Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve (Budapest, 1934)

­ E műből 1200 számozott példányt nyomtak A könyv tábláján lévő dombormű Elischer Farkas t. frigy. eredeti rajza után készült Magyar gyártmányú papíron, magyar festékkel Hollóssy János könyvnyomtató mester nyomta, Budapest, V/L, Jósika­ utca 20 30065 JATE Egye­te­mi Könyvtár 1000154932

Next