Ludas Matyi, 1988 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1988-05-18 / 20. szám

KERESNEK: 1945 előtti folyóiratokat; — A Kertünk, házunk, otthonunk köteteit; — K. Diemberg: Távoli csúcsok felé c. útleírását; — A Lakáskultúra eddig megjelent számait; — Jó állapotban levő háromkerekű gyermekkerékpárt; — Felnőtt mé­retű, fa hula-hopp karikát; — Az ötlet c. folyóirat 1985. júniusi számát. KÍNÁLNÁK: Az Új Idők 1937—1943 között megjelent bekötött példányait; — A Burda­sok számát; — Az Élet és Tudomány (1947—48) , az Ifjúsági Magazin (1965—1973), a Delta (1968—1972), az Ezermester (1957—1984), a Film Színház Muzsika (1966—1986), az ipm (1975—1986) és a Képes 7 próbaszámtól megjelent pél­dányait; — Fehér talpas mosdót csappal; — Rokkát; — 4 db 40 literes műanyaghordót; — Jawa Mustang segédmotorkerék­párt. CSERÉLNEK: 46 db 78-as fordulatú magyar lemezt bármi­lyen típusú sztereó magnóra; — 700 darabos képregénygyüjte­­ményt régi újságokra, könyvekre, vagy megegyezés szerint bár­mire ; — Tévéfocit ping-pong asztalra; — Blitz márkájú gyer­mekkerékpárt 8—9 éves gyermeknek való kerékpárra; — Gup­pikat bélyegekre; — 8—10 éves gyerekre való júdóruhákat C— 64-es játékprogramokra; — Fehér talpas mosdót csappal, rokkát és 4 db 40 literes műanyaghordót kerti bútorra; — Jáwa 350-es, Pannónia és Danuvia motorkerékpár kezelési utasítást Simson Star kezelési utasításra; — Az Új Idők lexikonát és Párisi Di­vatlapokat 1945 előtti folyóiratokra; — Jawa Mustang segédmo­torkerékpárt HD-modellvasútra,­­ 1200 darabos képeslapgyűj­­teményt szalvétagyűjteményre vagy "megegyezés szerint bár­mire. . . Kérjük olvasóinkat, hogy Bolhapiac rovatunkban csakis sze­rényebb érétkű portékákat keressenek-kínáljanak. Az ajánlatokat, kívánságokat továbbra is levélben kérjük, pontos címmel, ha van, telefonszámmal. A közhírré tétetett holmik után munkanapokon 9 és 12 óra között a 335-718-as telefonszámon a 909-es melléken lehet érdeklődni. UGYANAZ, CSAK NEM GÖRBE Ez évi 12. számunkban jelent meg J. A. budapesti olvasónk panaszos levele „stangli"-ügyben, melyre a XI. ker Tanács Ipari-kereskedelmi osztályától a kö­vetkező választ kaptuk: A XI. kerület Bartók­ Béla út 43. sz. alatti Külön­leges Pékáruk Boltjában magánkereskedő működik. A boltot teljes egészében az ugyanott üzemelő sütőüzem látja el áruval. Stangot valóban nem készítenek, de állandóan kapható a kis-, közepes és óriási méretű si­ma és sós kifli. Ezen kívül 18 fajta finom pékáru és házias jellegű sütemény (pl. sajtos kifli, mazsolás kuglóf, házi rétes stb.) és háromféle kenyér. Sajnáljuk, hogy a levélíró ezek közül nem tudott választani. A sü­tőüzem vezetőjétől egyébként azt az információt kap­tuk, hogy a stangli ugyanabból a tésztából készül, mint a sóskifli, csak nincs meggörbítve. Hámori András osztályvezető DILEMMA Felbuzdulva az Ápisz hirdetésén, fel­kerestem a Sugár Apisz boltját és a le­értékelés alkalmával 13 tekercs tapétát vásároltam, gondosan megbeszélve az el­adókkal, hogy ez bő­ven elég lesz a két szobára (NDK és cseh áru.) A napokban ki­­csomagoltam, s meg­döbbenve láttam a blokkon a pecsétet: „Faltra nem ra­gasztható!” Most­­nem tudom, mi nem ragasztható falra, a blokk vagy a ta­péta? Ha a blokk­ról van szó, az a ki­sebbik baj. De ha a tapétáról... Hitesy Lászlóné Budapest ÜGYES! Én már régóta túl vagyok a MÁV helyjeggyel kapcsolatos változatos mű­sorain. Ami most történt, az mégis meglepett. Április 26-án, kedden Sopronba utaz­tam a 10.25-kor induló gyorssal. Indu­lás előtt fél órával vettem első osztályú menetjegyet a Déli pályaudvaron. Ám a felszálláskor kiderült, hogy a soproni szakasz mind­két első osztályú kocsiját kibérelték, előzőleg csoportok lefoglal­­­ták. Visszamentem a pénztárhoz, majd az információhoz reklamálni, de senki sem tudott semmit. Az ügyeletes tiszt­hez irányítottak, aki egy könyvecskét lapozott fel, de ő is tanácstalanul tárta szét a kezét. Ezek után megkértem, jöj­jön ki velem a vonathoz és győződjön meg maga is a tényekről. Jött, meggyő­ződött, más nem történt. A MÁV gyors, kényelmes, biztonsá­gos utazást hirdető reklámja ismereté­ben kérdem: miért ad ki a pénztár el­ső osztályra jegyet, ha arra nem lehet felszállni. A tény, hogy első osztályú jegyem­mel másodosztályon utaztam. A külön­bözet jegyenként és póruljárt utason­ként 60 forint... Monostori Bálint Budapest A MASINISZTA HTJMORA Április 18-án Balatonboglárról Lellé­re kellett utaznom, sürgős munkám el­végzése miatt. A boglári vasútállomás első vágányán 8 óra 10-kor egy sze­mélyvonat várakozott. Nagyon meg­örültem neki, mert ez látszott a leg­gyorsabbnak, hogy Lellére jussak. A menetrendet nem nagyon ismerem, rit­kán utazom vonattal. A mozdonyveze­tőtől kérdeztem, hogy Lellére is megy-e ez a vonat. „Persze!” — mondta ő. „Most?” — kérdeztem én. „Igen, az ellenvonat érkezése után” — válaszol­ta. Felszálltam a vonat elindult. Lelle­­felsőn nem állt meg, Lelle­ alsón nem állt meg. Szemesen nem állt meg. Leg­­közelebb Szántódon jött ellenvonat, így az én különvonatom csak ott állt meg. Leszálltam, s megkérdeztem a moz­donyvezetőt, mire volt jó ez a vicc. De­rűs arccal közölte: — Maga csak azt kérdezte, hogy Lellére is megy-e a vo­nat, nem azt, hogy megáll-e ott? Autóstoppal kellett visszamennem, s munkatársaim emiatt két órát vártak rám. Gerócs József Boglárlelle SÍNEN vagyunk? TÜCSÖK és VOSf el A­­dósítottunk, hogy az utazási ked­vezmények továbbra is változat­lanok maradnak az 1988. április 1. és 1988. március 3l£e között ér­vényességi határidőben. Két kér­­dés azonban nyitva maradt: az Utazzunk rükvercben! (A Magyar Nemzetben találta Bató Géza) Márpedig, szó szerint így történt: néhány nappal ez­előtt illetéktelen templomi Az illetéke­seknek bizo­nyára éppen nem volt fon­dorlata ! betörök fondorlatos módon ellóviák V. velestius (Az Esti Hír­pápát, aki ugyanabban a Taquilai Collemaggio hazi­lapban találta Kovács Ferenc miskolci olva­sónk) mástól függően üzemelő beren­dezéseiket ne üzemeltessék. A mosatási idő alatt a vízvezetéki víz zavarossága várható, vas- és mari­­án lerakódások kiválása az egészségre nem ártalmas, ezért előre _i? szives elnéz­ésü-~ két n »nfl­va«Tfrtk­, akik a hálózati ivóvizet techno­lógiai célra használják. a mn-Hogyhogy? Már egy tömeges megbete­gedésre sem számíthat az ember? Ezt ér­demeljük a vízművektől?! (A Hajdú—Bihari Naplóban találta át. Pappné Erdélyi Judit, debreceni olvasónk) Egy optimista iparág! (A Salgótarjáni Kohászati Üzemek kár­­tyanaptárát beküldte Bujtás Lajos, fer­­tőszentmiklósi olvasónk) személyi szám­a: i rtiin­­­oc. 1______________ .. apjának családi és utóneve: . bipjbo­rt&i anyjának ... . • A családi és utóneve: ■ V/7// ) • ikBrtHw*’ 1 ■ ■■ 'v Apja helyett is anyja — anyja helyett is apja? (A születési anyakönyvi kivonatot beküldte Békési Vince, aki ezennel igényt tart a Nobel­­díjra)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék