Ludas Matyi, 1971 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1971-04-08 / 14. szám

Erdei Sándor: i&t Th&Cü LUXUS-ALBÉRLET Nemcsak a nyelv — az apró­­hirdetési nyelv is átalakul. Nem­régen figyeltem fel egy új meg­határozásra a lakáshirdetések ro­vatban, mely a „luxus-albérlet’' fogalmát alkotta meg. Az új szó­­összetétel nem annyira nevetsé­ges, mint amennyire szomorú. A luxus ugyanis fényűzést je­lent, míg az albérlet szükség­­állapotot, menedéket, kilátásta­­lanságot Tessék most így össze­olvasni a kettőt: fényűző me­nedékhely jön ki belőle. A luxus-albérlet alig valamivel sze­rencsésebb fogalom, mint a luxus-koldustarisznya, a luxus­­lókolbász vagy a luxus-gyomor­fekély, s azonos értelmű a dí­szes műlábbal vagy a pompás villámcsapással. Gyanítom, hogy a „luxus­albérlet” elődje az apróhirdetési nyelvben az „albérleti szoba, igényesnek” — meghatározása és jelentése volt, melynek egyszerű fordítása így hangzik: albérleti szoba, méregdrágán kivehető. Vagyis nem az albérlő jelzője az igény, hanem a főbérlőé. A luxus-albérlet viszont — ha nyelvi nézőpontból nézzük — he­lyesebb kifejezés. A luxus szó második jelentése ugyanis a fényűzés mellett olyan kiadást, költekezést jelent, mely az illető anyagi erejét túlhaladja. A „luxus-albérlet” a csodálatosan tömör magyar nyelvben is egy újabb remeklés, melynek jelen­tése: valahol csak kell laknom, bánom is én, ha belerokkanok, kerül amibe kerül, utánam az özönvíz! Mindez két szóval! Hát nem kész luxus!? GOMB — Vigyázz — mondja a bará­tom és ujjával a kabátomra bök —, lóg a gombod! — Látom — mondom, köszö­nettel nyugtázva a figyelmezte­tést. Megint elővett a rejtély! Nem és nem értem! Hogyan lóghat a gombom? Három tényezővel kell számol­ni a felvarrott gomb esetében: magával a gombbal, a cérnával, amellyel a gombot felvarrjuk és az anyaggal, amelyre a gomb kerül, felvarrva. Namármost. A gomb szilárd. A cérna nem nyúlik, hanem szakad. A szövet vagy a vászon sem engedi el ma­gát, esetleg kilyukad vagy mállik. A gomb viszont lóg. Előfordult már, hogy tíz centi hosszúságú cérnával varrtam fel egy gom­bot az ingem gallérjára, és né­hány hét múlva ez a gomb a bokámig lógott.' Elképesztő! Megpróbáltam már egy gom­bot meghúzni, hogy lógjon, mi­után felvarrtam. Nem engedett. Ha erősebben húztam, elszakadt a cérna. Akkor a gombot vékony acélhuzallal erősítettem fel az anyagra, és húzni kezdtem, hátha lógni fog. Nem lógott, hanem kiszakadt a szövet. Végül pán­célingre erősítettem acélszálon a gombot, most a gomb tört el, ha húztam. Ellenben, ha felvarrom a gom­bomat nem nyúló anyagra, nem nyúló cérnával, nemsokára lógni kezd a gombom. Ha meghúzom a gombomat, amelyik lóg, nem engedi sem a cérna, sem a szövet. Inkább a kezemben marad, leszakad, de nem enged egyikük sem. Ha nem húzom, tovább lóg, egyre hosszabban, kilométereken át húzhatom egy-egy gombomat magam után, ha vigyázok rá. Ne tessék engem figyelmez­tetni, hogy lóg a gombom! Tu­dom, de nem értem! Somogyi Pál ÉLELMES GYEREK- Nem lesz csőtörés? Mert akkor a ió isten sem számítja ki, mikor telik meg!...- A fösvényt, mert akkor nem lennének barátaim, akik kölcsönkérnének... Takács Imre: Balázs-Piri Balázs: — Az Úr hangját, mert nyilvánosság előtt mindig lámpalázam van . , . Fülöp György: Úgy érzem, mint Rómeó, újszerű alakítást tudnék nyújtani . .. Mészáros : Várnai György: — Godot szerepét, mert ő nem jelenik meg a színpadon . Hegedűs István:- Higgins tanár urat a Pygmalionból, mert mindig szerettem volna házitanító lenni ... Tót Gyula:- A képzelt beteget, mert meg­van hozzá a képzettségem ... Szűr-Szabó József: Vasvári Anna: — A kékszakállú herceg várából Ju­­ditot, mert sohasem találom a fcapukul­­csot. Dallos Jenő: Sajdik Ferenc: — Judyt é s Simon Tempiart egyszerre, mert így ellenálld station lennék ... A súgót — Cyranót, mert az orrom megvan hozzá, a tehetségem pedig majd csak kifejlődik ... Barát József: — A Bánk bánból Tiborcot, mert remekül tudok panaszkodni... — A Vili. Henriket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék