Acta Chimica 20. (1959)

1. szám

ACTA CHIMICA AC­A­DEMI­A­E SCIENTIARUM HUN­GARICAE ADJ­U­VANTIBUS L. ERDEY, S.MÜLLER, G.SCHAY AC R. BOGNÁR, GY. BRUCKNER, A.BUZÁGH, T. ERDEY,GRÚZ, Z. FÖLDI, M. FREUND, A. GERECS, GY. HARDY, A. KISS, M. KORACH, S. LENGYEL, F. NAGY, K. POLINSZKY, J. PROSZT, E. SCHULEK, Z. SZABÓ, L. VARGHA R­E­D­I­G­I­T­Z. CSŰRÖS TOMUS 20. FASCICULUS 1. Ь M­/3/ 1959 ACTA­CHIM. HUNG.

Next