Dernyey György: A cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története 1859-1918 (1941)

vitéz nagybányai HORTHY IST­V­Á­N lovassági tábornok, ezredünk volt parancsnoka.

Next