A világháború története 1914-1918, 1. kötet

Kitör a háború

kormány pedig ezekben a válságos órákban a boszniai határon emelt szerb erődítmények főparancsnokává Jankovics Bozsó tábornokot, a „Narodna Odbrana" elnökét nevezte ki. A „Narodna Odbrana" elnökének ez a kitüntetése tehát újabb kihívás volt a monarchiával szemben, bár egyébként az események során mit se változtatott. A szerb konfliktus különben is kezdett lassan­ként eltörpülni amellett a veszedelem mellett, mely a hármas antant részéről a világbékét fenyegette. A világháború félelmetes kockázatával volt terhes a levegő s a titáni fejetlenségben kavargó néptengerben oly nagy volt a feszültség reszkető türelmetlensége, hogy az ágyúk szinte maguktól sültek el . . . És ebben a viharos kavarodásban, a népeknek ebben a borzalmas pánikjában hatalmas, biztos és nyugodt sziklaként állta a hullámok ostromát a monarchia és Németország rendületlen szövetsége. Olaszország, a harmadik szövetséges tartózkodóan hall­gatott. A hadüzenet szövege : A monarchia most már nem hátrálhatott — de nem is akart hát­rálni — azon az úton, amelyre a nemzeti becsület és a megtorlás köteles­sége vitte. A monarchia hadat üzent Szerbiának. Július 28-án Ferenc József magyar király és osztrák császár a következő hadüzenetet intézte a szerb királyi kormányhoz : „Mivel a szerb királyi kormány arra a jegyzékre, melyet neki Ausztria-Magyarország belgrádi követe 1914 július 23-án kézbesített, kielégítő választ nem adott : a császári és királyi kormány maga kény­telen gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről s e célból a fegy­verek erejéhez fordul. Ausztria-Magyarország ennélfogva a jelen pilla­nattól kezdve hadiállapotban levőnek tekinti magát." A hadüzenettel egyidejűleg a magyar országgyűlés a háború tar­tamára elnapolta magát, a király pedig kiáltványt bocsátott ki népeihez s ebben klasszikus egyszerűséggel, nemes önmegtagadással, de egyúttal az igazság fönséges erejével fejti ki a kényszerítő okokat, melyek arra bírták, hogy „a béke hosszú esztendei után kardot ragadjon a monarchia becsületének védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására és területi épségének biztosítására ..." „Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen érzett gyűlölet — mondja manifesztumában az ősz uralkodó. — Mindig leplezetlenebbül lép előtérbe az a törekvés, mely a monarchiával él-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék