltucat kör­alakú zsebkendőt. — Hát az minek? — Mert odaát rájöttek,­­hogy az ember mindig a zseb­kendő sarkába fújja az orrát. Elköszöntem Nyavalyesőtől, csak még arra kértem meg, hogy mondja meg, mi van abban a rózsaszín tégelyben, amit Szintén most kaptam. Dünnyögve elolvasta az an­gol szöveget, aztán felkiál­tott: — Szerencsés fickó! Meleg alsónadrág van benne! — Ugyan! Ebben a kis té­gelyben ? — Igen. „A konzerv fel­bontása után oldd­ fel annak tartalmát langyos vízben é­s főzd meg spirituszkockán. Pompás meleg alsónadrág. Gyártja Stooke & Mookes, Washington’“. — De már ezt nem hiszem, Nyavalyok! Úgy vélem­, maga rosszul fordít egy kettősje­lentésű szót. Fogoly áfonyá­val vagy fegyenc áfonyával nem mindegy. Amit maga alsónadrágnak fordít, az ta­lán ürühust is jelent. — ürühust. Úgy. És akkor miért van ráírva, hogy 58_aS hasbőség? Maga csak bízzék az amerikai technikában. Me­leg alsónadrág ez, uram. — Na mindegy. Télikabát, pornak jobban örültem volna, Nyavalyek. Most még csak azt mondja meg, hogy a sok por mellett mi ez a kis üveg folyadék ? Kézbevette, megnézte, az­­tán felelt:­­ — Fejfájás elleni por. — Micsoda?! Engem akarsz te a lopengőért megvenni??!!... A magyar békeangyal Magyar Miska ! Külügyminiszter úr, ha jó eredménnyel tér haza a béke­tárgyalásokról, akkor maga egy angyal lesz. Gyöngyösi Jánost Ez igazán kedves, de azért a békekötés után nem sze­retnék­­ repülni. Az orvos dilemmája Justitia alszik — Mit szól hozzá? Csak áprilisban fogják tárgyalni Antal István ügyét. . — Miért csak áprilisban ? — Mert áprilisban bizony­talan idő szokott lenni és bizonytalan időre napolták el Színházi hír A Művész-színházban szinre­­került,,Házasság hármasban•" című bohózat olyan nagymér­tékben pikáns, hogy a rend­őrség a darab további elő­adásait csak 3 éven aluliak számára engedélyezte. — Hova adjuk az oltást Csuma úr? Karba vagy sza­kádba ? p. Igaza van Éhbéry sóvár szemmel és korgó gyomorral nézegeti a belvárosi csemegeüzlet ki­rakatát azután felsóhajt. — Remélem, a kormány hamarosan megteremti a jó pénzt. Mert úgy látom, hogy jó pénzért minden kap­ható. Mi az összefüggés a tífuszoltás és a sterilizáció között? Rendkívüli feltűnést keltett a Független Magyarország hír­adása, amely szerint reakciós körökből azt a rémhírt­­terjesztik, hogy a hastífusz elleni védőoltás sterilizál. A megdöbbentő ügy tisztázása céljából megkérdeztük a szeren­csére éppen Budapesten időző Bab el Mand el Csakmálik ben Abdulah volt bagdadi főeunuchot, aki sterilizációs kérdésekben elsőrangú szaktekintélynek számít. A tiszteletreméltó főeunuchot Gül Baba sírjánál sikerült megtalálnunk, amint imaszőnyegén éppen ájtatos pénzolvasásba vo­lt elmerülve. Bab el Mand­el stb., miután aranyait és USA- piaszterjeit turbánjába dugta, édes anyanyelvén, amelyet — kissé tiszántúli tájszólással — történetesen mi is beszélünk, a következőket mondotta: — Nálunk Arábiában ősidők óta dívik a sterilizálás, de ezt nem oltóanyaggal, hanem sokkal egyszerűbb, hogy úgy mondjam: a lényegbe vágó eszközökkel csinálják. A magam bőrén csak annyit tapasztaltam annak idején, hogy röviddel a sikeres műtét után súlyos hastífuszon estem át... HEVES FERENC ÜZEMZAVAR — Halló! Miért nem indítanak? — Elveszett a síp!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék