Ludas Matyi, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1947-11-26 / 47. szám

Fellebentjük a fátyolt a jegynélkü­li búciról... A kormányzat nemcsak a gabonaneműesc jegyes elosztását rendelte el, ha­nem figyelme arra is ki­terjedt, hogy a jeggyel takarékoskodni nem tudó polgárokat megbüntesse és engedélyt adott az út a jegynélküli bud­ árusítá­sára. A fogyasztóik eleinte azt hitték, hogy a jegy­nélküli bucik férges ger­­bonaneműek, eldohosított hulladékainak selejtanya­­gából készülnek, de ké­sőbb kiderült, hogy ez lehetetlen, mert ebbe­n az esetben sokkal jobbízűbb­­nak kellene lenniök. Ké­sőbb az a hihetőnek lát­szó hír terjedt el, hogy a jegynélküli bucsit az első világháborúból visszama­radt és­termelt majomele­del­ből gyártják porhanyí­­tás útján, de ez a felte­vés is megbukott, mert a majmok a jegynélküli­ buci elfogyasztására nem képesek. Most végre a legilleté­kesebb hely: a Hulladék­­anyaggazdálkodási Főta­nács nyilvánosságra hozta a jegynél­külii buci össze­tételét íme: 50% válogatott gyalu­­­forgács 25% csemege kukorica­­csutka 15% molylepke 8% lámpázott ősziba­­rackmaghéj azonkívül egy késhegy­nyi keserűmandula és csipetnyi ricinusolaj. „Ha a jegynélküli buci mégis jóízű volna — szö­geztük le ezzel kapcsolato­san illetékes helyen — akkor az azért van, mert a pék hamis anyagokat kever bele...“ Xdtás­om­atikai-párolg.­va-tiskali Tragédia — Az az én tragédiám — panaszkodik Pacák Alajos — hogy a hivata­lom száz méternyire van a lakásomtól. — És ez tragédia? — Na hallja? Most, amikor olcsóbb lesz az autóbusz?... — Jónapot, Peyer kém! — Ne becézzen engem, még nincs rám bizonyítva, egy­előre csak megszöktem... — Látja, itt kommunisták vannak, tízért nincs járda­— Látja, itt kommunisták vannak, azért van járda! A Ludas Matyi legmodernebb villamostervezete Az új villámt­zes osztatlan sikert aratott­ Ezen felbuzdulva a Ludas Matyi további újításokat javasol a Beszkárt­­nak: 1. Legyen a kocsin fürdőkád a piszok bliccelők részére. 2. Működjön a kocsiban legalább egy pedikűrös a letaposott tyúkszemek újjáépítésére. 3. Legyen eszpresszó is, persze csak az utasok részére, mert a kalauznak úgyis van mit nyelni. Darvas Szilárd: Demokratikus mesekönyv | Mint ismeretes, a mesék legnagyobb része az emberiség primitív korszakából szárma­zik, m­ikor az emberek fantáziáját királyok, grófok, hercegek és más mesebeli szörnyete­gek népesítették be. Elhatároztuk, hogy né­hány népszerű mesét az új demokratikus idők szellemének megfelelően átdolgozunk. A Csipkerózsika­ egy UNRRA-csoma­got kap, amelyben a következő kincsek vannak: 1 üveg szárított tök, 1 teljes tűzoltó fel­szerelés, 1 szójakonzerv és 1 pár 44-es férfi­cipő. Hamupipőke boldo­gan magára veszi a kapott ruhadarabokat és elrohan a bálba, ahol mindenkinek fel­tűnik a bájos kis tűz­oltó­ Az üzemi bizott­ság elnöke kizárólag vele swingel, de Pi­páké éjféltájban meg­lóg, nehogy neki kell­jen kifizetnie a ceh­­het. A megtört szívű v. b. elnök csak a Cipőket találja meg és ravasz cselhez fo­lyamodik. Sorra el­megy minden lányos házba és minden hatvan éven aluli nőre felpróbálja a ci­pőket, mert tudja, hogy aki a legjobban lötyög, azé. Így talál rá Hamupipőkére és bevasalja rajta a tíz forint negyven fillért,­­ amibe a vacsora ke-Hamupipőket sze­­rült. Fénysorsú, elhagyat­t Piroska és a farkas tott­­kislány, a Len­cseválogató Kft. sze­rényjövedelmű fix­­fizetéses alkalmazott­ja. Nincs egy rendes ruhája és ezért nem tud elmenni a cég ál­tal rendezett regge a­lig tartó táncmulat­ságra, ahol Ascher Oszkár szaval. Az utolsó pillanatban New­ Yorkban élő jó­ságos nagynénjétől Piroska nagymamáját az üzemi kantinban megeszik a farkasok­ Másnap mindnyáju­­kat beszállítják az úfj Szent János-kór­­házba, mert kiderül, hogy a nagymama romlott, volt. Csipke Jenő ház­­megbízott Rózsika nevű lánya tizenhét­­éves korában elmegy egy irodalmi mati­néra és ott elalszik. Egymásután jönnek a délcegnél délcegebb jegyszedők, de senki sem tudja felébresz­teni. Lassan az egész Zenea­kadém­iá­t be­lepi a pókháló és una­lom- Rózsika tovább burmol. Ekkor beve­tődik a matinéra egy futballista, akiinek megtetszik a halkan horkoló lány. Fülébe súgja, hogy a Globus­­moziban a Vérző vá­gyak című filmet ad­ják. Rózsika felébred, elmegy a fiúval a moziba és egymásé lesznek 2. Hamupipőke. CjtxL Gyerekes emberek A nyugalmazott csendőr otthonában Az unintelligens középosztály tudja, miért harcol „A vádlott unintelligen­­ci­ája és­­tájék­ozaatlansága bámulatos.“ (Szakértői vélemény a városházi bombamerény­let tárgyalásán az egyik vádlottról.) Bíró.*-:Tudja maga egyáltalán, hogy mi az a politika? Vádlott: Hogyne, kérem. Egy hetilap. Egy katona szerkeszti. Bíró: Ismer­­ a BTK-t? Vádlott: Azt nem annyira. Inkább az FTC-t. Bíró: Ismeri Marxot? Vádlott: Csak úgy futólag. Egyszer találkoztam vele, akkor bemutatkoz­tunk egymásnak de azóta nem láttam. Bíró: Miit tud az atombombáról? Vádlott: Azzal talán a parlamentet is föl lehet robbantani. Bíró: Mit tud a hároméves tervről? Vádlott: Én őszintén szólva a Ches­­terfieldet jobban szeretem. Bíró: Mit nevez nyugati demokráciá­nak? Vádlott: A nyugatinál sokkal jobb nőkést lehet fogni, mint a keletinél. Bíró: Mit tud Darwinról? Vádlott: Semmit kérem, én nem élek hashajtóval. Bíró: Mit nevez autonómiának? Vádlott: Kérem, én inkább villamo­son szoktam járni. Bíró: Mi a véleménye a konzervati­vizmusról? Vádlott: Jobban szeretem a friss fő­zeléket Bíró: Tudja, hogy kik az imperialis­ták? Vádlott: Ismerek iS közülük egy pá­rat, bár néhányan már elköltöztek az Imperialból a Carltonba­. Bíró: Mondja meg most végül, hogy tulajdonképpen mit akartak. Vádlott: Hát azt kérem, hogy mi, intelligens emberek vezessük az orszá­got­ és ne tudatlan prolik. — Miért sírsz kisfiam? — Verik a papámat? — Melyik a papád? — Azon verekednek. — Na János, most, hogy a toll újra divatos, majd elhordom a régi kala­podat ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék