Ludas Matyi, 1971 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1971-04-08 / 14. szám

1 AZ ALLATKERTBEN A FŐNŐK KUGLIZIK- Melyikőtök meri megmon doni, hogy ne így kell csi­nálni? ... EZT ^OIMSmM ÁLLATI DOLOG AMATÖR IFJÚSÁG Ne Le'Gy Feue'KeNy, DRáGaH.. w, H m * Rfl? fWJ KGPvGRfi vatoGaTHar tú(?os eMiL-.TeJTeRMé­kek áz éTLAPON CÍMŰ ÜJ RecePTFÜzeTéBGN MMitjeíj Hmw. £^R& Görcs? Igen. Itt? Igen. Rákérdezhetek? Igen. Vakbélgyulladási A Mokép egyik hirdeté­sében olvasom, hogy a Zab­­riskie Point című Anto­­nioni-filmben „nem hiva­tásos” fiatalok játszanak. Egyszóval ezek a fiata­lok nem abból élnek, hogy fiatalok. A mai világban ez. is valami. HOL VAN BREM? A Magyar Hírlap írja tengerjáró hajóinkról: „A Budapest Bremen (NSZK), a Borsod és a Szeged Ri­­jekán (Jugoszlávia) ki- és berakodik.” Bremen kikötőjéről (ma­gyarul: Bréma) már hal­lottam. A rejtélyes Erem, ahol — sőt, amelyen — a tudósítás szerint hajóink rakodnak, újabb keletű helység lehet. De az sincs kizárva, hogy egyenest a nagy Brehmből — hm — rakodták ki ... SZEMÜVEGET AZ ÍRÓNAK! A Tükör „a szarukereles Harold Lloyd" haláláról tudósít. Harold Lloyd kitűnő ko­mikus volt. Milyen lehe­tett, mint szemüveg? Tímár György BARKOCHBA A DIVAT A Magyar Nemzet „Tu dományos érdekességek” rovata szerint „elengedhe­tetlenül szükséges a tró­pusi állatok szabadban való tartásához zsírtarta­lékok és vastagabb szőr­zet növesztése”. Tehát, ha valaki úgy ha­tároz, hogy oroszlánjait ezentúl a szabadban tart­ja, el ne feledjen előbb pocakról és körszakállról gondoskodni. NEM EGÉSZEN MINDEGY Kitűnő költőnk arról el­mélkedik az Élet és Iro­dalom hasábjain, hogy mi­lyen kellemetlen, ha Be­­reniké „egyiptomi király­né” neve helyett a nyom­dász — amúgy jó magya­rosan — Berekinét szed. Nem vitatom, ez is kí­nos lehet; hanem az amúgy is feszült közel-ke­leti helyzetre való tekin­tettel jó lett volna, ha poé­tánk meg nem téveszti össze Egyiptomot Júdeá­­val, amelynek (nyomdá­szok, vigyázat!) Bereniké a királynéja volt. afSRBNDOZOM! — Miért nincsenek kint a majmok? — Elmentek filmszínésznek. DRÁGÁBB LETT A BABÉRLEVÉL- Nekem csak egy darab kellene a krumplileves­be ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék