Ludas Matyi, 1964 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1964-03-19 / 12. szám

EXPORTLEHETŐSÉG A Népszava beszámolt arról, hogy egy asszonyt hetven ízben vizsgáltak meg egy francia kór­házban, amíg ki nem derült, hogy a sebész egy tíz év előt­ti műtét során negyedkilós mű­szert felejtett a hasában. Fel­hívjuk a Medicor gyárat, tegyen az általa gyártott röntgenké­szülékek szállítására sürgős aján­latot a francia kórházaknak, ahol úgy látszik, még nem sze­reztek tudomást arról, hogy ilyesmi is létezik. RÁJÖTTEK? Arról olvastunk a Magyar Nemzetben, hogy a legerősebb állati mérget nem a kígyó vagy a kobra termeli, hanem valami különleges béka. A kob­ra, más néven pápaszemes kí­gyó rossz fát tehetett a tűzre, hogy most szégyenszemre ki­zárták a kígyók sorából. FELESLEGES MUNKA Sok a hering az Északi-ten­gerben - közölte a Népszava -, a halászok majdnem minden nap arra kényszerülnek, hogy a hálóval kifogott halak egy­­harmadát visszadobják a ten­gerbe. A halászoknak nyilván nem jutott az eszükbe, ha a napi halászatot hamarább feje­zik be, megtakaríthatják a ha­lak visszahajigálására fordított munkát. Dr. Árgus Ki az ügyesebb? - Jól ment férjhez a Manci ! Nézze milyen bundája van . . . - Az semmi, nézze meg a Verát! Az milyen jól vált el. .. 1 2 A Tenkes kapitánya Szűr-Szabó József rajza - Halló, Bécs? Megoldjam a Habsburg-kérdést? 1 NYITNI VAGY NEM NYITNI... „Éjjel-nappal szellőztetnek a majnamenti Frankfurtban, any­­nyira elszennyeződött a leve­gő” - olvastuk a Magyar Nemzetben. Erősen vitatható ennek a szellőztetésnek az ered­ményessége, hiszen, mennél töb­bet nyitogatják az ablakokat, annál bővebben tódul be a szennyezett levegő a lakásokba. Az egyébként talpraesett frank­furtiak ezúttal úgy látszik mel­léfogtak. E heti hirdetéseink Dolgozzon a gép." Gépesítse háztartását

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék