Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. II. k. (Sopron, 1931)

kanizsai 20-ik BÁRÓ SZURMAY SÁNDOR HONVÉD GYALOGEZRED­ER TÖRTÉNETE a világháborúban. II. KÖTET: Haditevékenység: A kárpáti harcok végétől (1915. május 13-tól) a fegyverszünet megkötéséig (1918. november 8-ig). Összeállította : vitéz SZEPESSY-BUGSCH­ ALADÁR nyugállományú honvédaltábornagy, az ezred volt parancsnoka. sopron, vitéz tóth alajos könyvnyomdai műintézete 1931. 7/1/

Next