Sipos Gyula (szerk.): A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfölkelő ezredek története (Székesfehérvár, 1937)

A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története. Tizenhetesek közreműködésével szerkesztette: már kosfalvi SIPOS GYULA ny. tábornok, a honvéd gyalogezred volt utolsó parancsnoka. SZÉKESFEHÉRVÁR, 1938. Nyomatott Csitáry G. Jenő könyvnyomdájában Székesfehérvárott.

Next