A világháború története 1914-1918, 5. kötet

Nyomatott Tolnai Nyomdai Műint­ézet és Kiadóvállalat Rt. körforgógépein Budapest, VII. Dohány utca 12- 1000122610

Next