Nemestóthi Szabó Béla – Ollé Vilmos (összeáll.): A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban (Budapest, 1926)

OOOOoc^v О О О ооооооооооооооооооооооооооо< ЮОООООООООООООООООООООООООООООООО оОО( Л О О О о о оооооооос • OOOOOOOOOOOOOO'JOOOOOOOOOOOOOOOOOOí ,000000 0 00 0 000 0 0000 0000 00 00 0 00 0 00 00 0 0 00 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0« 1 о о о о о о о с » О О О О О О Оооо\ >0 0 0 0 0 оооооооо о о о о О О ( >оооооооооооооо< °по оОООО оО° О 'ООООООООООООС А CS. ÉS KIR. 12. HUSZÁREZRED A VILÁGHÁBORÚBAN [У О A <7 oz ./(/дм* - P ' h Ir 4 ID if OV "tó KIADJA AZ EZRED VOLT '9f, ffNo//s о TISZTIKARA/ W h у > о о о о о О О С оооооооооооооооооооооооооооооо оО< /г, V/ О О о ООО о о о д о •оооооооо« >000000000000 Ос P°°0°°°°°°°°°°°°°ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°NNJ О ,000 00 00 00 0 0 0 °° °° ООО О о ООО оо ООО о ОООООО ОООООО ООООО О ООООО ооооооoő°°oooo8 /-•it 1 B О -— ü 0000°ou" oogooooooooooоoooooooooooooоооооооо

Next