Acta Botanica 3. (1957)

ACTA BOTAN­I­C­A A MAGYAR TUDOM­ÁNYOS AKADÉMIA BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Botanica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a bota­nika tárgyköréből. Az Acta Botanica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot éven­ként egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Botanica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Botanica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Botanica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der botanischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Botanica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Botanica, Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussen­­handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next