Sassy Csaba (összeáll.): A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma (Miskolc, 1939)

A VOLT M. KIR. MISKOLCI 10. HONVÉD GYALOGEZRED • VILÁGHÁBORÚS EMLÉKALBUMA ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SASSY CSABA A VOLT „10--ES HONVÉD" TÁBORI ÚJSÁG HARCTÉRI SZERKESZTŐJE NYOMTATTA LUDVIG ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLC -1939 AZ ALBUMRÉSZT ÖSSZEÁLLÍTOTTA : RÉTI BÉLA 1­9­­.­­

Next