Gerlóczy Géza dr.: A nyelőcső-, gyomor- és bélbetegségek klinikája - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 131. (Budapest, 1932)

A bél betegségei - Részletes rész

\ 240 gulatiós és a bélhüdéses kórképnél a halál már néhány nap alatt be­következhet. Azonban heveny ileus is gyógyulhat, bár műtét nélkül ez inkább csak a spasmusos és obturatiós formáknál képzelhető el. A be­ékelődött epekő kiürülhet, a bélférgek elvándorolhatnak, a bélsártöme­­gek kiürülhetnek s a spasmusok oldódhatnak. Invaginatiónál is meg­szűnhet az ileus, ha az üszkösen elhalt betolult bélkacs lelökődik és ki­ürül. Heges, daganatos stb. compressiók alól is olykor felszabadulhat a bél s amennyiben fali-elhalás még nem következett be. a tünetek itt is visszafejlődhetnek. A heveny ileus diagnosisa ott. ahol chronikus stenosis (heges stric­­turák, daganat, syphilis recti, peritoneumos adhaesiók stb.) panaszai. (55—66. ábra. Invagináit vékongbélkacs. Röntgen-séma. adatai vagy tünetei szerepelnek az anamnesisben, vagy ahol a kizárult sérv minden további nélkül útbaigazít, többnyire nem okoz nagyobb nehézséget. Mindig ki kell egészítenünk a vizsgálatot — mint már emlí­tettük — az összes sérvkapuk tüzetes átvizsgálásával és sohasem szabad ileus-szerü tünetek esetén elmulasztani a vctginális és rectalis vizsgálatot A hirtelen, kólikás hasfájások, tenesmus, véres iirülésekkel főleg gyerme­keknél előforduló invaginatio bélrészletét a végbélbe felvezetett ujjunkkal olykor ki is tudjuk tapintani, mint ahogy a végbélsvphilis tölcsérszerü szű­kületét, a sigma-rákot, a kismedencebeli tumorokat stb. is sokszor sikerülni fog per rectum kitapintani (1. 190. old.). Az elzáródás helyét az olykor pontosan localizálható fájdalmak, a körülírtan hallható bélzörejek, a locális meteorismus, bélmerevedcs és a mögöttes részek peristaltikája árul­hatja fel. Gyorsan fejlődő peritonisises kép vagy sokkszerű állapot mel­lett sokszor lehetetlen a szűkület helyét megítélni. Itt is értékes útba igazítást adhat egynémely körülmény; így a vizelet tömegesebb indican­­tartalma, golyó-has, ami vékonybélelzáródásnál jelentkezhet stb. Az elkülönítő kórisme egyéb kólikák (lobos bélhurut, vese-, illetve ureter-kő, vastagbélcarcinoma) eseteivel szemben többnyire nem nehéz. Sokkal nehezebb a heveny ileus és az átfúródásos hashártyalob diíTeren­­tiális diagnosisa. Mindkét kórkép a legsúlyosabb sokk általános tüne­teivel köszönthet be. Peritonitis is járhat bélhűdéssel (paralytikus ileus), faeculens hányással, ileus is járhat peritonitissel. A megkülönböztetést

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék