A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, 1942

A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET KIADVÁNYAI BUDAPEST, VIII. KER., ESZTER P­­ÁZY­ UTCA 26. SZÁM Ára . Deér József: A magyar királyság megalakulása ................................. 6.­ Gyóni Mátyás : A paristmioni »államalakulatok« etnikai jellege.......... 6.50 Kniezsa István : A szláv apostolok és a tótok ..................................... 1.50 Benda Kálmán: A törökkor német újságirodalma................................. 5.D­I. Tóth Zoltán: A román nemzettudat kialakulása a moldvai és havas­aljai krónikairodalomban.................................................................... 3.— Hadrovics László: A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei.. 2.50 Berlász Jenő : A magyar jobbágykérdés és a bécsi udvar az 1790-es években............................................................................................... 3.50 Kosáry Domokos : Kossuth és a Védegylet............................................... 7.­­ Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében ........................................................................................ 4. — Gálái László: Az erdélyi román őshaza kérdéséhez .............................. 1.50 Mollay Károly: Ödenburg ........................................................................ 3.— Csapodi Csaba: Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi viszonyai az újkorban............................................................................................ 5.­ Györffy György : A Codex Cumanicus keletkezésének kérdéséhez .... 1.50 ELŐKÉSZÜLETBEN: Mezősi Károly: Bihar megye nemzetiségi viszonyai a XVII. sz. végén Fekete Nagy Antal: A Bánság történetének okmánytára I. Fekete Lajos : Az esztergomi szandzsák defterei vitéz Házi Jenő—Mollay Károly : A soproni polgárság története I. Gálai László (szerk.) Magyarok és románok Tóth László : A nemzetiségi kérdés a szabadságharc korának magyar hírlapirodalmában Juhász Lajos : A magyar-horvát viszony története 1849—1914 I. Tóth Zoltán: A magyar-román viszony története 1849—1914 Elekes Lajos : A román államélet kezdetei AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI KOLOZSVÁR, ERZSÉBET-ÚT 21. SZÁM Roska Márton : A Torma Zsófia-gyüjtemény az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtárában. 1941. Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. 1941. Varjas Béla: Enyedi György Gismunda és Gisquardus széphistóriáj­a 1942 Bónis György: Erdélyi perjogi emlékek. Idea processuum 1776. Id. Szász Károly perjogi előadásai 1836. 1942. Szabó T. Attila : Kalotaszeg helynevei. I. Adatok. 1942. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1941.

Next