Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története (Budapest, 1939)

MAGYAR GYALOGSÁG A MAGYAR GYALOGOS KATONA TÖRTÉNETE vitéz uzsoki SZURMAY SÁNDOR báró NY. HONVÉDELMI MINISZTER, NY. GYALOGSÁGI TÁBORNOK, FELSŐHÁZI TAG, A KATONAI MÁRIA TERÉZIA-REND LOVAGJA, ELŐSZAVÁVAL ÍRTÁK, SZERKESZTETTÉK: AZ I. ÉS II. RÉSZT­ vitéz DOROMBY JÓZSEF NY. ALEZREDES, A III. RÉSZT: REÉ LÁSZLÓ FELELŐS KIADÓ ÉS KIADÓTULAJDONOS, REÉ LÁSZLÓ KÖNYVKIADÓ- ÉS TERJESZTŐVÁLLALAT BUDAPEST, IX. MESTER UCCA 4. AJTAY ENDRE alezredes, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának meg­hívott tagja, ASZTALOS MIKLÓS dr., a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtárának alkönyv­tárosa, vitéz báti BERKÓ ISTVÁN ny. ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsá­gának meghívott tagja, CLAUSER MIHÁLY dr., a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi Könyvtárának tisztviselője, CSAPODY CSABA dr., a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi Könyvtárának tisztviselője, vitéz nemes DESEŐ LAJOS ny. tábornok, vitéz DOROMBY JÓZSEF ny alezredes, ERDÉLYI GYULA dr. százados, egyetemi magán­tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Had­történeti Bizottságának meghívott tagja, JULIER FERENC ny. vezérkari ezredes, szentkereszthegyi KRATOCHWIL KÁROLY ny. al­tábornagy, a Katonai Mária Terézia-Rend lovagja, vitéz felsőkubini és deménfalvi KUBINYI GYULA ny. altábornagy, cs. és kir. kamarás, MARKÓ ÁRPÁD ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, vitéz NÉMETH LAJOS ny. tábornok, NYÁRY IVÁN alezredes, vitéz PÉCZELY LÁSZLÓ ezredes, RÉDVAY ISTVÁN dr. százados, a Magyar Tudo­mányos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának meghívott tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék