A világháború amilyennek én láttam, 1. kötet

A VILÁGHÁBORÚ AMILYENNEK ÉN LÁTTAM ÍRTA NAPLÓJA ÉS HIVATALOS AKTÁK ALAPJÁN JÓZSEF FŐHERCEG TÁBORNAGY. AZ AKTASZERŰ ANYAGOT ÖSSZEGYŰJTÖTTE ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA RUBINT DEZSŐ M. KIR. NYUG. ALTÁBORNAGY. (1914 JÚLIUS 31. — 1915 MÁJUS 25.) I. KÖTET, 27 MELLÉKLETTEL. BUDAPEST, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1926.

Next