A világháború története 1914-1918, 1. kötet

Kitör a háború

választhatatlanul egybetartozó területek elszakítására törekszik. A hatá­ron bűnös áramlat csap át, mely a monarchia délkeleti részén az állami rend alapjainak megingatására, a népnek — amelyről olyan atyai sze­retettel gondoskodtam — az uralkodóház és a haza iránti hűségtől való eltántorítására és a serdülő nemzedék félrevezetésére, az őrület és a hazaárulás bűnös tetteire való fölizgatására irányul. Gyilkos merény­leteknek egész sorozata s egy tervszerűen szőtt és keresztülvitt össze­esküvés, melynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és hű népeimet. — íme, ezek messzeható véres nyomai a Szerbiából munkába vett és vezetett titkos üzelmeknek ... Marschall professzor legfelsőbb megbízásra elkészítette őfelsége domborművű plakettjét a király 80-ik születésnapjára s ezt a képet őfelsége emlékül adta legbizalmasabb tanácsadóinak és hű embereinek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék